Single

Social-og sundhedsassistent til Rehabiliteringscenter Bakkegården

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 26-10-2021 08:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Da vi ønsker at ansætte flere social- og sundhedsassistenter fast, mangler vi dig, som vores nye kollega. Derfor tilbyder vi en stilling på 37 timer/uge. Stillingen ønskes besat per 01.12.21, eller efter nærmere aftale. Hvis anden ansættelsesbrøk ønskes, er dette også muligt.
 
Er du derfor uddannet social- og sundhedsassistent, og vil du være med til at sikre faglighed og kvalitet til gavn for borgere, som visiteres til et midlertidigt ophold, så har vi jobbet til dig.
Bakkegården er et Rehabiliteringscenter, som ligger i byen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyns Kommune. Der er 26 stuer med eget bad og toilet, hvor borgere med komplekse problemstillinger fra Faaborg-Midtfyn kommune kan bo midlertidigt.
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus, og det er Myndighedsafdelingen i kommunen, som visiterer til pladserne.
Som social- og sundhedsassistent hos os, kommer du til at arbejde med borgere, som ofte er meget komplekse og sub-akutte i deres sygdomsbillede, når de indskrives på Rehabiliteringscentret. Borgerne er typisk på Bakkegården i ca. 3 uger. Du kan derfor forvente et udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, som der er på et Rehabiliteringscenter, og hvor koordinering af det korte forløb med borgeren er i fokus.
Vi samarbejder løbende med Myndighedsafdelingen og pårørende omkring udskrivelse af borgerne. Nogle udskrives til eget hjem, andre afklares og udskrives til plejebolig eller plejehjem.
Sundhedsvæsenet er i disse år under stor udvikling, og flere komplekse sygepleje opgaver varetages derfor i kommunalt regi. Derfor er den sygeplejefaglige del af opgaverne på Rehabiliteringscenter Bakkegården også under udvikling, hvorfor Bakkegården fremadrettet vil få en central rolle i udviklingen af kommunens akutfunktion.
Bakkegården er derfor fra 01.03.21 organisatorisk lagt ind under den kommunale sygepleje, for at styrke denne udvikling, og være en aktiv medspiller i det nære Sundhedsvæsen.
Som social- og sundhedsassistent på Bakkegården, vil der fremadrettet være mulighed for løbende kompetenceudvikling og oplæring i uddelegerede opgaver.
På Rehabiliteringscenter Bakkegården sætter vi borgeren i centrum, og løser vores opgaver ved at arbejde tæt og tværfagligt sammen.
Du vil derfor blive et team af ca. 35 kollegaer, fordelt på sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, sygehjælper og ergoterapeuter, som alle vil stå dig bi, for at du skal falde til.
Derudover samarbejder vi med fysioterapeuter, diætist og kostforplejning, som også har sin daglige gang på Bakkegården.

Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt felt af borgere, som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger. Et spænd fra terminal pleje, psykisk pleje, neurologiske, kirurgiske og medicinske problemstillinger.
   
 • Et spændende job med mulighed for at sætte alle dine sygeplejefaglige og personlige kundskaber i spil, samt videreudvikle dem
   
 • En god introduktion til Bakkegården med et stabilt oplæringsprogram
   
 • En kombination af yngre, samt erfarende kollegaer, med et godt socialt fællesskab
   
 • Medbestemmelse i arbejdstilrettelæggelse. Du kan forvente primært at arbejde dagvagt, dog med enkelte faste aftenvagter på hverdage, samt aften eller nattevagt ved feriedækning, alt efter hvordan det passer ind i privatlivet.
   
 • Der arbejdes på nuværende tidspunkt hver 2. weekend, dog med 3 ekstra weekender fri på et år.
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfaglig, samt tage ansvar
   
 • Der er bevidst om egen kommunikation og parat til at give og modtage feedback
   
 • Der arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang
   
 • Der er god til at prioriterer og forvalte sin egen tid, og som ser muligheder fremfor begrænsninger
   
 • Som er loyal, hjælpsom og fleksibel
   
 • Som medvirker til at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø
   
 • Der har et fagligt engagement, uanset om du er nyuddannet eller har mange års erfaring.
Vil du vide mere:
Kom gerne og besøg os, eller kontakt Leder Mette Sys Larsen på tlf. 72 53 64 06 for at høre nærmere.

Ansøgningsfristen er den 26.10.21 kl. 8.00. Samtaler forventes at blive afholdt den 28.10.21