Single

Ønsker du indflydelse på din egen vagtplan? Er du forandringsparat og ser positivt på nye tiltag? Så er det dig vi søger som sygeplejerske i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 26-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger sygeplejersker til 30-37 timer primært i dagvagter og weekendvagt hver 4. weekend dog med mulighed for hver 2.- 3. weekend, hvis dette ønskes.

Hvem er vi?

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder i Faaborg og i Ringe. Man er ansat enten i Ringe eller Faaborg, men efter ønske er der mulighed for rotation mellem vores indmødesteder. Vi har fokus og prioriterer det gode samarbejde på tværs af indmødesteder.

Endvidere har sygeplejen for nyligt overtaget driften af det kommunale rehabiliteringscenter ”Bakkegården”.
I Den Kommunale Sygepleje ydes der sygepleje i patientens eget hjem, samt i vores sygeplejeklinikker. Vi arbejder i teams, og vi skaber dermed mulighed for løbende faglig sparring og vidensdeling omkring patientforløb. Vi har mange tværfaglige samarbejdspartner, som vi vægter højt. Vi hjælper hinanden både i teamet, samt ved behov på tværs af teams og mødesteder.

Vi skal i gang med en reetablering af kommunens akut-funktion, der vil derfor også være mulighed for at blive en del af denne, og være med til at udvikle og præge den fremtidige drift af akut-funktionen i Faaborg-Midtfyn kommune.
Vi er en personalegruppe i alle aldre og med forskellige sygeplejefaglig baggrund, som er med til at give et bredt fagligt perspektiv. Trivsel og et godt arbejdsmiljø prioriteres, hvorfor vi I arbejdstilrettelæggelsen vægter balancen mellem arbejdsliv og privatliv højt.

Hvem er du?

  • Du har interesse og vilje til at lære nyt og et ønske om at deltage i sygeplejens videre udvikling
  • Du er faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere patientforløb
  • Du brænder for at arbejde med ældre og deres pårørende samt ønske om at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
  • Har erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
  • Du kan anvende it på et højt niveau og brænder for kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation
  • Du er forandringsparat, og kan agere og bevare overblikket i en til tider travl hverdag, samt ser positivt på nye tiltag som en udvikling i sygeplejen
  • Du er en positiv og arbejder reflekterende

Stillingen

Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt, med ansættelse pr. 1/12- 2021 eller efter aftale. Vi søger sygeplejersker til både ind-mødested i Ringe og Fåborg, til både fastansættelse og vikariater på 1 år. Angiv hvilket ind-mødested du søger.
Stillingen kan være primært dagvagt kombineret med få aften- eller nattevagter. Der vil også være mulighed for forskudte mødetider.

Endvidere weekendvagt hver 2.-3. eller 4. weekend. Du har stor indflydelse på egen vagtplan, og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser.
Kørekort er et krav

Alt det med småt
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til:
Leder af den kommunale sygepleje Betina Bendix, Tlf.: 7253 5063
Afdelingsleder for Sygeplejen Fåborg, Hanne Brems, Tlf.: 7253 6404
Afdelingsleder for Sygeplejen Ringe, Svend Davidsen, Tlf.: 7253 6405
 
Ansøgningsfrist: d.26/10- 2021
Samtaler forventes afholdt: torsdag d. 28/10-2021
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning