Single

Afdelingsleder til Børnehuset Oasen

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 20-02-2022 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Afdelingsleder til Børnehuset Oasen
37 timers stilling heraf 30 timer til ledelse.
Børnehuset Oasen er et mangfoldigt hus med plads til forskelligheder i et anerkendende miljø. Vi værdsætter uderummet meget. Vores store legeplads og nærområdet bliver flittigt brugt af både vores vuggestue og børnehaven.
Vi søger ny afdelingsleder til dette skønne børnehus, da vores leder gennem mange år har fået nye spændende jobudfordringer.
Kan du sætte ramme, retning og struktur for den fortsatte udvikling af Børnehuset Oasen med fokus på høj faglighed og børnene i centrum? Er du stærk relationel og med stor nysgerrighed på at møde børn, forældre og personale lige, hvor de er nu, så du kan understøtte deres mulighed for udvikling?
Som afdelingsleder i Børnehuset Oasen er dit primære fokus den daglige ledelse af medarbejdere og det pædagogiske arbejde. Din opgave er at skabe de bedste forudsætninger for det pædagogiske arbejde med børnene gennem klare mål og rammer i form af styrkede pædagogiske lærerplaner. Du skal oversætte, omsætte og implementere såvel det lokale arbejdsgrundlag som den national styrkede pædagogiske læreplan og stå i spidsen for denne udvikling.
Vi søger en afdelingsleder, der kan bedrive tydelig og nærværende ledelse, hvor du har fokus på individets og gruppens kompetencer. Gennem løbende opfølgning sikre du, at det pædagogiske personale ved, hvad der forventes af dem, og du støtter dem i deres faglige rolle. Du måler kvaliteten af de pædagogiske indsatser via data, dialog og handling. Du skal have erfaring med at optimere de fysiske rammer, således at de fysiske læringsmiljøer understøtter vores dygtige medarbejdere.
Samtidig får du ansvar for den daglige drift, som blandt andet indeholder mødeplaner, indkøb, personaleledelse, forældresamarbejde, arbejdsmiljø samt økonomistyring i forhold til budgettet.
Der er i stillingen få børnetimer. Du vil ikke få ansvaret for en børnegruppe, men ville skulle supplere vagtskemaet i form af f.eks. morgenåbninger og lukkevagter.
Da Børnehuset Oasen er en del af Landsbyordningen Tre Ege Skolen, skal du have lyst til og gerne erfaring med at skabe en sammenhæng mellem børnehave og skole. Vi er allerede nu godt på vej med den gode overlevering, men der er stadig masser af potentiale i forhold til at udvikle det daglige samarbejde.

Du bliver en del af Landsbyordningens energiske og udviklingsorienterede ledelsesteam, som består af skoleleder, viceskoleleder som også er afdelingsleder for undervisningen og SFO/SFO2 i Kværndrup, afdelingsleder for undervisning og SFO/SFO2 i Ryslinge og afdelingsleder for Børnehaven Eventyrhuset. Ledelsesteamets samarbejde er præget af gensidig respekt, humor og arbejdsomhed, og vi ser det som givende at blive udfordret på vores praksis, så vi når de mål, vi sætter os.
Afdelingslederen for Børnehaven Eventyrhuset og du vil sammen tilrettelægge og udvikle de fælles personalemøder mellem de to børnehuse, og I vil dagligt have en tæt sparring med hinanden for at sikre, at Landsbyordningens dagtilbud fortsat udvikler sig i samme retning.

Vi forventer, du er:
 • Struktureret og vedholdende.
 • God til at opbygge relationer.
 • Venlig, selvsikker, engageret, velformuleret og mental robust.
 • Ansvarsfuld og i besiddelse af selvdisciplin
 • Optaget af hvordan vi sammen kan løse opgaven endnu bedre
Vi forventer, du har:
 • Erfaring med ledelse.
 • En Pædagogisk baggrund og er faglig velfunderet på 0-6 års området.
 • Stærk faglig interesse for børns udvikling og læring.
 • Erfaring med at implementere og udvikle de styrkede pædagogiske lærerplaner.
 • Evnen til at se positivt på udfordringer.
 • Evnen til at udfordre dine omgivelser mod at nå den bedst mulig løsning af kerneopgaven
 • Evnen til at samarbejde om den røde tråd fra vuggestue, børnehave til undervisning og SFO.
 • Erfaring med at udvikle medarbejdere i teams.

Om Landsbyordningen Tre Ege Skolen
Landsbyordningen Tre Ege Skolen består af to skoleafdelinger med 0. -6. klasse og to børnehuse med fælles ledelse og bestyrelse, der ligger med matrikler i Kværndrup og i Ryslinge.
Som landsbyordning har vi gode muligheder for at samarbejde om den røde tråd, således at børnene og deres familier oplever gode overgange, når de skifter fra f.eks. børnehave til skole. Det giver en hel unik mulighed for, at vi i vores samarbejde kan have et blik for hele barnets situation.
Skolen har en klar profil, som PALS-skole, hvilket man vil kunne mærke i hele vores organisation i forhold til værdisættet, at man viser ansvar, omsorg og respekt uanset hvem man er, og hvor man er tilknyttede.
Du kan læse mere om Landsbyordningen Tre Ege Skolen på vores hjemmeside Treegeskolen.aula.dk og om Børnehuset Oasen på Oasen.fmk.dk
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes der straffe og børneattest.
Vi ønsker stillingen besat snarrest muligt.
Yderligere oplysninger
Du kan kontakte konstitueret skoleleder Morten Ejlsmark på direkte telefonnr. 72 53 40 33, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at aftale et besøg i Børnehuset Oasen, som vi opfordrer til, at du gør.
Børnehuset Oasens adresse er Kirkevej 12, 5772 Kværndrup. Ansøgningsfristen er ændret til søndag den 20. februar 2022, og vi forventer at afholde første samtalerunde i uge 9 og anden samtalerunde i uge 10.
Der vil være et testforløb for de kandidater, der går videre til anden samtalerunde.

Infoboks om Landsbyordningen Tre Ege skolen
Børnehuset Oasen har 60 børn og 13 medarbejdere. Adressen er Kirkevej 12, 5772 Kværndrup
Børnehaven Eventyrhuset har 45 børn og 7 medarbejdere. Adressen er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge
Afd. Ryslinge har 129 elever og ca. 20 medarbejdere samlet set på afd. Ryslinge og i SFO Kålormen og SFO2 Kålsommerfuglen. Adressen er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge
Afd. Kværndrup har 117 elever og ca. 18 medarbejdere samlet set på afd. Kværndrup og i SFO Slottet og SFO2 Juniorslottet. Adressen er Kirkevej 3, 5772 Kværndrup