Single

Faaborg-Midtfyn Kommune søger merit-elever til hovedforløbet på SSA og SSH

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 31-12-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Hvis du tidligere har være i gang med en sundhedsfaglig uddannelse som SSA, SSH eller sygeplejerske, eller er du allerede uddannet SSH, så har du muligheden for at søge om at genoptage din uddannelse eller videreuddanne dig i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Dit uddannelsesforløb og påbegyndelsestidspunktet, aftales individuelt i samarbejde med SOSU-skolen.

Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense, efter eget valg.
 
Uddannelsen er ikke længere, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!
Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. 
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere. Igen er indholdet afhængigt af dit valg af uddannelsesvej.
 
Når du bliver elev i Faaborg- Midtfyn kommune:
Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring
 • Du får timer til vejledning og fordybelse, men, som ved andre uddannelser, skal du også være parat til at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid. Det er helt op til dig hvor mange timer du vil bruge uden for skole- og arbejdstid    
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed
Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst
 • Du får elevløn under hele uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleforløb
 • Du kan få almindelig elevløn, voksenelevløn eller lærlingeløn. Er du i tvivl om hvad du er berettiget til, kontakt din fagforening eller dit jobcenter
 • Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Grundforløbsbevis eller bevis for social- og sundhedshjælperuddannelsen, pass-erklæringer for evt. gennemførte praktikker, dokumentation for evt. gennemførte eller afsluttede dele af sygeplejeuddannelsen.
Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk eller uddannelseskoordinator Dorte Rosenfeldt på mail drh@fmk.dk - så vil du blive ringet op (Husk at skrive dit telefonnummer i mailen)

Faaborg-Midtfyn Kommune søger social- og sundhedselever til ansættelse på hovedforløb

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 31-07-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger social- og sundhedselever, SSH, SSA og EUX, med start på hovedforløb i juni, august og september

Er du klar til at tage ansvar for dine medmennesker? Drømmer du om at gøre livet lettere for borgere i udfordrende livssituationer? Bliver du motiveret af at være med til at give sårbare mennesker hjælp og støtte i livet, og er du klar til at tage ansvar for din egen fremtid og uddannelse?
 
Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense, efter eget valg.
 
Uddannelsen er ikke, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at SSA og SSH-medarbejdere i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!

Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. Alt efter om det er hjælper- eller assistentuddannelsen du søger, kommer du i praktik på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på et sygehus. Der kan også være mulighed for en praktik i udlandet (kun SSA).
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere. Igen er indholdet afhængigt af dit valg af uddannelsesvej.
 
Når du bliver elev i Faaborg-Midtfyn kommune:
Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring.
 • Du får timer til vejledning og fordybelse, men, som ved andre uddannelser, skal du også være parat til at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid. Det er helt op til dig hvor mange timer du vil bruge uden for skole- og arbejdstid    
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed
Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst
 • Du får løn under hele uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleforløb
 • Du kan få almindelig elevløn, voksenelevløn eller lærlingeløn. Er du i tvivl om hvad du er berettiget til, kontakt din fagforening eller dit jobcenter
 • Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • Motiveret ansøgning
 • Bevis for afsluttet GF2 eller dokumentation på at du er i gang med GF2
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-Fyn
 • Hvis du er over 25 år og ikke berettiget til voksenelevløn, skal du, inden du søger, have afklaret med dit jobcenter, om du evt. kunne være berettiget til voksenlærlingeløn.
Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk eller uddannelseskoordinator Dorte Rosenfeldt på mail drh@fmk.dk - så vil du blive ringet op (Husk at skrive dit telefonnummer i mailen)

Vi søger et antal omsorgsfulde dagplejere til Årslev - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune - hurtigst muligt.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 22-04-2022 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger et antal omsorgsfulde dagplejere til Årslev - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune - hurtigst muligt.

Bor du i eller i nærheden af Årslev?
Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn? Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger kommunale dagplejere, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø. Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn.

Vi forventer, at du:
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke.
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem.
 • Fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens teamledere.
 • Et tæt samarbejde med netværkskoordinator, administrationen og den daglige leder.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • Kompetenceudviklingsforløb.
Om jobbet
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en arbejdstid der ligger ca. kl. 6.30-16.30 – afhængigt af børnegruppen og forældrenes behov (den ugentlige arbejdstid er 48 timer).
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestue.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med teamlederne, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Ansættelsesvilkår
Den ugentlige arbejdstid er 48 timer.
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst (FOA). Grundlønnen udgør i 2022 ca. kr. 288.733 kr. + pension (årligt). Du får som dagplejer et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM- og ATP bidrag til afholdelse af udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet.

Tiltrædelse forventes hurtigst muligt og senest 1. maj 2022
Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på tlf. 7253 4816 eller teamleder Marianne Hub på tlf. 7253 4896.
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside (https://dagplejen.fmk.dk/forside/).

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du bedes sende følgende dokumenter: ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer/kursusbeviser via linket på denne side eller via: https://www.jobifmk.dk/ledige-job/ledige-job/

Sidste frist for ansøgning: fredag d. 22. april 2022 kl. 08.00.
Vi forventer at indkalde ansøgere løbende til ansættelsessamtale.
 

Corona-assistance til børne-, social-, sundheds- og ældreområdet

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 01-04-2022 23:59
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Måske får vi brug for din hjælp. Vi forudser, at der kan opstå behov for ekstra arbejdskraft i forbindelse med at sikre driften af vores institutioner samt hjælpe de borgere, der har brug for det i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Vi søger derfor borgere, der med kort varsel kan blive ansat i kommunen i en midlertidig stilling, eller allerede ansatte i kommunen der gerne vil hjælpe på børne-, social-, sundheds- og ældreområdet.

Hvis du har lyst til at tilbyde din arbejdskraft til Faaborg-Midtfyn Kommune, så tilmeld dig vores jobbank.

Vi vil gerne høre fra dig, uanset hvilken uddannelse eller erfaring du har inden for området – alle bidrag tæller
Vi kan både få brug for fagpersoner med pædagogisk eller social- og sundhedsfaglig baggrund, personer med anden faglig baggrund, ufaglærte samt studerende og pensionister mv., der har erfaring og/eller brænder for arbejdet inden for disse områder.

Søg med det samme
Der er ikke en reel ansøgningsfrist, da vi vil kontakte potentielle medarbejdere løbende efter behov. Søg derfor gerne så hurtigt som muligt ved at klikke på linket herunder – så hører du fra os, hvis vi kommer i en situation, hvor vi har brug for din hjælp.

Du vil ved midlertidig ansættelse få løn ifølge overenskomst for området. Hvis du allerede er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortsætter du på din nuværende overenskomst.

Særligt gunstige regler for modregning i pension, efterløn samt SU-fribeløb
Der er indgået aftaler om COVID-19-arbejde og ændringer i reglerne om modregning i pension, efterløn samt SU-fribeløb i 2022 for at tiltrække personale til COVID-opgaver. Hvorvidt din beskæftigelse vil være omfattet af ovennævnte aftaler, vil altid være en konkret vurdering. Derfor opfordres du til at søge rådgivning via f.eks. din fagforening eller Udbetaling Danmark.

Du kan kontakte Fællessekretariatet på telefon 72 53 30 00, hvis du har spørgsmål.

På forhånd tak for dit bidrag!
 

Sundhedsplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger sundhedsplejersker

Jobkategori: Sygeplejerske, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 13-03-2022 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Sundhedsplejen søger sundhedsplejersker, både til fast stilling og vikariater.
Stillingerne er fra 1.5.22 eller snarest derefter – og på 32-37 timer/uge.

Vi er i alt 14 engagerede sundhedsplejersker, en psykolog, en sekretær, og en leder af sundhedsplejen.
Vi har i Sundhedsplejen arbejdet med en udvikling af de tidlige sundhedsfremmende og forebyggende kerneopgaver. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide, hvor vi systematisk har en spørgeramme, som bruges i besøgene. Alle sundhedsplejersker uddannes i screening efter ADBB- metoden og ligeledes vil man skulle have en uddannelse i ADBB- uddannelse, når man ansættes.
 
Sundhedsplejen har gennem de sidste tre år stået i spidsen for et tidligt forebyggende projekt ”Familiekompasset”. Det er nu politisk besluttet at permanentgøre elementerne i projektet. Vi har igennem Projekt Familiekompasset tilbudt alle forældre i Faaborg-Midtfyn kommune et COS-P forløb og at sundhedsplejersker og flere af vores samarbejdspartnere har fået en certificeret COS-P uddannelse. I forbindelse med dette projekt er der også grupper for mødre og fædre med en efterfødselsreaktion i gruppeforløb. Vi vil gennem forebyggende arbejde gøre en forskel for vores børn og familier.

Derudover tilbyder sundhedsplejen 4.-5. dags besøg og 5 hjemmebesøg/konsultationer til både første- og flergangsfødende. En sundhedsplejerske er uddannet IBCLC ammerådgiver og to andre er på vej. Derudover er vi i gang med at sundhedsplejerskerne uddannes i PUF- programmet til brug i det afsluttende besøg i første leveår.
Vi har samtaler, undersøgelser og undervisning af skolebørn på forskellige klassetrin, har sorggrupper og meget mere. Alle sundhedsplejersker arbejder i kombinerede stillinger.
 
I Faaborg- Midtfyn er vi optagede af at skabe sammenhæng i de forebyggende opgaver og har et styrket fokus på ”Forebyggende team”, hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske er fast forankret i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen samt forældre og børn omkring tværfaglige problematikker.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at rette henvendelse til sundhedsplejerske /TR Tina Pohle 72536083 eller leder Jette Lauvring på tlf. 72533213.
 
Ansøgningen skal vedlægges kopi af Autorisation som sygeplejerske og eksamensbevis som sundhedsplejerske samt anden relevant dokumentation og udtalelser.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Kørekort er en forudsætning for ansættelsen.
 
Ansøgningsfrist: Søndag den 13. marts 2022

Ansættelsessamtale: Torsdag den 17. marts i MDvuns Huset, Birkevej 15, Vester Hæsinge, 5672 Broby
 

Dagplejer til Ringe - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer på fuld tid - hurtigst muligt.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 28-02-2022 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Dagplejer til Ringe - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer på fuld tid - hurtigst muligt.
Bor du i eller i nærheden af Ringe?

Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn? Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer?
Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn.

Vi forventer, at du:
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke.
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem.
 • Fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens teamledere.
 • Et tæt samarbejde med netværkskoordinator, administrationen og den daglige leder.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • Kompetenceudviklingsforløb.
Om jobbet
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet kl. 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestue.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med teamlederne, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst (FOA). Grundlønnen udgør i 2021 ca. kr. 280.224 + pension (årligt). Du får som dagplejer et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM- og ATP bidrag til afholdelse af udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet.
Den ugentlige arbejdstid er 48 timer.

Tiltrædelse forventes ultimo februar og senest 1. marts 2022.
Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på tlf. 7253 4816 eller teamleder Marianne Hub på tlf. 7253 4896.
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du bedes sende tre dokumenter: ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer/kurser/uddannelse via linket på denne side eller via: https://www.jobifmk.dk/ledige-job/ledige-job/

Sidste frist for ansøgning: 28. februar 2022 kl. 08.00.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 1. dec. 2021
 

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth søger social- og sundhedsassistent til dagvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 28-02-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth søger social- og sundhedsassistent til dagvagt
30 timer/ ugl og med arbejde hver anden weekend.

For interesserede, afholder vi informationsmøde om stillingen onsdag den 12. januar 2022 kl. 13. Tilmelding samt gyldigt Coronapas nødvendigt.

Da vi ønsker at opgradere vores samlede faglige kompetencer, søger vi social- og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt. Har du en anden relevant faglig baggrund eller har du ønske om aften- eller nattevagt, hører vi også gerne fra dig. Tiltrædelse 1. marts 2022 eller efter aftale.

Plejehjemmet Lykkevalg er et demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem beboere, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed, i forhold til at beboerne oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. 

Vi arbejder personcentreret hvilket konkret betyder:

”At vi sætter personen i centrum fremfor sygdommen. Vi bygger på et værdigrundlag og en omsorgsfilosofi, der lægger vægt på menneskers grundlæggende psykologiske behov: Kærlighed, trøst, identitet, tilknytning, inklusion og meningsfuld beskæftigelse. Personcentreret omsorg indebærer, at vi som medarbejdere værdsætter personen med demens som et unikt og ligeværdigt menneske trods de mentale svigt – og at vi tilrettelægger plejen med afsæt i det enkelte menneskes livshistorie og værdighed.”

For at tilrettelægge pleje og omsorg individuelt, har vi regelmæssige faciliteringer som har til formål at synliggøre de behov den enkelte beboer måtte have, så vi på bedst mulige måde kan understøtte den enkeltes behov og ønsker. En facilitering munder altid ud i en døgnrytme/ handleplan som vi skal følge.

Vi har stor fokus på såvel fysisk som psykisk palliation. Som supplement til den medicinske palliation tilbyder vi wellnes/wellnesmassage, musikterapi, kropsbevægelse (dans) med mere.

Du tilbydes en spændende arbejdsplads, som kontinuerligt er i udvikling. Det betyder, at du vil blive positivt udfordret på dine faglige kompetencer.

Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde med demensramte borgere og yde personcentreret pleje og omsorg. Du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og videreudvikle vores faglige niveau.
Vi skal alle have en god oplevelse i at gå på arbejde og du skal derfor være bevidst om, hvordan du selv bidrager til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst evner en åben og ærlig dialog.

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller vil du tilmelde dig informationsmødet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail: boerh@fmk.dk 

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst. Den endelige lønfastsættelse finder sted efter forhandling med den faglige organisation.

Ansøgning og ansættelsessamtaler
Stillingen skal søges elektronisk via stillingsopslaget.
Vi indkalder løbende til samtaler indtil stillingerne er besat med rette kompetencer.
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler afholdes på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg.

Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Er du mon også lidt af en natteravn og brænder du for at skabe lys i mørket for andre mennesker, så er det dig vi søger til vores team af natteravne på Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 28-02-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
På Plejehjemmet Nørrevænget søger vi en SSH/SSA til et vikariat som fast nattevagt på 28 timer ugentligt i et fast rul efter 7-7 princippet med arbejde i lige uger og fri i de ulige uger. Tiltrædelse d. 1. marts eller snarest muligt derefter.

På Plejehjemmet Nørrevænget er her 46 lejligheder og 2 rul-aflastningslejligheder, fordelt på 5 boenheder. Plejehjemmet er hyggeligt og hjemligt indrettet og vi arbejder ud fra leve-bo princippet, hvor vi er sammen med beboerne i arbejdstiden. Vi møder beboerne i øjenhøjde, og har beboernes behov i centrum. Hver boenhed har eget køkken med tilknyttet ernæringsassistent, alle døgnets måltider produceres fra bunden og vi har pædagogiske måltider og spiser sammen med beboerne.

Grundtanken i arbejdet på plejehjemmet er baseret på en personcentreret tilgang og omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach. Du kan læse mere om blomstringsuniverset via dette link https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

På Plejehjemmet Nørrevænget er der ansat ernæringsassistenter, husassistent, sygehjælpere, SSH, SSA, SOSU-elever, pedeller og sygeplejersker. Vi forsøger sammen at skabe en tværfaglige indsats med fokus på helhed og beboernes trivsel i centrum. Hver 6. uge afholdes der teammøde i de enkelte boenheder. Derudover samarbejdes der med eksterne samarbejdspartnere som ergo- og fysioterapeuter, diætister, demenskoordinatorer, gerontopsykiatrisk team, sygehuse og praktiserende læger.

Vores værdier er:
 • At det skal være godt, trygt og rart at bo på Plejehjemmet Nørrevænget.
 • At støtte beboerne i at kunne leve et værdigt liv med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i hverdagen.
 • At vi har en åben og ligeværdig dialog og lægger stor vægt på fællesskabet, hvor beboere, pårørende, venner og frivillige føler sig anerkendt og inddraget.
Hvis du vælger at arbejde på Plejehjemmet Nørrevænget, kan du se frem til:
 • Et plejehjem, med en mangfoldig, morsom og spændende beboer-gruppe, der med hver deres livshistorie, personlighed og forskellige forudsætninger, bidrager til at medarbejderne har lyst til at komme på arbejde hver gang.
 • Et arbejdsmiljø med plads til nytænkning, rummelighed og højt fokus på trivsel, hvilket også betyder at vi meget gerne griner med hinanden.
 • At bruge din viden og erfaringer og samtidig får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt.
 • At få medindflydelse og medansvar i forhold til udførelsen af kerneopgaven og hvor der tages hånd om medarbejderen af en anerkendende, lydhør og tydelig plejehjemsleder
Om dig:
 • Du er uddannet social- og sundhedshjælper/social- og sundhedsassistent med høj grad af faglighed, selvstændighed og handlekraft.
 • Du har interesse, indsigt og forståelse for at arbejde med ældre borgere samt med borgere med forskellige kognitive udfordringer, herunder demenssygdomme.
 • Du er åben, ærlig og har et godt humør.
 • Du er tålmodig, lyttende og nærværende i samarbejdet med beboerne og kan også udvise dette om natten, når beboerne har behov for omsorg og tryghed fra personalet.
 • Du er en teamplayer, der sætter pris på forskellige kompetencer, opfordre til at der løftes i flok og har forståelse for at alle har ansvar for at vi lykkes med kerneopgaven.
Hvis du kan se dig selv i ovenstående og tænker ”Jeg har lyst til at være en del af natteravnene, for der kan jeg sætte mine kompetencer i spilså send os meget gerne en ansøgning.

Er din interesse vækket og har der meldt sig nogle spørgsmål og en lyst til at se Plejehjemmet og fornemme stemningen her, så tag endelig kontakt til plejehjemsleder Rikke Brøndum Kollerup tlf.nr. 7253 1754.

Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
 
Løn og ansættelsesforhold:
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansættelsessamtaler:
Indkaldelse til ansættelsessamtale vil ske løbende.
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis samt kontaktoplysninger på to tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på at indhente referencer.

Faaborg-Midtfyn Kommune søger pr. 1. marts 2022, eller efter aftale, sygeplejerske til Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 28-02-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Faaborg-Midtfyn Kommune søger pr. 1. marts 2022, eller efter aftale, sygeplejerske til Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth

Stillingen er på 30 timer og indtil videre mandag til fredag i dagtimerne.

Plejehjemmet Lykkevalg er certificeret demensplejehjem, hvor vi sammen med vores 27 dejlige beboere arbejder med livsglæde, bl.a gennem humor, musik, dans, fysisk aktivitet, spontane aktiviteter, fredagsbar, specielle madaftener, wellness etc.

Vi er fagligt bevidste og gennem samarbejdet med beboere, pårørende og alle faggrupper, medvirker vi til at vores beboere oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt.
Vi arbejder personcentreret hvilket konkret betyder:

”At vi sætter personen i centrum fremfor sygdommen. Vi bygger på et værdigrundlag og en omsorgsfilosofi, der lægger vægt på menneskers grundlæggende psykologiske behov: Kærlighed, trøst, identitet, tilknytning, inklusion og meningsfuld beskæftigelse. Personcentreret omsorg indebærer, at vi som medarbejdere værdsætter personen med demens som et unikt og ligeværdigt menneske trods de mentale svigt – og at vi tilrettelægger plejen med afsæt i det enkelte menneskes livshistorie og værdighed.”

Som sygeplejerske på Plejehjemmet Lykkevalg er du omdrejningspunkt for at udføre og koordinere komplekse sygeplejefaglige opgaver i samarbejde med vores øvrige medarbejdere.
 • Du har en skarp faglighed og er ikke bange for at reflektere og evaluere på både din egen og dine kollegaers daglige praksis.
 • Du er kreativ og må gerne have en lidt krøllet tankegang, når det kommer til at udvikle nye arbejdsgange og den generelle kvalitet i sygeplejen.
 • Du er dygtig til at kommunikere og går gerne forrest, når det handler om at formidle, rådgive og vejlede inden for sygeplejefaglige emner – det gælder både over for borgere, pårørende og dine kollegaer.
 • Du er en knag til at indgå i dialog og samarbejde om opgaver på tværs af faggrupper med dine SOSU-kollegaer, læger, sygehus, fysioterapeuter og øvrige samarbejdspartnere.
 • Du har øje for dine kollegaers faglige kompetencer og hjælper gerne med at bringe dem i spil.
 • Du har erfaring med FSlll og gerne med kendskab til Nexus.
 • Er tæt på beboerne også ved bedsite.
Du er alene sygeplejerske på Plejehjemmet Lykkevalg, men vil indgå i et arbejdsfællesskab med De Kommunale Plejehjems øvrige sygeplejersker. Der er blandt andet møder for plejehjems sygeplejersker ca. 10 gange årligt.
Kan du se dig selv i dette, vil vi være vilde med at modtage en ansøgning fra dig.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Den endelige lønfastsættelse finder sted efter forhandling med den faglige organisation.
Ansættelse forudsætter en tilfredsstillende straffeattest.

Yderligere oplysninger om stillingen
Plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 - mail boerh@fmk.dk

Ansøgning og ansættelsessamtaler
Vi indkalder løbende til samtaler indtil stillingerne er besat med rette kompetencer.
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler afholdes på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Inviteres du til samtale, skal du medbringe kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/ nærmeste ledere, for indhentelse af referencer.

Vi søger en omsorgsfuld dagplejer til Gislev - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune - hurtigst muligt.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 23-02-2022 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en omsorgsfuld dagplejer til Gislev - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune - hurtigst muligt.

Bor du i eller i nærheden af Gislev?
Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn? Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø. Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn.

Vi forventer, at du:
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke.
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem.
 • Fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens teamledere.
 • Et tæt samarbejde med netværkskoordinator, administrationen og den daglige leder.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • Kompetenceudviklingsforløb.
Om jobbet
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en arbejdstid der ligger ca. kl. 6.30-16.30 – afhængigt af børnegruppen og forældrenes behov (den ugentlige arbejdstid er 48 timer).
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestue.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med teamlederne, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Ansættelsesvilkår
Den ugentlige arbejdstid er 48 timer.
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst (FOA). Grundlønnen udgør i 2021 ca. kr. 280.224 + pension (årligt). Du får som dagplejer et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM- og ATP bidrag til afholdelse af udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet.

Tiltrædelse forventes hurtigst muligt og senest 1. marts 2022
Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på tlf. 7253 4816 eller teamleder Susanne Tryghedsson på tlf. 7253 7305.
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside (https://dagplejen.fmk.dk/forside/).

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du bedes sende følgende dokumenter: ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer/kursusbeviser via linket på denne side eller via: https://www.jobifmk.dk/ledige-job/ledige-job/

Sidste frist for ansøgning: onsdag d. 23. februar 2022 kl. 08.00.
Vi forventer at indkalde ansøgere løbende til ansættelsessamtale.
 

Afdelingsleder til Børnehuset Oasen

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 20-02-2022 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Afdelingsleder til Børnehuset Oasen
37 timers stilling heraf 30 timer til ledelse.
Børnehuset Oasen er et mangfoldigt hus med plads til forskelligheder i et anerkendende miljø. Vi værdsætter uderummet meget. Vores store legeplads og nærområdet bliver flittigt brugt af både vores vuggestue og børnehaven.
Vi søger ny afdelingsleder til dette skønne børnehus, da vores leder gennem mange år har fået nye spændende jobudfordringer.
Kan du sætte ramme, retning og struktur for den fortsatte udvikling af Børnehuset Oasen med fokus på høj faglighed og børnene i centrum? Er du stærk relationel og med stor nysgerrighed på at møde børn, forældre og personale lige, hvor de er nu, så du kan understøtte deres mulighed for udvikling?
Som afdelingsleder i Børnehuset Oasen er dit primære fokus den daglige ledelse af medarbejdere og det pædagogiske arbejde. Din opgave er at skabe de bedste forudsætninger for det pædagogiske arbejde med børnene gennem klare mål og rammer i form af styrkede pædagogiske lærerplaner. Du skal oversætte, omsætte og implementere såvel det lokale arbejdsgrundlag som den national styrkede pædagogiske læreplan og stå i spidsen for denne udvikling.
Vi søger en afdelingsleder, der kan bedrive tydelig og nærværende ledelse, hvor du har fokus på individets og gruppens kompetencer. Gennem løbende opfølgning sikre du, at det pædagogiske personale ved, hvad der forventes af dem, og du støtter dem i deres faglige rolle. Du måler kvaliteten af de pædagogiske indsatser via data, dialog og handling. Du skal have erfaring med at optimere de fysiske rammer, således at de fysiske læringsmiljøer understøtter vores dygtige medarbejdere.
Samtidig får du ansvar for den daglige drift, som blandt andet indeholder mødeplaner, indkøb, personaleledelse, forældresamarbejde, arbejdsmiljø samt økonomistyring i forhold til budgettet.
Der er i stillingen få børnetimer. Du vil ikke få ansvaret for en børnegruppe, men ville skulle supplere vagtskemaet i form af f.eks. morgenåbninger og lukkevagter.
Da Børnehuset Oasen er en del af Landsbyordningen Tre Ege Skolen, skal du have lyst til og gerne erfaring med at skabe en sammenhæng mellem børnehave og skole. Vi er allerede nu godt på vej med den gode overlevering, men der er stadig masser af potentiale i forhold til at udvikle det daglige samarbejde.

Du bliver en del af Landsbyordningens energiske og udviklingsorienterede ledelsesteam, som består af skoleleder, viceskoleleder som også er afdelingsleder for undervisningen og SFO/SFO2 i Kværndrup, afdelingsleder for undervisning og SFO/SFO2 i Ryslinge og afdelingsleder for Børnehaven Eventyrhuset. Ledelsesteamets samarbejde er præget af gensidig respekt, humor og arbejdsomhed, og vi ser det som givende at blive udfordret på vores praksis, så vi når de mål, vi sætter os.
Afdelingslederen for Børnehaven Eventyrhuset og du vil sammen tilrettelægge og udvikle de fælles personalemøder mellem de to børnehuse, og I vil dagligt have en tæt sparring med hinanden for at sikre, at Landsbyordningens dagtilbud fortsat udvikler sig i samme retning.

Vi forventer, du er:
 • Struktureret og vedholdende.
 • God til at opbygge relationer.
 • Venlig, selvsikker, engageret, velformuleret og mental robust.
 • Ansvarsfuld og i besiddelse af selvdisciplin
 • Optaget af hvordan vi sammen kan løse opgaven endnu bedre
Vi forventer, du har:
 • Erfaring med ledelse.
 • En Pædagogisk baggrund og er faglig velfunderet på 0-6 års området.
 • Stærk faglig interesse for børns udvikling og læring.
 • Erfaring med at implementere og udvikle de styrkede pædagogiske lærerplaner.
 • Evnen til at se positivt på udfordringer.
 • Evnen til at udfordre dine omgivelser mod at nå den bedst mulig løsning af kerneopgaven
 • Evnen til at samarbejde om den røde tråd fra vuggestue, børnehave til undervisning og SFO.
 • Erfaring med at udvikle medarbejdere i teams.

Om Landsbyordningen Tre Ege Skolen
Landsbyordningen Tre Ege Skolen består af to skoleafdelinger med 0. -6. klasse og to børnehuse med fælles ledelse og bestyrelse, der ligger med matrikler i Kværndrup og i Ryslinge.
Som landsbyordning har vi gode muligheder for at samarbejde om den røde tråd, således at børnene og deres familier oplever gode overgange, når de skifter fra f.eks. børnehave til skole. Det giver en hel unik mulighed for, at vi i vores samarbejde kan have et blik for hele barnets situation.
Skolen har en klar profil, som PALS-skole, hvilket man vil kunne mærke i hele vores organisation i forhold til værdisættet, at man viser ansvar, omsorg og respekt uanset hvem man er, og hvor man er tilknyttede.
Du kan læse mere om Landsbyordningen Tre Ege Skolen på vores hjemmeside Treegeskolen.aula.dk og om Børnehuset Oasen på Oasen.fmk.dk
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes der straffe og børneattest.
Vi ønsker stillingen besat snarrest muligt.
Yderligere oplysninger
Du kan kontakte konstitueret skoleleder Morten Ejlsmark på direkte telefonnr. 72 53 40 33, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at aftale et besøg i Børnehuset Oasen, som vi opfordrer til, at du gør.
Børnehuset Oasens adresse er Kirkevej 12, 5772 Kværndrup. Ansøgningsfristen er ændret til søndag den 20. februar 2022, og vi forventer at afholde første samtalerunde i uge 9 og anden samtalerunde i uge 10.
Der vil være et testforløb for de kandidater, der går videre til anden samtalerunde.

Infoboks om Landsbyordningen Tre Ege skolen
Børnehuset Oasen har 60 børn og 13 medarbejdere. Adressen er Kirkevej 12, 5772 Kværndrup
Børnehaven Eventyrhuset har 45 børn og 7 medarbejdere. Adressen er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge
Afd. Ryslinge har 129 elever og ca. 20 medarbejdere samlet set på afd. Ryslinge og i SFO Kålormen og SFO2 Kålsommerfuglen. Adressen er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge
Afd. Kværndrup har 117 elever og ca. 18 medarbejdere samlet set på afd. Kværndrup og i SFO Slottet og SFO2 Juniorslottet. Adressen er Kirkevej 3, 5772 Kværndrup 

VI SØGER DYGTIG KOLLEGA TIL NORDAGERSKOLEN I RINGE.

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 20-02-2022 12:00
Arbejdssted: Nordagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Pr. 1. februar eller senere søger Nordagerskolen en fastansat naturfagslærer til vores overbygning og en fastansat lærer til vores modtageklasse.  
 
Stilling 1: Naturfagslærer:
Der kan læse flere af flg. fag: Matematik, geografi, biologi, fysik/kemi og temalinjetimer i ”Master of the Universe”. Endvidere vil det være et stort plus, hvis du har erfaring med programmering /e-sport mm.
Link til hjemmeside med beskrivelse af stilling: http://nordagerskolen.dk/udskoling/supplerende-information-om-stillingen-som-naturfagslaerer/

Stilling 2: DSA-lærer i modtageklasserne:
Stillingen er trukket tilbage

Vi kan tilbyde en skole med:
 • Aldersintegreret skolestart, trin-inddeling på mellemtrinet og temalinjer i overbygningen
 • Dygtige og engagerede medarbejdere og en samarbejdskultur præget af godt humør
 • Stort fokus på faglighed, engagement og trivsel
 • Et inkluderende undervisningsmiljø med plads til alle
 • Gode muligheder for faglig sparring af kolleger, vejleder og ledere
Vi prioriterer:
 • At være Rettighedsskole – børns rettigheder
 • At have blik for det nære og det fjerne – lejrskoler vægtes højt af både skolebestyrelsen og skolen
 • At skabe en balancering af IT og digitale løsninger og analoge undervisningsmaterialer.
 • Værkstedsundervisning i indskolingen, værksteds-/projektundervisning i mellemtrinnet og projektundervisning i udskolingen. Rugbrødsarbejde er stadig også en del af hverdagen.
Skolens udviklingspunkter:
 • Vi arbejder på at skabe en røde tråd gennem hele skoleforløbet både fagligt, didaktisk/pædagogisk og for samarbejdet både internt og eksternt for at give eleverne mest muligt indhold i deres værktøjskasse både på Nordagerskolen og senere i livet.
 • Lærere, pædagoger, administrative medarbejdere og ledelse arbejder på at erstatte afdelings-strukturen med tænkningen om at alle har ansvar ind i og bidrager til fællesskabet og den bedste løsning for alle – elever, forældre og personale. 
Ansøgningsfrist: Så længe opslaget er på nettet. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler, hvorfor det er hensigtsmæssigt at søge eller kontakte os med det samme. Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst. Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Skulle en af ovenstående stillinger have vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte os for yderligere information. Naturfagslærer kontakt afd. leder for udskoling: Kirsten Baagø Jensen mobil: 72533991. DSA-lærer bedes kontakte skoleleder Susanne Flittner 72534001.  Du kan også ringe på skolens hovednummer: 72534000.

Læs mere om skolen på  www.nordagerskolen.dk      
  


 

Fast nattevagt til Botilbud Korinth

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 14-02-2022 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Fast Nattevagt til Socialpsykiatrisk Botilbud søges pr 1 marts 2022.

Er du Social- & Sundhedsassistenten?  Vil du være med til at sikre kontinuitet og høj faglig kvalitet i opgaveløsningen i en nattevagts stilling her hos os om natten? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Botilbud Korinth er et kommunalt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær situation, hvor psykiske problemer kræver en særlig støtte.
Som Botilbud er vi meget optaget af at VI, beboere og medarbejdere, sammen skaber botilbuddet og skaber vores eget ”landkort for hvad der er virksom og værdig psykiatri.

I botilbuddet ”navigerer” vi på vores fælles landkort ud fra følgende ”navigationsbegreber”;
-                         Værdighed
-                         Gensidig respekt
-                         Dialog
-                         Ordentlighed
-                         Netværksinddragelse


Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte borger med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og at denne proces er individuel og skal styres af borgeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler, som tilgang til samarbejdet med borgerne og deres netværk. Vi ønsker en kultur, der er præget af, at vi har en positiv tilgang til- og tro på borgernes forandringspotentiale.
 
I vores tilbud er personalegruppen tværfagligt sammensat med: Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Fysioterapeut, Pædagoger og Socialrådgivere.
Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et Botilbud, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på. .
 
Aktuelt er det således at du om natten arbejder du sammen med en anden kollega, så I er to i tilbuddet.

Nattevagtens opgaver omfatter bl.a.:
 • At sikre, sammen med andre faggrupper, at den enkelte borger tilbydes individuel pleje og omsorg.
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis.
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø.
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
 • At varetage praktiske funktioner i tilbuddet.
 Om dig

 
 • Du er uddannet Social- & Sundhedsassistent, gerne med erfaring med nexus.
 • Du har erfaring med at tilbyde mennesker i svære situationer samtaler, der kan skabe ro og overblik når alt er svært
   
 • Du er dygtig til at konfliktnedtrappe og tilbyde ro og grounding
   
 • Du arbejder, sammen med andre faggrupper på, at den enkelte borger tilbydes individuel støtte og pleje.
 • Du har gode skriftlige kompetencer.
 • Du kan bevare en professionel identitet gennem en anerkendende dialog med borgerne – også i pressede situationer.
   
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
   
 • Du trives med at arbejde i fast makkerteam med en anden kollega

Løn og ansættelse
Stillingerne er på 28 timer med weekendvagt hver 2. weekend og med tiltrædelse pr. 01.03.2022 eller snarest muligt. Der arbejdes i fast rul, 7 vagter i træk og 7 dage fri med skiftedag om mandagen.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Iben Pytlick på tlf. 72536932, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 14 februar kl 12.00  Ansættelsessamtaler er planlagt til torsdag d. 17 februar 2022
 

Relationsmedarbejdere til socialpsykiatrisk botilbud

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 14-02-2022 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Botilbud Korinth søger Relations medarbejdere, der brænder for at yde en indsats hvor det lykkes at give mennesker, hvis liv i perioder er præget af håbløshed, kaos og afmagt, mere håb, kontrol og muligheder”?

Er du uddannet ergoterapeut, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske?  På Botilbud Korinth skal vi være lidt flere medarbejdere, der sammen med os vil være med til at forsøge at tegne ”landkortet” for hvad der er virksom og værdig psykiatri. Det er en spændende ”rejse” hvor vi både støder på svære udfordringer og fantastiske øjeblikke sammen. På rejsen ”navigerer” vi ud fra følgende ”navigationsbegreber”;

Værdighed, Gensidig respekt, Dialog. Ordentlighed, Netværksinddragelse

Vi på 3 år i gang med at udvikle et socialpsykiatrisk botilbud, hvor vi lader os inspirere af Åben Dialog netværkssamtaler og netværks organisering. Vi tror på, at den tilgang kan tilbyde nye udviklingsmuligheder i samarbejdet med mennesker, som har det meget svært, og hvor vi sammen skal finde løsninger på problemer, hvor der ikke er nogen på forhånd givne svar.
Vi ønsker at udvikle en reflekterende dialogisk praksis sammen med beboere, og vi ønsker at den dialogiske praksis skal gennemsyre hele vores praksis; også vores organisation og vores måde at samarbejde på, internt og udadtil.

Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog netværkssamtaler som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk.
De faglige rammer for samarbejdet tager udgangspunkt i et recovery perspektiv, hvor vi i samarbejde med den enkelte beboer finder de faglige tilgange, som beboeren oplever som hjælpsom.
Helt konkret arbejder vi hen imod at alle medarbejdere har en Åben dialog uddannelse og en kognitiv grunduddannelse. Derudover arbejder med ”Natur til et godt liv” og forsøger at inddrage naturen i samarbejdet med beboerne og har udelivs dage og bålaftner som nogle af vores aktivitets tilbud.
Vi ønsker at samskabe en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på beboernes forandringspotentiale.

Vi leder efter relations medarbejdere med lyst til at arbejde i netværk, defineret af beboerne! Opgaven er, at samarbejde i netværkene med det formål at skabe det gode hverdagsliv ud fra den enkelte beboers mål og drømme.  
Det betyder at man indgår i samarbejde om alt fra personlige udviklings-mål, over omsorg og praktiske gøremål i hverdagen (som rengøring, tøjvask og personlig pleje), til samvær, aktiviteter og fælles oplevelser. Samarbejdet med de pårørende er et væsentligt element i opgaven, ligesom samarbejdet med andre aktører, så som kommune og behandlingspsykiatri.
At vi er organiseret i netværk kræver, at du har lyst til og i høj grad kan koordinere med kollegerne i de forskellige netværk.

Alle på botilbuddet er inviteret ind i forskellige ”arbejdsudvalg”, hvor det enkelte udvalg løfter forskellige opgaver, f.eks. at et udvalg der arbejder med at indrette og udsmykke botilbuddet, et udvalg der arbejder med at indrette krearum og igangsætte aktiviteter til et udvalg, der arbejder med daglige opgaver ud fra ideen om at vi alle er en del af et forpligtende fællesskab. Det kræver engagement og stor tålmodighed for vi har forskellige tempo og dagsform.

Om dig:
Du har en uddannelse som Socialrådgiver, Ergoterapeut, Pædagog eller sygeplejerske.

• Du har erfaring med at arbejde dialogisk og netværksinddragende. Vi arbejder med Åben Dialog og vil gerne styrke den faglighed ind i vores hus, hvorfor ansøgere med Åben Dialog uddannelse vil blive foretrukket.
• Du har erfaring med Kognitiv behandling, eller vil gerne have det.
• Du kan kombinere skriftligt fokus på delmål, døgnrytme og daglig journalisering med pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
• Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets socialfaglige mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem deres aktuelle komplekse situation og deres levede liv.
• Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
• Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.

Vi kan vi tilbyde dig:
• introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.
• at blive en del af en personalegruppe, hvor medarbejderne er engagerede, fagligt ambitiøse, har stort ansvar og stor indflydelse.
• at arbejde i et botilbud hvor beboerne selv vælger, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med for at nå deres mål og drømme.
• en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
• relevant undervisning og kompetenceudvikling.

Botilbud Korinth er en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften, Akuttilbuddet og Fåborg-Midtfyn Kommunes Rusmiddelcenter.  Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk

Løn og ansættelse:
Stillingen er fra d. 01.03.2022, eller snarest derefter og på 32 timer i blandede dag, aften og rådighedsvagter med weekendvagt hver 3. weekend og en fast aftenvagt om ugen. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Iben Pytlick på telefon 72536932

 Ansøgningsfrist: Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 14 februar 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes d. 17 og 18 februar 2022, hvor du vil møde et ansættelsesudvalg bestående af beboere, medarbejdere og leder.
Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger elever til ansættelse på Grundforløb 2, med efterfølgende hovedforløbsstart.

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 11-02-2022 23:59
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune søger elever til ansættelse på Grundforløb 2, med efterfølgende hovedforløbsstart.

VIGTIGT:
Du kan kun søge på dette opslag, hvis du søger optagelse på et 18 eller 16 ugers grundforløb med start henholdsvis 28. januar og 11. februar.

Inden du ansøger om at blive ansat på grundforløb 2, skal du have udarbejdet et optagelsesbrev på social- og sundhedsskolen Fyn, som du vedhæfter din ansøgning. Du skal henvende dig på Sosu-Fyn for at booke en vejledningstid på https://sosufyn.dk/  eller telefonnr. 63 10 27 00 tast 1.


Er du klar til at tage ansvar for dine medmennesker? Drømmer du om at gøre livet lettere for borgere i udfordrende livssituationer? Bliver du motiveret af at være med til at give sårbare mennesker hjælp og støtte i livet, og er du klar til at tage ansvar for din egen fremtid og uddannelse?
 
 
Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense, efter eget valg.
 
Uddannelsen er ikke, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at SSA og SSH-medarbejdere i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!

Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. Alt efter om det er hjælper- eller assistentuddannelsen du søger, kommer du i praktik på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på et sygehus. Der kan også være mulighed for en praktik i udlandet (kun SSA).
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere. Igen er indholdet afhængigt af dit valg af uddannelsesvej.
 
Når du bliver elev i Faaborg- Midtfyn kommune:
Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab.
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer.
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring.
 • Du får timer til vejledning og fordybelse og er parat til også at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid.
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed.
Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst
 • Du får løn under hele uddannelsen, fra du starter på GF2 og i hele hovedforløbet, både når du er i praktik og på skoleforløb.
 • Du kan få almindelig elevløn, voksenelevløn eller lærlingeløn. Er du i tvivl om hvad du er berettiget til, kontakt din fagforening eller dit jobcenter.
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • Motiveret ansøgning
 • Optagelsesbrev til GF2 fra SOSU-Fyn eller kvittering fra optagelse.dk
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-Fyn
 • Hvis du er over 25 år og ikke berettiget til voksenelevløn, skal du, inden du søger, have afklaret med dit jobcenter, om du evt. kunne være berettiget til voksenlærlingeløn.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk eller uddannelsesvejleder Dorte Rosenfeldt på mail drh@fmk.dk - så vil du blive ringet op (Husk at skrive dit telefonnummer i mailen)

Fysioterapeut til KOL-rehabilitering og geriatriområdet

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 10-02-2022 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Fuldtid
             Fysioterapeut til KOL-rehabilitering og geriatriområdet søges til fast stilling

Har du en stærk monofaglighed og gode tværfaglige samarbejdsevner? Kan du lide at være en del af et team og nyder du at arbejde selvstændigt med opgaver? Så kan dette være noget for dig!

Forebyggelse, Træning og Rehabilitering søger en fysioterapeut til fast stilling på 37 timer/uge med start 1. april 2022.

Du vil blive tilknyttet team Faaborg, beliggende i træningscenter Tømmergården, der udover dig består af 9 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut. Det er et dedikeret team, som besidder en bred vifte af kompetencer og varetager genoptræning og forebyggende træning indenfor Sundhedslovens §140 og §119 samt Servicelovens §86.1. På samme matrikel sidder også et af vores trænings- og aktivitetsteams, en administrativ medarbejder og en servicemedarbejder.

Dine arbejdsopgaver:
Som vores nye kollega vil du vil primært komme til at beskæftige dig med diagnosegruppen KOL og du vil således blive én af fire terapeuter som har dette ansvarsområde.
Arbejdet med denne sårbare målgruppe består helt konkret i at tilrettelægge og gennemføre både individuelle og holdbaserede rehabiliterings/patientuddannelsesforløb.
Da KOL-borgere er en heterogen patientgruppe med et meget varierende funktionsniveau og rehabiliteringsbehov, skal du være indstillet på, at forløbene både gennemføres som træning på center, i borgers eget hjem og/eller virtuelt (TeleKOL).
Ud over at skulle administrere KOL området vil du også indgå i det geriatriske team som varetager genoptræning af den ældre medicinske borger. Genoptræningen af disse borgere foregår typisk i borgers eget hjem og involverer en stor grad af samarbejde med pårørende, hjemmeplejen, sygeplejen og egen læge.
Alle ydelser skal dokumenteres i journalsystemet Nexus/FSlll.


Vi søger en dygtig fysioterapeut, der:
 
 • Har erfaring med KOL-rehabilitering og/eller genoptræning af geriatriske borgere
 • Har erfaring med udvikling af borgerens mestringsstrategier
 • Gerne har erfaring med den akut syge lungepatient
 • Kan arbejde tværfagligt med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Har erfaring med at dokumentere i et elektronisk journalsystem, gerne Nexus/ FSIII
 • Er fagligt nysgerrig og evner at sætte sin faglighed i spil
 • Kan arbejde selvstændigt men også har holdånd
 • Er proaktiv og tager ansvar
 • Har godt humør og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Har lyst til at bidrage til et sundt og stabilt arbejdsmiljø
 • Har kørekort

Hvem er vi:
Forebyggelse, Træning og Rehabilitering varetager genoptræning, vedligeholdende træning og aktivitet, patientuddannelser og forebyggende indsatser. Genoptræningsopgaven varetages af ergo- og fysioterapeuter fordelt i 6 teams, geografisk spredt på matrikler i hele kommunen. Vi samarbejder på tværs af matriklerne. Afdelingen ledes af et lederteam bestående af en overordnet leder og 3 afdelingsledere.

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor fagligheden står stærkt og hvor 82 stolte kollegaers faglige og sociale trivsel er bærende. Vi har fokus på udvikling og har ambitioner om at være dygtige. Vi tror på, at høj kvalitet, arbejdsglæde og lyst til at hjælpe hinanden er afgørende for at opfylde vores intention om at gøre en forskel. Du vil blive mødt med en uhøjtidelig omgangstone med grin og imødekommenhed, også i travle perioder, og vi har plads til forskellighed.  Din arbejdsdag bliver varieret og selvtilrettelagt, og da vi vægter et godt mono- og tværfagligt samarbejde, vil du få tæt sparring med dine kolleger.
Vi er optaget af at bidrage til Faaborg Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi, og hvordan vi fysisk, digitalt og mentalt kan komme tættere på borgerne. Vi skaber sammen med borgeren muligheder for, at tabte funktioner kan genvindes. Vi har en rehabiliterende tilgang og har fokus på om dét, vi gør, virker for borgerne.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Afdelingsleder Eva Friis Kamelarczyk, efkam@fmk.dk, tlf. 72532865
Fysioterapeut Mette Ankjær Jacobsen, majac@fmk.dk, tlf.72536271
Fysioterapeut Marie Moeslund Staun, mamos@fmk.dk, tlf. 72536316

Ansøgningsfrist torsdag 10. februar kl. 12.
Samtaler forventes afholdt onsdag d. 23. februar.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Vil du vide mere om os?
Du kan læse mere om os på https://ftr.fmk.dk/ og i Faaborg-Midtfyn Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag (bilag).

Vision for Faaborg Midtfyn kommune lyder: Sammen skaber vi det bedste sted
"Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret,
fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet"

 

Vil du være med til at gøre en stor og vigtig forskel?

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 08-02-2022 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at gøre en stor og vigtig forskel?
Faaborg-Midtfyn Kommune søger én administrativ HR-medarbejder til Fællessekretariatet
 
Fællessekretariatet er en nyoprettet organisation, som understøtter de tre store velfærdsområder Opvækst & Læring; Sundhed & Ældre samt Socialområdet. Stillingen vil indgå i Fællessekre­tariatet med særligt fokus på at understøtte vores HR-opgaver som forhandling af løn, ansættelser, on boarding mv. Der vil dog også være opgaver på tværs af andre fagområder. Stillingen vil indgå i faglige teams på tværs af Fællessekretariatet samt indgå i et team under en teamleder. Fællessekretariatet er placeret i Gislev og skal bidrage til, at Faaborg-Midtfyn Kommune lykkes på de tre velfærdsområder og dermed sikrer borgere og samarbejdspartnere den bedste service.
 
Et mål er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at det sker i en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af fagområderne. Som administrativ medarbejder vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold, der sikrer den administrative understøttelse.
 
Stillingen er på 37 timer ugentlig, med forventet tiltrædelse snarest muligt eller senest den 1. april 2022.
 
Vi er en dynamisk afdeling, der sætter en ære i at løse såvel store som små opgaver, med stor professionalisme og engagement.
 
Om stillingen
Opgaveporteføljen er bred, så vi forventer, at du, udover de administrative opgaver, kan skabe relationer og samarbejde om at løse de fælles opgaver på tværs.
 
De arbejdsopgaver du skal løse, er blandt andet:
 • HR-opgaver
 • Rammer for on boarding
 • Introprogrammer
 • Ansættelser
 • Lønforhandling
 
Ovenstående er et uddrag af de opgaver du vil komme til at varetage. Vi har brug for en medarbejder, der er omstillingsparat, og som vil kunne træde til, og bruge sine kompetencer, der hvor der er behov for hjælp til opgaveløsningen.
 
Om dig
Vi forventer, at du har en administrativ uddannelse, gerne suppleret med kommunom og at,
 • du har gode mundtlige og skriftlige kompetencer
 • du har erfaring med kommunal organisation og kender til arbejdet med HR
 • er dedikeret og kan understøtte ledere og chefer med deres HR-opgaver
 • du kan drible med flere opgaver ad gangen og sætte alle dine kompetencer i spil
 • du er robust og lader dig ikke ”slå ud”
 • du har overblik, er systematisk og kan arbejde struktureret
 • du er selvstændig og ansvarsbevidst
 
Om os
Vi er et Fællessekretariat på ca. 40 medarbejdere, som er sammensat af konsulenter, økonomikonsulenter, sekretærer, administrative medarbejdere, pladsanvisning, teknologiteam og HR-medarbejder.
 
Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde og tværfaglighed, som lægger vægt på høj faglig kvalitet og faglig udvikling. Vi har ligeledes fokus på et godt arbejdsmiljø med god trivsel i hverdagen og godt humør.
 
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her. Samt vores medarbejder- og ledelsesgrundlag 
 
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
 
Ugentlig arbejdstid er 37 timer.
 
Forventet tiltrædelse snarest muligt, eller senest den 1. april 2022.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Søren Heide Petersen på tlf. 7253 4792.  
 
Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være os i hænde senest torsdag den 8. februar 2022, kl. 12.00.
 
Kandidater udvælges og indkaldes til første samtale fredag den 11. februar 2022.
 
Samtaler afholdes i uge 8.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 
 

Vil du være med til at gøre en stor og vigtig forskel? Faaborg-Midtfyn Kommune søger én administrativ IT- og web-medarbejder til Fællessekretariatet

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 08-02-2022 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Fællessekretariatet er en nyoprettet organisation, som understøtter de 3 store velfærdsområder Opvækst & Læring; Sundhed & Ældre samt Socialområdet. Stillingerne vil indgå i Fællessekre­tariatet med særligt fokus på at understøtte vores opgaver med IT, hjemmeside og intranet mv. Der vil dog også være opgaver på tværs af andre fagområder. Stillingen vil indgå i faglige teams på tværs af Fællessekretariatet samt indgå i et team under en teamleder. Fællessekretariatet er placeret i Gislev og skal bidrage til, at Faaborg-Midtfyn Kommune lykkes på de 3 velfærdsområder og dermed sikrer borgere og samarbejdspartnere den bedste service.

Stillingen er på 37 timer ugentlig, med forventet tiltrædelse snarest muligt eller senest den 1. april 2022.

Et mål er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at det sker i en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af fagområderne. Som administrativ medarbejder vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold, der sikrer den administrative understøttelse.

Vi er en dynamisk afdeling, der sætter en ære i at løse såvel store som små opgaver, med stor professionalisme og engagement.

Om stillingen
Opgaveporteføljen er bred, så vi forventer, at du udover de administrative opgaver kan skabe relationer og arbejde sammen om, at løse de fælles opgaver på tværs.

De arbejdsopgaver du skal løse, er blandt andet administration og håndtering af:
 • Web-ansvarlig (fmk.dk)
 • Web-redaktør (fmk.dk)
 • Vores.fmk (intranet)
 • Hjemmesider
 • Superbruger
 • Dialogmøder med vores IT-afdeling
 • Understøtte IT-projekter
 • IT-understøttelse og -support
 • Udlevering af IT-udstyr
 • Fronten, som er vores omstilling
Ovenstående er et uddrag af de opgaver man vil komme til at varetage. Vi har brug for en medarbejder, der både er omstillingsparat, og som vil kunne træde til, og bruge sine kompetencer, der hvor der er behov for hjælp til opgaveløsningen.

Om dig
Vi forventer, at du har en administrativ uddannelse, gerne suppleret med kommunom og at,
 • du har let ved at begå dig i IT-systemer og gerne har kendskab til nogle af følgende IT-systemer: DUBU, KMD-sag, SBSYS og Prisme
 • du har erfaring med webredigering
 • du har indsigt i og holder af IT-opgaver af mere teknisk karakter
 • du har gode mundtlige og skriftlige kompetencer
 • gode samarbejdsevner
 • du har erfaring med borgerbetjening – både telefonisk og fysisk
 • du kan drible med flere opgaver ad gangen og sætte alle dine kompetencer i spil
 • du er robust og lader dig ikke ”slå ud”
 • du har overblik, er systematisk og kan arbejde struktureret
 • du er selvstændig og ansvarsbevidst
Om os
Vi er et Fællessekretariat på ca. 40 medarbejdere, som er sammensat af konsulenter, økonomikonsulenter, sekretærer, administrative medarbejdere, Pladsanvisning, teknologiteam og HR-medarbejder.

Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde og tværfaglighed, som lægger vægt på høj faglig kvalitet og faglig udvikling. Vi har ligeledes fokus på et godt arbejdsmiljø med god trivsel i hverdagen og godt humør.

Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her. Samt vores medarbejder- og ledelsesgrundlag her

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Ugentlig arbejdstid er 37 timer.

Forventet tiltrædelse snarest muligt, eller senest den 1. april 2022.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Søren Heide Petersen på tlf. 7253 4792.  

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være os i hænde senest tirsdag den 8. februar 2022, kl. 12.00.

Kandidater udvælges og indkaldes til første samtale fredag den 11. februar 2022.

Samtale afholdes i uge 8.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Har du glimt i øjet og smil i stemmen – og vil du være med til at gøre en forskel? Faaborg-Midtfyn Kommune søger 2 engagerede administrative medarbejdere til Fællessekretariatet

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 08-02-2022 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
To fuldtidsstillinger som administrativ medarbejder inden for det socialfaglige og det skolefaglige område

Fællessekretariatet er en nyoprettet afdeling, som understøtter de 3 store velfærdsområder Opvækst & Læring; Sundhed & Ældre samt Socialområdet. Stillingerne vil indgå i Fællessekre­tariatet med særligt fokus på at understøtte socialområdet på børn- og familieområdet samt på skoleområdet. Der vil dog også være opgaver på tværs af andre fagområder. Stillingerne vil indgå i faglige teams på tværs af Fællessekretariatet samt indgå i et team under en teamleder. Fællessekretariatet er placeret i Gislev og skal bidrage til, at Faaborg-Midtfyn Kommune lykkes på de 3 velfærdsområder og dermed sikrer borgere og samarbejdspartnere den bedste service.

Stillingerne er på 37 timer ugentlig, med forventet tiltrædelse snarest muligt eller senest den 1. april 2022.

Et mål er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at det sker i en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af fagområderne. Som administrativ medarbejder vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold, der sikrer den administrative understøttelse.

Vi er en dynamisk afdeling, der sætter en ære i at løse såvel store som små opgaver, med stor professionalisme og engagement.

Om stillingen
Opgaveporteføljen er bred, så vi forventer, at man udover de administrative opgaver kan skabe relationer og arbejde sammen om at løse de fælles opgaver på tværs.

De arbejdsopgaver man skal løse i de 2 stillinger, er blandt andet:
 • Betjening af Børne- og Ungeudvalg
 • Administration af Plejefamilier
 • Aktindsigter (Børnesocialområdet)
 • Klagesager (Børnesocialområdet)
 • Mellemkommunal refusion
 • Håndtere underretninger (back up)
 • Betale regninger/fakturaer
 • Sags- og lederunderstøttelse
 • Understøtte Lokal-MED
 • Administration af skolekørsel og befordring
 • Administrere elevtal og indskrivning
 • Fronten, som er vores omstilling
Ovenstående er et uddrag af de opgaver, man i de 2 stillinger vil komme til at varetage. Du skal i starten også være indstillet på, at der er ad hoc-opgaver forbundet med stillingerne. Vi har derfor brug for medarbejdere, der både er omstillingsparate, og som vil kunne træde til, og bruge sine kompetencer, der hvor der er behov for hjælp til opgaveløsningen.

Om dig
Vi forventer, at man har en administrativ uddannelse, gerne suppleret med kommunom og at,
 • du har let ved at begå dig i IT-systemer og gerne har kendskab til nogle af følgende IT-systemer: DUBU, KMD-sag, SBSYS og Prisme
 • du har særdeles gode mundtlige og skriftlige kompetencer
 • du har erfaring med borgerbetjening – både telefonisk og fysisk
 • du kan drible med flere opgaver ad gangen og sætte alle dine kompetencer i spil
 • du er robust og lader dig ikke ”slå ud”
 • du har overblik, er systematisk og kan arbejde struktureret
 • du er selvstændig og ansvarsbevidst
Om os
Vi er et Fællessekretariat på ca. 40 medarbejdere, som er sammensat af konsulenter, økonomikonsulenter, sekretærer, administrative medarbejdere, Pladsanvisning, teknologiteam og HR-medarbejder.

Vi er en arbejdsplads med fokus på samarbejde og tværfaglighed, som lægger vægt på høj faglig kvalitet og faglig udvikling. Vi har ligeledes fokus på et godt arbejdsmiljø med god trivsel i hverdagen og godt humør.

Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her. Samt vores medarbejder- og ledelsesgrundlag her

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Ugentlig arbejdstid er 37 timer.

Forventet tiltrædelse snarest muligt, eller senest den 1. april 2022.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Søren Heide Petersen på tlf. 7253 4792.  

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være os i hænde senest tirsdag den 8. februar 2022, kl. 12.00.

Kandidater udvælges og indkaldes til første samtale fredag den 11. februar 2022.

Samtaler afholdes i uge 8.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Vil du som ledsager, gøre borgerens verden større ved at støtte dem til indkøb eller oplevelser?

Jobkategori: Handicapområdet
Ansøgningsfrist: 07-02-2022 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid under 21 timer

Søges: Ledsager efter Servicelovens § 97
Faaborg Midtfyn Kommune har altid brug for ledsagere. PT. mangler vi to ledsagere til konkrete borgere.

Én ledsager søges i Faaborg området til kvinde med halvsiddet lammelse
Kvinden har brug for hjælp til:
 • Ledsagelse inkl. kørsel to gange ugentligt (pt. tirsdag og torsdag) til træning i tidsrummet 13.45-15.15. (afregning for kørsel aftales direkte mellem borger og ledsager)
 • Shopping ture i fx Faaborg eller Odense – hyppighed og dage aftales mellem borger og ledsager.
 • Ture ud i naturen – hyppighed og dage aftales mellem borger og ledsager.
 • At manøvre kørestolen udendørs.
Det er en fordel hvis du:
 • har lyst til tøse-shoppeture, herunder tøse hygge og tøj-indkøb
 • har Kørekort B

Én ledsager søges i Ringe området til talehæmmet mand med autisme
Manden har brug for hjælp til:
 • Cykelture i nærområdet og i naturen
 • Biografture (actionfilm)
 • Weekendtur til familiebesøg
 • Indkøb i IKEA og lignende
Det er en fordel hvis du:
 • har kendskab til og lyst til at arbejde med en borger med autisme

Generelt til alle der ansættes som ledsager
Som ledsager arbejder du ved en borger, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, har brug for støtte for at være i stand til at forlade sit hjem. Din arbejdsgiver er Faaborg-Midtfyn Kommune.
Formålet med ledsagelse er at give borgeren støtte til at komme ud hjemmefra. Ledsageren følger borgeren til aktiviteter uden for hjemmet. Arbejdsopgaverne afhænger af borgerens funktionsnedsættelse og ønsker til aktiviteter. Opgaven indeholder også støtte til borgeren med praktiske forhold under aktiviteten. (En ledsager må ikke foretage enkeltpersonløft, udføre husligt arbejde i hjemmet, udføre plejeopgaver eller fungere udelukkende som besøgsven). En borger har max. 15 ledsagertimer pr. måned, men kan hvis det ønskes gemme timer i op til et halvt år.

Eksempler på indhold i ledsagelsen:
Opgaverne kan f.eks. være at ledsage borgeren i forbindelse med:
 • Indkøb
 • Besøg hos familie og venner
 • Fritidsaktiviteter som fx fiske, gå tur, koncerter, Biografen, fodboldkampe osv.
Dine kvalifikationer
Det er vigtigt du kan:
 • arbejde selvstændigt og træffe beslutninger
 • tage afsæt i borgerens ønsker
 • møde borgeren respektfuldt og ligeværdigt
 • rumme og har lyst til at arbejde med borgere med handicap
 • kommunikere godt med og være imødekommende overfor borgeren
Det er en fordel hvis du:
 • har erfaringer med lignende job eller persongrupper, enten fra job, studie eller privat
 • er åben for nye oplevelser
 • tør at bruge dig selv i forbindelse med opgaven
Vi tilbyder
Et spændende og varierende arbejde, hvor du har mulighed for at blive ledsager for én flere borgere.
Fleksible arbejdstider, der aftales direkte med borgeren.

Du skal vide
I forbindelse med ansættelsen indhenter vi straffeattest. Lønnen er fastsat efter gældende overenskomst og er pt. på 142 kr./time (tillæg for aften og weekendarbejde).
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Dorthe Kirkeby Bæhrenz på tlf.nr. 72536896
 

Husassistent/opvasker til plejehjemskøkken

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 07-02-2022 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Husassistent/opvasker

Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger husassistent/opvasker til køkkenet på Humlehaven, hver 2. eller 3. weekend.
 
Arbejdssted:
Køkkenet på Plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyndelse

Arbejdsopgaverne består af afrydning, opvask, rengøring, håndtering af service,
samt øvrige forefaldende køkkenopgaver.

Arbejdstid:
6 t lørdag og 6 t søndag kl. 8-14, hver 2. eller 3. weekend, samt enkelte hverdage efter aftale.

Ansættelsestidspunkt:

1. 
marts 2022 eller efter aftale

Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for, vi lykkes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • har stabilt fremmøde
 • viser at du vil et ufaglært job som opvasker
 • kan arbejde tæt på de beboere, som bor på Humlehaven
 Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engagerede kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold
 • Oplæring i grundlæggende fødevarehygiejne
Køkkenet på Humlehaven producerer og serverer døgnkost for op til 44 beboere, samt middags- og mellemmåltider til borgere i cafè og aktivitetscentret.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og vi gør opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden og man skal fremvise en tilfredsstillende straffeattest ved ansættelse.

Ansøgningsfrist 7. februar 2022 kl. 8.00
via rekrutteringssystemet – Faaborg Midtfyn Kommunes jobportal.

Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til
Produktionsleder Lene Larsen tlf. 7253 5578 eller Leder af Kostforplejningen Dorit Jensen, 7253 5071

Brobyskolerne søger pædagog

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 03-02-2022 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Pædagogstilling
 
Er du en pædagog med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn? Så er det dig, vi har brug for. Stillingen er en deltidsstilling på ca. 80% ansættelse. Dog med mulighed for vikaropgaver oveni. Stillingen ledig til besættelse senest pr. 1-3-22.
Arbejdet vil være i støttetimer på enkelte elever og i skolens specialklasser, særligt på 8.årgang. Samtidig skal du være delt kontaktperson på 8.årgang.
 
 
Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
 
På Brobyskolerne står døren åben. Det betyder, at:
 • der er et tæt samarbejde mellem almen og specialklasser
 • du er åben for sparring
 • du deler gode ideer
 • møder alle med et åbent sind
#brobyskolerneerlæring
 
Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker
 • Vi tvivler aldrig på, at du kan lide os
 
Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer, forældre og eksterne samarbejdspartnere
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene
 
Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder det bedste, de kan”.
Fortæl os hvad du kan?
 
Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 80 ansatte på Brobyskolerne.
 
Ansøgningsfrist: 3.2.22 kl.12.00. Samtaler afholdes i uge 6.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
 
Kontakt skoleleder Søren Hansen tlf. 72533872, eller viceskoleleder Tine Sjørup tlf.72533871 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 
 
 
 

Projektleder til tidsbegrænset stilling på Tingcentralen

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 03-02-2022 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi videreudvikler indsatserne omkring genbrug, genanvendelse og affaldsforebyggelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor søger vi en fagligt velfunderet projektleder til Tingcentralen på Polymeren i Årslev, som har erfaring med formidling til børn og unge samt kendskab til koordinering af frivillige.

Faaborg-Midtfyn Kommune søger en engageret og erfaren projektleder med dokumenteret erfaring indenfor genbrug og genanvendelse af materialer. Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 2 år, som ønskes besat hurtigst muligt. Ansættelsessted bliver i kommunens miljøafdeling, men arbejdsadressen bliver på Tingcentralen, der er placeret på Polymeren i Årslev.
 
Tingcentralen på Polymeren er stedet for genbrug og kreativ læring om ressourcer. Tingcentralen skal medvirke til en at informere om genbrug og genanvendelse. Indsatsen er særligt målrettet børn og unge i kommunens skoler og institutioner. På Tingcentralen bliver afskrevne materialer genanvendt til bl.a. undervisning af børn og unge. Her udarbejdes undervisningsmaterialer, og kommunens børn og unge lærer gennem praktisk erfaring, at det produkt eller de materialer, man ikke længere selv har brug for, ofte kan bruges i andre sammenhænge. Samtidig stifter de bekendtskab med begreber som cirkulær økonomi og lærer at se materialer og ressourcer i et større samfundsmæssigt perspektiv. Tingcentralen arbejder bl.a. med FN’s Verdensmål og skal bidrage til kommunens målsætning om affaldsbegrænsning og bæredygtighed i ressourceforbrug.

Som projektleder skal du bl.a.:
 • Sikre en bred formidling af Tingcentralens fokusområde indenfor genbrug og affaldsforebyggelse bl.a. via åbne værksteder og lignende tiltag
 • Tilrettelægge og gennemføre inspirationskurser og undervisning målrettet skoler/institutioner – undervisere/pædagoger
 • Arbejde på økonomisk bæredygtighed i Tingcentralens driftsbudget 
 • Have ansvaret for at alle kommunens skoler/institutioner og dagplejere kender de tilbud, som Tingcentralen har til dem
 • Varetage kontakten til de virksomheder, der bidrager med bi- og restprodukter
 • Håndtere afhentning af materialer hos virksomheder og sortering på Tingcentralen
 • Vejledning/koordinering af frivillige + evt. praktikanter, der er tilknyttet Tingcentralen
 • Udarbejde undervisnings- og informationsmaterialer med fokus på FN’s verdensmål og affaldsproblematikker

Det får du:
 • En arbejdsuge på 35 timer
 • Et spændende arbejdsmiljø, hvor mange bolde er i luften
 • Et job, hvor du får mulighed for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund
 • Et selvstændigt arbejde, hvor der i vidt omfang er mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan opgaverne løses
 • En spændende arbejdsplads i et kreativt og udviklingsorienteret miljø på Polymeren

Det forventer vi af dig:
 • Dokumenteret projektledererfaring fra lignende stilling eller projekt
 • Det er afgørende, at du besidder viden om og erfaring med området for genanvendelse og affaldsforebyggelse, da det vil være et centralt indsatsområde for Tingcentralen
 • Erfaring med formidling - gerne både skriftlig, grafisk og layoutmæssig erfaring i forhold til formidling af Tingcentralens indsatsområder
 • Erfaring indenfor samarbejde med frivillige
 • Kendskab til at løse opgaver i en politisk styret organisation
 • Flair for og erfaring med at arbejde på tværs i en kommunal organisation, hvor mange aktører skal involveres i projektet
 • Dokumenteret erfaring med projekter målrettet børn og unge
 • Kørekort er nødvendigt, da Tingcentralen har en mobil enhed, der kører ud til skoler og institutioner samt benyttes til afhentning af materialer hos virksomheder
 • Fleksibel i forhold til arbejdstider – både weekend- og aftenarbejde kan forekomme
 • Blik for at se nye muligheder og projektidéer, der kan understøtte Tingcentralens formål og drift
Lønramme efter kvalifikationer og anciennitet. 

Ansøgningsfrist den 3. februar 2022 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 4. februar 2022. 

Fællesindkøb Fyn søger en Contract Manager

Jobkategori: Akademiker, Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 02-02-2022 23:59
Arbejdssted: Fællesindkøb Fyn
Stillingstype: Fuldtid
Har du lyst til at arbejde som talknuser i en spændende organisation i konstant udvikling?

Har du også evnerne og besidder en naturlig nysgerrighed, så læs videre.

Fællesindkøb Fyn tilbyder dig en udfordrende og motiverende arbejdsplads med mange samarbejdsrelationer i et uformelt arbejdsmiljø med klare mål og værdier.

Vores miljø er kendetegnet ved fællesskab samt professionelle, værdiskabende og bæredygtige udbud og kontrakter. Faglig og personlig udviklingstrang med vide mulighe­der for selv at præge job og dagligdag anser vi som et vigtigt led heri. Du bliver en del af vores supportteam med i alt 4 personer som består af vores faglige koordinator, E-handelskoordinatoren, indkøbs- og udbudssupport og dig.
Du har en naturlig struktureret og detaljeorienteret tilgang til dit arbejde. Du besidder også drive og engagement i arbejdet med analyser, kontrakter, leverandører og brugere.

Dine primære arbejdsopgaver er
 • Kontraktoptimeringer, identificere potentialer, der kan optimere kontrakterne og samarbejdet med leverandørerne i kontraktperioden – fx at gennemgå kommunernes brug af en kontrakt og vurdere hvilke muligheder der er, herunder bl.a. grønnere indkøb, økonomiske perspektiver, ændre forbrug og indkøbsadfærd mv.
 • At følge op på at kontraktvilkår opfyldes, herunder priser, kvalitet, miljø, service, leverancer mv.
 • At forestå forhandlinger med kontraktleverandører
 • At analysere udvalgte udbuds- og kontraktområder for potentialer og sammensætning til brug for kommende udbud
 • At udføre løbende analyser bl.a. forbrugs- og optimeringsanalyser, konverterings- og complianceanalyser, analyser der understøtter afdelingens øvrige funktioner, fx at bistå ved tilbudsevalueringer.
 • At gennemføre sparring og dialog internt om analyser, potentialer, metoder og modeller.
 • Opsamle viden internt og eksternt i kontraktens løbetid, herunder bl.a. deltage i leverandørstatusmøder og møder med kommunerne.
 • Indgå i forskellige samarbejder og netværk som f.eks. netværk for contract managers og controllere i Danmark.

Din profil
 • Du besidder stærke analytiske evner og god matematisk- og forretningsforståelse
 • Du er rutineret it-bruger, herunder superbruger i Excel, og har gerne erfaring med KMD Indkøbs­analyse og kontraktsystemer
 • Du har relevant erfaring med kontraktstyring, analysearbejde og opfølgning, gerne fra indkøbsområdet i offentligt eller privat regi. Erfaring med kategoristyring vil være et plus men ikke et krav.
 • Du er selvstændigt arbejdende med et personligt drive, der bidrager aktivt til at nå de fælles mål
 • Du har en udadvendt og dialogskabende personlighed med mod på at udfordre og udvikle kontrakt­styringen i Fællesindkøb Fyn

Om Fællesindkøb Fyn
Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde med deltagelse af Faaborg-Midtfyn, Kerte­minde, Langeland, Nordfyns og Nyborg kommuner. De fem kommuner repræsenterer tilsammen et årligt indkøbsvolumen af varer og tjenesteydelser på ca. 1,5 mia. kr.
Vores kerneopgave er at bidrage positivt til det økonomiske råderum i kommunerne samt understøtte politikker og strategier, herunder i særdeleshed den bæredygtige dagsorden, som spiller en betydelig rolle i indeværende strategiperiode.

Arbejdspladsen er placeret i Gislev, men vi forventer at flytte til Nr. Broby i starten af 2022. Vi arbejder med fleksible rammer, herunder en blanding af fremmødedage og hjemmearbejdsdage.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Tiltrædelse: 1. april 2022 eller efter aftale. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhand­lings­berettigede organisation.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til indkøbs- og udbudschef Jeanet Vandling, tlf.: 7253 1191 - mail: jevan@fmk.dk eller faglig koordinator Sune B. Nancke, tlf. 7253 1196 – mail: snanc@fmk.dk.
Du kan læse mere om Fællesindkøb Fyn på www.indkobfyn.dk

Ansøgning
Vil du være med til at give et meningsfulde bidrag så send din ansøgning, så den er os i hænde senest den 2. februar 2022. Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 6 og uge 7. Imellem samtale 1 og 2 vil der blive gennemført personlighedstests.
 

Afløsere til hjemmeplejegruppe Ringe søges, til både dag- og aftenvagter.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 01-02-2022 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Afløsere til hjemmeplejegruppe Ringe søges, til både dag- og aftenvagter.
 
Vi ønsker at udvide vores afløserstab i hjemmeplejegruppe Ringe, derfor søger vi afløsere som kan være medvirkende til at skabe kontinuitet ved vores borgere, når den faste medarbejder holder fri.
Så går du med planer om en uddannelse indenfor sundhedsvæsenet eller i det pædagogiske regi, kan vi være behjælpelige med indsamling af erhvervserfaring.
                                                  
Din profil:
-Du må gerne være ufaglært, du skal du blot have lysten til at arbejde med mennesker
-At du ser digital dokumentation som et naturligt arbejdsredskab.
-Har et ønske om at indgå i et godt samarbejde med både dag og aftenvagter i gruppen, omkring vores kerneopgave.

-Har kørekort (B) til personbil, men ikke et krav, da vi også har cykelruter (el-cykler)
-Har et ønske om at blive udfordret og udviklet personligt og fagligt.
 
Du skal vælge os fordi:
- Vi er gode til at være medvirkende til, at du får samlet erhvervserfaring sammen i forhold til videre uddannelse.
-Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang sammen med vores tværfaglige samarbejdspartner
-Vi arbejder ud fra blomstringsuniverset v/ Vibeke Drewsen Bach.
-Vi tilbyder en god intro inden du skal “stå på egne ben”.
-Vi tilbyder en hverdag med faglig sparring, høj arbejdsmoral og et socialt fællesskab med plads til både sjov og alvor.
-Vi vægter ordentlighed blandt kolleger og alle har stor fokus på et godt arbejdsmiljø og der arbejdes løbende med dette.
- Det skal være sjovt at gå på arbejde!
 
Fakta om stillingen:
Stillingen er som udgangspunkt timelønnet medarbejder, men er der et behov for faste timer i en periode vil vi kunne tilbyde dette. Opstart vil være hurtigst eller efter fælles aftale. Vi håber du har lyst til at høre mere om vores fantastiske arbejdsplads, og ser frem til at modtage din motiverede ansøgning!

Der holdes løbende samtaler.

Er der yderlige spørgsmål til stillingerne kan der rettes henvendelse til leder af hjemmeplejegruppe Ringe:
 
Elin Leisted Hansen, tlf.nr. 72535808, mail: ebilh@fmk.dk

Jobcenter Faaborg-Midtfyn søger 2 sagsbehandlere til sygedagpenge og jobafklaring

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 01-02-2022 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Søger du et meningsfuldt job, hvor du kan gøre en positiv forskel for, at sygemeldte borgere fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet, og virksomhederne sikres den nødvendige arbejdskraft? Så har vi et spændende job til dig.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring søger 2 sagsbehandlere til opgaver indenfor både sygedagpenge og jobafklaring. Der er tale om faste fuldtidsstillinger med tiltrædelse snarest muligt.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring er en del af jobcenterets myndighedsafdeling Job & Udvikling. Vi har fokus på at klarlægge borgernes vej tilbage til arbejdsmarkedet, så den bliver så kort som mulig og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever jobcenteret som en god samarbejdspartner. Møder foregår gerne ”ud af huset”, enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne, hvilke desværre har været begrænset til et minimum grundet COVID-19.

Teamet er opdelt i 2 grupper, der varetager sagsbehandlingen for henholdsvis sygedagpenge og jobafklaring. Særlovgivning som følge af COVID-19 har imidlertid skabt et behov for en mere fleksibel opgavevaretagelse, hvorfor de 2 sagsbehandlere vi søger, skal kunne veksle mellem arbejdsopgaver som sygedagpengesagsbehandler og som koordinerende sagsbehandler for borgere i jobafklaringsforløb med henblik på at sikre en stabil drift i teamet.

Om de ledige stillinger
 • Som sagsbehandler på sygedagpengeområdet er din kerneopgave en tidlig og forebyggende indsats med fokus på arbejdsfastholdelse. Du skal være med til at forebygge langtidssygemeldinger, og dermed gøre sygeperioden så kort som muligt til gavn for både borgere og virksomheder, ligesom du skal understøtte, at flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet via en målrettet tidlig og tværfaglig indsats. Vi holder første opfølgning på den sygemeldtes arbejdsplads, i det omfang det er muligt, og du vil derfor skulle varetage en dobbeltfunktion som både myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent.
 • Som koordinerende sagsbehandler for borgere i jobafklaringsforløb har du ansvaret for at støtte sygemeldte borgere i at komme tilbage i job eller afklare deres videre muligheder, herunder sikre progression med afsæt i anbefalingerne fra kommunens rehabiliteringsteam. Du skal understøtte en virksomhedsnær indsats med tydeligt jobfokus, på en måde så borgerne oplever sig inddraget og er medbestemmende under hele deres forløb.
Om arbejdsopgaverne
Udover løbende borgersamtaler med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, inddragelse af arbejdsgivere og øvrige samarbejdspartnere, omfatter de ledige stillinger:
 • Samtalestyring i dialog med borgerne med afsæt i, hvad der giver mening under hensyn til gældende lovkrav
 • Iværksættelse af beskæftigelsesrettede tiltag med tydelige jobmål
 • Sikre afstemte forløb for borgere og virksomheder via tværfaglig koordinering
 • Løbende vurdering af arbejdsevnen i forhold til raskmelding, revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension m.m., herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del samt deltagelse i møder ved kommunens rehabiliteringsteam
Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Har erfaring med både sygedagpenge og jobafklaring
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Er fleksibel og kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at medvirke til at bevare den gode stemning på arbejdspladsen
 • Er indstillet på at arbejde hjemmefra i det omfang, det er foreneligt med opgaveløsningen
 • Har gyldigt kørekort
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice og Omstilling, Ydelse, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT og Digitalisering.

Vi har et fælles ansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum samt løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål.
Hele myndighedsområdet i jobcenteret har et tæt samarbejde med vores udførerdel, med andre forvaltningsområder, med praktiserende læger, speciallæger og faglige organisationer m.fl.

Vi har fokus på resultatskabelse og på at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere og virksomheder, blandt andet med afsæt i kommunens Beskæftigelsesplan. Alle myndighedssagsbehandlere arbejder derfor med et fælles redskabskatalog, som indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen, ligesom alle medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med et fælles feedbackredskab (KDP) for at understøtte og gøre os bedre til at løse vores kerneopgaver. Find ''Redskabskataloget''  her.

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er optaget af at sikre et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden, borgerne og virksomhederne. Læs den her.

Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optaget af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at
videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærdher.

Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • En nærværende og involverende ledelse
 • Et godt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet  
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser i flermandskontorer, centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold

Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingerne eller om os, er du velkommen til at kontakte teamleder Pia Gerdes på telefon 7253 7233.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Dette skal være os i hænde senest tirsdag d. 1. februar 2022, kl. 23.59. Medsend også gerne dit eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 10. februar 2022.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Social-og sundhedshjælper til vikariat i aftenvagt frem til 1/4-2023

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 01-02-2022 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Aftenvagt - social- og sundhedshjælper søges til et vikariat som løber frem til april 2023


Til udekørende hjemmeplejegruppe Horne-Svanninge

 
Stillingerne er på 28 timer om ugen i aftenvagt med arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse 1.2.22 eller snarest derefter. Vikariatet løber frem til 1. april 2023. Ønsker du mere end 28 timer om ugen, vil det være muligt at få dagvagter.
Kørekort er en forudsætning, idet der vil være landruter.
 
Vi er en hjemmeplejegruppe sammensat af social- og sundhedshjælpere og assistenter, hvis kerneopgave er at sikre, at skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats for borgere i eget hjem. Vi er optaget af at skabe en godt arbejdsmiljø og du bliver en vigtig medspiller.
Vi har fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.
 
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang og yder hjælp til selvhjælp. Som hjemmeplejegruppe samarbejder vi tværprofessionelt. Vi ser på den enkelte borger fra flere vinkler.
 
I Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge arbejder vi ligeledes med ”Blomstringsuniverset” – en tilgang hvor vi møder borgeren i øjenhøjde, baseret på Vibeke Drevsen Bachs blomstringsteori ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Denne tilgang danner grundlag for den måde vi arbejder på og knytter sig til rehabilitering og værdighed – med det enkelte menneske i centrum.


Vi tilbyder:
 • En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
 • En dynamisk arbejdsplads med rummelighed
 • Faglig sparring
 • Plads til udvikling
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Spændende opgaver, som er delegeret fra hjemmesygeplejen.
 • Et miljø i udvikling, hvor kompetencer hele tiden udvikles
   
  For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Mette Bro Jansen på tlf. 7253 1750
   
   Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
  Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
   
  Ansøgning via rekrutteringssystem.

  Ansøgningsfrist 1. februar 2022
  Samtale afvikles i uge 5.
   
  Med venlig hilsen
   
  Leder af Hjemmeplejen Horne-Svanninge
  Mette Bro Jansen
   
   


Plejehjemmet Nørrevænget søger afløsere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 01-02-2022 09:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Er du studerende eller måske gået på efterløn og drømmer om at være med til at hjælpe ældre borgere med at have et meningsfuldt og værdigt liv, så er det måske dig vi søger?

På Plejehjemmet Nørrevænget søger vi timelønnede vikarer til weekendarbejde hver anden eller tredje weekend samt ved fast personales fridage, helligdage og ferier.

Om Nørrevænget
Plejehjemmet Nørrevænget ligger i udkanten af Gislev og er et plejehjem med 46 lejligheder og 2 aflastningslejligheder, fordelt på 5 boenheder. Plejehjemmet er hyggeligt og hjemligt indrettet. Vi møder beboerne i øjenhøjde, og har beboernes behov i centrum. Hver boenhed har eget køkken med tilknyttet ernæringsassistent, alle døgnets måltider produceres fra bunden og vi har pædagogiske måltider og spiser sammen med beboerne.
På Nørrevænget er der ca. 65 medarbejdere fordelt på ernæringsassistenter, sygehjælpere, SSH, SSA, sygeplejersker, pedeller, elever, studerende, afløsere og virksomhedspraktikanter.

Vores værdier på Nørrevænget
 • At det skal være godt, trygt og rart at være på Nørrevænget.
 • At støtte beboerne i at kunne leve et værdigt liv med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i hverdagen.
 • At vi har en åben og ligeværdig dialog og lægger stor vægt på fællesskabet, hvor beboere, pårørende, venner og frivillige føler sig anerkendt og inddraget.
Vi søger en medarbejder, der:
 • Måske er studerende, elev, på efterløn eller gået på pension, men drømmer om et lille bijob.
 • Er omsorgsfuld, har empati og et godt humør.
 • Kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og initiativrigt.
 • Er interesseret i at være med til at planlægge og udføre pleje, der tager udgangspunkt i beboernes behov.
 • Er mødestabil, fleksibel og god til at samarbejde med såvel kollegaer, som beboerne og deres pårørende.
 • Vil medvirke til at gøre det bedste for vores beboere, så de oplever en god livskvalitet og har en god hverdag.
Vi tilbyder dig:
 • En grundig introduktion til din nye arbejdsplads, så du kommer godt fra start.
 • Imødekommende kollegaer, som samarbejder, lærer af hinanden og også gerne griner sammen og af os selv, så vi sammen skaber det gode arbejdsmiljø.
 • Vagter sammen med fastansatte medarbejdere.
 • Stor indflydelse på vagttilrettelæggelsen samt fleksibilitet omkring mødetider.
 • Valget mellem dag-, aften- eller nattevagter på hverdage, i weekends samt på helligdage.
 • Muligheden for faste aftaler om f.eks. hver 2. eller 3. weekend i dagvagt.
Hvis du kan se dig selv i ovenstående og har lyst til at være en del af vores hold, så send os en ansøgning og skriv gerne hvad netop du kunne tænke dig at byde ind med.

Er din interesse blevet vækket, men har der meldt sig nogle spørgsmål eller en lyst til at se plejehjemmet og fornemme stemningen her, så tag endelig kontakt til plejehjemsleder Rikke Brøndum Kollerup på telefonen: 7253 1754.

Løn og ansættelsesforhold:
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist:
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag - senest 1. februar 2022 kl. 9.00

Ansættelsessamtaler:
Indkaldelse til ansættelsessamtale vil ske løbende
Ved stillingens besættelse skal der forevises en aktuel straffeattest.

Afløsere til vagter i hjemmeplejen Horne-Svanninge

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-01-2022 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Afløsere til vagter i hjemmeplejen Horne-Svanninge
Er du studerende, arbejdsløs eller trænger du blot til nye udfordringer, så er vi lige stedet for dig.

Vi søger afløsere til vagter i hjemmeplejen Horne-Svanninge.
Vi er en skøn gruppe, som kører i byen og på landet. Det betyder, at nogle dage cykler du rundt i byen og andre dage kører du i bil på landet. Det er et fantastisk varieret arbejde, som omfatter weekendarbejde.
Vi har vores mødested i Nørregade 2 lige midt i byen.
 
Er du interesseret i et job med mulighed for faglige udfordringer og mange spændene arbejdsopgaver, så er vi lige stedet for dig.
Timetallet kan være mindre eller større afhængigt af dine ønsker og behov.
 
Vi er en personalegruppe med mange fagligheder og forskelligheder.
Vi anerkender hinandens arbejde og vi har stor fokus på kollegialt fællesskab og trivsel.


Hjemmeplejegruppen i Horne-Svanninge består af social – og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, ufaglærte afløsere og elever. Vores kerneopgave er at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats for borgere i eget hjem. Vi sætter stor ære i at vores borgere har følelsen af et værdigt liv. Vi bestræber os på at møde borger – og pårørende på en ligeværdig måde.

Vi tilbyder
- God og grundig introduktion
- Personlig og faglig udvikling
- Motiverede og fagligt dygtige kolleger
- Rart atmosfære og et godt arbejdsmiljø
- Mulighed for at fortsætte inden for det sundhedsfaglige område – i et uddannelsesforløb
- En arbejdsplads i udvikling med masser af humor, fællesskab og hjælpsomhed

Vi søger afløsere:
- Der er nærværende og tillidsvækkende
- Der kan arbejde selvstændigt, er omgængelig med et positivt væsen og har humor
- Der kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
- Der har stabilt fremmøde og har kørekortKaffemøde
Du er velkommen til at komme forbi til en kop kaffe/the/kakao, før du søger om et job.

Stillingerne er til besættelse snarest med løbende samtaler og ansættelser.

Ansøgning
Send din motiverende ansøgning og CV.For nærmere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen,
Mette Bro Jansen tlf. 7253 1750 eller på mjans@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.


 

Vil du have en god ballast til optagelse på videregående uddannelser

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-01-2022 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Ufaglærte søges til udekørende Hjemmeplejegruppe i Fåborg C.


Da flere af vores afløsere er kommet ind på videregående uddannelser, søger vi nye afløsere.
 
Et arbejde i hjemmeplejen giver rigtig god ballast til optagelse på videregående uddannelser, uanset i hvilken retning man vil.

Hjemmeplejegruppen Fåborg C. består af ca 60 sosu-hjælpere og assistenter, ufaglærte afløsere og elever, fordelt på dag og aften vagter.
Om dagen er gruppen delt op i 2 teams, som afholder teams møder, men også mødes på tværs i hele gruppen.
 
Det er vigtigt for os, at vi sammen kan skabe et godt sted at være. Dermed bliver det også et godt sted at være borger. Vi sætter pris på ordentlighed og ærlighed, på en konstruktiv kommunikation og vil gerne lære af hinanden. Vi bruger tid på at sparre med hinanden i vores teams og er selvstyrende med hensyn til planlægning af ruter. Vi skal sammen sikre at skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.


For os er god kultur og faglighed vigtig. Så hvis du kan se dig selv, være en del af en god arbejdsplads med gode værdier, så er det dig vi mangler.
  
Vi forventer at du er:
 
 • Er en fleksibel og engageret medarbejder, der tager ansvar for de opgaver der hver dag skal løses, i samarbejde med borger/pårørende og kolleger
 • Har et menneskesyn hvor værdier som nærvær, respekt og værdighed er i højsæde
 • Er let omgængelig, med et positivt væsen
 • Ser sparring som en nødvendig del af jobbet
 • Vil være med til at holde et godt arbejdsmiljø
Vi tilbyder:
 • Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø i konstant udvikling, hvor vi arbejder rehabiliterende med 'borgeren i centrum'
 • Et miljø, hvor vi har fokus på ordentlighed samt vores og borgernes trivsel,
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi er rummelige og gode til at passe på hinanden.

Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.

Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
 
Ansøgning via rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist løbende.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte planlægger Rikke Sørensen på 7253 5525
 
 

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger social- og sundhedsassistenter / sygeplejersker

Jobkategori: SOSU, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 31-01-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger social- og sundhedsassistenter / sygeplejersker
til aften og nat, 28 timer/uge og med arbejde hver anden weekend. Tiltrædelse 1. februar 2022 eller efter aftale.

Da vi ønsker at opgradere vores samlede faglige kompetencer, søger vi social- og sundhedsassistenter/ sygeplejersker til aftenvagt og til nattevagt. Har du en anden relevant faglig baggrund eller har du et ønske om at arbejde i dagvagt, i stedet for aften- eller nattevagt, hører vi også gerne fra dig.

Plejehjemmet Lykkevalg er et demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem beboere, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed, i forhold til at beboerne oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. 

Vi arbejder personcentreret, hvilket konkret betyder:

”At vi sætter personen i centrum fremfor sygdommen. Vi bygger på et værdigrundlag og en omsorgsfilosofi, der lægger vægt på menneskers grundlæggende psykologiske behov: Kærlighed, trøst, identitet, tilknytning, inklusion og meningsfuld beskæftigelse. Personcentreret omsorg indebærer, at vi som medarbejdere værdsætter personen med demens som et unikt og ligeværdigt menneske trods de mentale svigt – og at vi tilrettelægger plejen med afsæt i det enkelte menneskes livshistorie og værdighed.”

For at tilrettelægge pleje og omsorg individuelt har vi regelmæssige faciliteringer, som har til formål at synliggøre de behov den enkelte beboer måtte have, så vi på bedst mulig måde kan understøtte den enkeltes behov og ønsker. En facilitering munder altid ud i en døgnrytme- og handleplan, som vi skal følge.

Vi har stort fokus på såvel fysisk som psykisk palliation. Som supplement til den medicinske palliation tilbyder vi wellness/wellness massage, musikterapi, kropsbevægelse (dans) med mere.

Du tilbydes en spændende arbejdsplads, som kontinuerligt er i udvikling. Det betyder, at du vil blive positivt udfordret på dine faglige kompetencer.

Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde personcentreret med mennesker med en demenssygdom. Du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og videreudvikle vores faglige niveau.
Vi har alle et medansvar for den gode arbejdsdag og du skal derfor være bevidst om, hvordan du selv bidrager til et godt arbejdsmiljø og en åben og ærlig dialog.

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail: boerh@fmk.dk 

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst. Den endelige lønfastsættelse finder sted efter forhandling med den faglige organisation. Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgning og ansættelsessamtaler
Vi indkalder løbende til samtaler indtil stillingerne er besat med rette kompetencer.
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler afholdes på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg

Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på at indhente reference.

Plejehjemmet Nørrevænget søger aftenvagt til et vikariat

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-01-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Det er nu du har mulighed for at blive en del af vores dygtige og samarbejdende aftenteam. Vi søger en SSH/SSA til et vikariat i aftenvagtstilling på Plejehjemmet Nørrevænget

På Plejehjemmet Nørrevænget søger vi en SSH/SSA til et vikariat som fast aftenvagt på 28 timer ugentligt i et fast rul efter 5-2 princippet. Tiltrædelse d. 1. februar eller snarest muligt derefter.

Plejehjemmet Nørrevænget ligger i udkanten af Gislev og er et plejehjem med 46 lejligheder og 2 aflastningslejligheder, fordelt på 5 bo-grupper. Plejehjemmet er hyggeligt og hjemligt indrettet og vi arbejder ud fra leve-bo princippet, hvor vi er sammen med beboerne i arbejdstiden. Vi møder beboerne i øjenhøjde, og har beboernes behov i centrum. Hver bo-gruppe har eget køkken med tilknyttet ernæringsassistent, alle døgnets måltider produceres fra bunden og vi har pædagogiske måltider og spiser sammen med beboerne.

Grundtanken i arbejdet på plejehjemmet er baseret på en personcentreret tilgang og omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach. Du kan læse mere om blomstringsuniverset via dette link https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

På Plejehjemmet Nørrevænget er der ansat ernæringsassistenter, husassistent, sygehjælpere, SSH, SSA, SOSU-elever, pedeller og sygeplejersker. Vi forsøger sammen at skabe en tværfaglige indsats med fokus på helhed og beboernes trivsel i centrum. Hver 6. uge afholdes der teammøde i de enkelte bo-grupper.
Derudover samarbejdes der med eksterne samarbejdspartnere som ergo- og fysioterapeuter, diætister, demenskoordinatorer, gerontopsykiatrisk team, sygehuse og praktiserende læger.

Vores værdier er:
 • At det skal være godt, trygt og rart at bo på Plejehjemmet Nørrevænget.
 • At støtte beboerne i at kunne leve et værdigt liv med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i hverdagen.
 • At vi har en åben og ligeværdig dialog og lægger stor vægt på fællesskabet, hvor beboere, pårørende, venner og frivillige føler sig anerkendt og inddraget.
Hvis du vælger at arbejde på Plejehjemmet Nørrevænget, kan du se frem til:
 • Et plejehjem, med en mangfoldig, morsom og spændende beboer-gruppe, der med hver deres livshistorie, personlighed og forskellige forudsætninger, bidrager til at medarbejderne har lyst til at komme på arbejde hver gang.
 • Et arbejdsmiljø med plads til nytænkning, rummelighed og højt fokus på trivsel, hvilket også betyder at vi meget gerne griner med hinanden.
 • At bruge din viden og erfaringer og samtidig får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt.
 • At få medindflydelse og medansvar i forhold til udførelsen af kerneopgaven og hvor der tages hånd om medarbejderen af en anerkendende, lydhør og tydelig plejehjemsleder
Om dig:
 • Du er uddannet social- og sundhedshjælper/social- og sundhedsassistent med høj grad af faglighed, selvstændighed og handlekraft.
 • Du har interesse, indsigt og forståelse for at arbejde med ældre borgere samt med borgere med forskellige kognitive udfordringer, herunder demenssygdomme.
 • Du er åben, ærlig og har et godt humør.
 • Du er tålmodig, lyttende og nærværende i samarbejdet med borgerne.
 • Er en teamplayer, der sætter pris på forskellige kompetencer, opfordre til at der løftes i flok og har forståelse for at alle har ansvar for at vi lykkes med kerneopgaven.
Hvis du kan se dig selv i ovenstående og tænker ”Jeg har lyst til at være en del af det hold, for der kan jeg sætte mine kompetencer i spilså send os meget gerne en ansøgning.
Er din interesse blevet vækket og har der meldt sig nogle spørgsmål og/eller en lyst til at se plejehjemmet og fornemme stemningen her, så tag endelig kontakt til plejehjemsleder Rikke Brøndum Kollerup på telefonen: 7253 1754.

Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
 
Løn og ansættelsesforhold:
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansættelsessamtaler:
Indkaldelse til ansættelsessamtale vil ske løbende.
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis samt kontaktoplysninger på to tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på at indhente referencer.

Genopslag - Dagplejer til Ryslinge - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer på fuld tid - hurtigst muligt.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 28-01-2022 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Genopslag - Dagplejer til Ryslinge - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer på fuld tid - hurtigst muligt.

Bor du i eller i nærheden af Ryslinge?

Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn? Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer?
Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn.

Vi forventer, at du:
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke.
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem.
 • Fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens teamledere.
 • Et tæt samarbejde med netværkskoordinator, administrationen og den daglige leder.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • Kompetenceudviklingsforløb.
Om jobbet
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet kl. 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestue.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med teamlederne, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst (FOA). Grundlønnen udgør i 2021 ca. kr. 280.224 + pension (årligt). Du får som dagplejer et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM- og ATP bidrag til afholdelse af udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet.
Den ugentlige arbejdstid er 48 timer.

Tiltrædelse forventes hurtigst muligt og senest 1. februar 2022.
Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på tlf. 7253 4816 eller teamleder Susanne Tryggedsson på tlf. 7253 7305.
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du bedes sende tre dokumenter: ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer/kurser/uddannelse via linket på denne side eller via: https://www.jobifmk.dk/ledige-job/ledige-job/

Sidste frist for ansøgning: 28. januar 2022 kl. 08.00.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.
 

Vi søger en dagplejer til Ferritslev - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune - hurtigst muligt.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 28-01-2022 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Genopslag – Vi søger en dagplejer til Ferritslev - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune - hurtigst muligt.

Bor du i eller i nærheden af Ferritslev?
Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn? Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer.

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn.

Vi forventer, at du:
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Vi kan tilbyde dig
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke.
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem.
 • Fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens teamledere.
 • Et tæt samarbejde med netværkskoordinator, administrationen og den daglige leder.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • Kompetenceudviklingsforløb.

Om jobbet
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet kl. 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestue.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med teamlederne, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst (FOA). Grundlønnen udgør i 2021 ca. kr. 280.224 + pension (årligt). Du får som dagplejer et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM- og ATP bidrag til afholdelse af udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet.
Den ugentlige arbejdstid er 48 timer.

Tiltrædelse forventes hurtigst muligt og senest 1. februar 2022
Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på tlf. 7253 4816 eller teamleder Marianne Hub på tlf. 7253 4896.
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside (https://dagplejen.fmk.dk/forside/).

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du bedes sende ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer via linket på denne side. 

Sidste frist for ansøgning: Fredag d. 28. januar 2022 kl. 08.00.
Vi forventer at indkalde ansøgere løbende til ansættelsessamtale.
 

Social- og sundhedsassistent til fast stilling i aftenvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-01-2022 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er på 28 timer ugentlig med arbejdsweekend hver anden uge.

Tiltrædelse 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Er du teamplayer?
Brænder du for at få masser af ansvar for egen afdeling?
Vægter du udvikling og godt arbejdsmiljø højt?
Ser du muligheder frem for begrænsninger?
Er du mødestabil?
Så er det nemlig lige præcis dig, VI står og mangler her til Åløkkeparken!

Åløkkeparken er et stort plejecenter, hvor der er 6 enheder med 8 lejligheder i hver samt en aflastningsafdeling. Åløkkeparken ligger i de smukkeste omgivelser med mange stisystemer, åen, køer og grønne områder.  

Hver afdeling har tilknyttet 3 faste dagvagter, som er bestående af 2 SSH og 1 SSA samt 2 faste aftenvagter. Vi kører et tæt samarbejde med overlap imellem vagtlagene, så vi har god mulighed for at have et tæt samarbejde vagtlag imellem.

Vi har ligeledes 2 sygeplejersker tilknyttet stedet. De er til rådighed i huset mandag til fredag fra kl. 6.45-15.15. De inddrager os og vi inddrager dem. Derfor sætter vi pris på, at du er tryg i at arbejde med samarbejdspartnere.

Vi arbejder i Nexus, så det er klart en fordel, hvis du kender til systemet og ellers er vi flere ”Nexus agenter”, som kan lære fra sig. Der også mulighed for online undervisning, som guider dig igennem hele systemet, så du nemt og hurtigt lærer det at kende.

Vi har mange elever i huset, både SSH, SSA og Sygeplejestuderende. Vi vægter højt at lære fra os, til både de helt nye i faget og til gamle garvede, der jo også kan lære nye metoder. Vores mål er at få nogle super gode kollegaer efter endte uddannelser, der arbejder omsorgsfuldt, med korrekt medicinhåndtering og har øje på borgeren i sin helhed.
 
Her på Åløkkeparken har vi nogle gode venner som er frivillige, der brænder for de ældre og laver en masse gode arrangementer (når Corona tillader det) både i dagvagt og i aftenvagt.
Som personale kan du deltage, hvis det ligger i din arbejdstid.

Vi har også et tæt samarbejde med vores aktivitetsmedarbejder, som står for ugentlig gymnastik/bevægelse i vores store café, gåture, busture i egen bus, morgen hygge, dame og mande hygge, BBAUM massage, samt en masse hjælp til husene og praktiske gøremål ved behov. Dette giver i helhed borgerne en masse rehabilitering, omsorg, hygge og nærvær på tværs af afdelingerne, hvilket vi vægter meget højt.  

Åløkkeparken har et stort køkken, der laver varm mad til middag og smørrebrød til aftensmad. Det er vores ansvar at servere den gode mad og få en hyggestund omkring måltiderne.

På Åløkkeparken arbejder vi som helhed ud fra, at borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg). Vi bruger blomstringsmodellen, der danner grundlag for vores tilgang og adfærd.
Vi vægter højt, at du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med pårørende og samarbejdspartnere.

Hos os vil du opleve:
 • En arbejdsdag med skønne øjeblikke
 • Vi vægter arbejdsmiljøet højt, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Et godt tværfagligt team med spændende udfordringer
 • Fokus på læring og vidensdeling
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • Tilegnelse af flere kompetencer og efteruddannelser
 • God introduktion
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen. Kontakt leder Lene Eg Andreasen tlf. 72 53 28 01, TR Birgitte Hviid tlf. 72 53 53 30 eller planlægger Jane Wellejus tlf. 72 53 88 53, som vil være behjælpelig med oplysninger og evt. kontakt til personalet på den afdeling, hvor du søger stillingen.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 27. januar 2022 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes løbende og senest torsdag d. 28. januar 2022 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby

Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere, til indhentelse af reference.

Social- og sundhedsassistent til fast stilling i dagvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-01-2022 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er på 34-37 timer ugentlig med arbejdsweekend hver tredje uge.

Tiltrædelse 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Er du teamplayer?
Brænder du for at få masser af ansvar for egen afdeling?
Vægter du udvikling og godt arbejdsmiljø højt?
Ser du muligheder frem for begrænsninger?
Er du mødestabil?
Så er det nemlig lige præcis dig, VI står og mangler her til Åløkkeparken!

Åløkkeparken er et stort plejecenter, hvor der er 6 enheder med 8 lejligheder i hver samt en aflastningsafdeling. Åløkkeparken ligger i de smukkeste omgivelser med mange stisystemer, åen, køer og grønne områder.  

Hver afdeling har tilknyttet 3 faste dagvagter, som er bestående af 2 SSH og 1 SSA samt 2 faste aftenvagter. Vi kører et tæt samarbejde med overlap imellem vagtlagene, så vi har god mulighed for at have et tæt samarbejde vagtlag imellem.

Vi har ligeledes 2 sygeplejersker tilknyttet stedet. De er til rådighed i huset mandag til fredag fra kl. 6.45-15.15. De inddrager os og vi inddrager dem. Derfor sætter vi pris på, at du er tryg i at arbejde med samarbejdspartnere.

Vi arbejder i Nexus, så det er klart en fordel, hvis du kender til systemet og ellers er vi flere ”Nexus agenter”, som kan lære fra sig. Der også mulighed for online undervisning, som guider dig igennem hele systemet, så du nemt og hurtigt lærer det at kende.

Vi har mange elever i huset, både SSH, SSA og Sygeplejestuderende. Vi vægter højt at lære fra os, til både de helt nye i faget og til gamle garvede, der jo også kan lære nye metoder. Vores mål er at få nogle super gode kollegaer efter endte uddannelser, der arbejder omsorgsfuldt, med korrekt medicinhåndtering og har øje på borgeren i sin helhed.
 
Her på Åløkkeparken har vi nogle gode venner som er frivillige, der brænder for de ældre og laver en masse gode arrangementer (når Corona tillader det) både i dagvagt og i aftenvagt.
Som personale kan du deltage, hvis det ligger i din arbejdstid.

Vi har også et tæt samarbejde med vores aktivitetsmedarbejder, som står for ugentlig gymnastik/bevægelse i vores store café, gåture, busture i egen bus, morgen hygge, dame og mande hygge, BBAUM massage, samt en masse hjælp til husene og praktiske gøremål ved behov. Dette giver i helhed borgerne en masse rehabilitering, omsorg, hygge og nærvær på tværs af afdelingerne, hvilket vi vægter meget højt.  

Åløkkeparken har et stort køkken, der laver varm mad til middag og smørrebrød til aftensmad. Det er vores ansvar at servere den gode mad og få en hyggestund omkring måltiderne.

På Åløkkeparken arbejder vi som helhed ud fra, at borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg). Vi bruger blomstringsmodellen, der danner grundlag for vores tilgang og adfærd.
Vi vægter højt, at du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med pårørende og samarbejdspartnere.

Hos os vil du opleve:
 • En arbejdsdag med skønne øjeblikke
 • Vi vægter arbejdsmiljøet højt, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Et godt tværfagligt team med spændende udfordringer
 • Fokus på læring og vidensdeling
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • Tilegnelse af flere kompetencer og efteruddannelser
 • God introduktion
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen. Kontakt leder Lene Eg Andreasen tlf. 72 53 28 01, TR Birgitte Hviid tlf. 72 53 53 30 eller planlægger Jane Wellejus tlf. 72 53 88 53, som vil være behjælpelig med oplysninger og evt. kontakt til personalet på den afdeling, hvor du søger stillingen.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 27. januar 2022 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes løbende og senest fredag d. 28. januar 2022 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby

Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere, til indhentelse af reference.

Social- og sundhedshjælper til fast stilling i dagvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-01-2022 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er på 34-37 timer ugentlig med arbejdsweekend hver tredje uge.

Tiltrædelse 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Er du teamplayer?
Brænder du for at få masser af ansvar for egen afdeling?
Vægter du udvikling og godt arbejdsmiljø højt?
Ser du muligheder frem for begrænsninger?
Er du mødestabil?
Så er det nemlig lige præcis dig, VI står og mangler her til Åløkkeparken!

Åløkkeparken er et stort plejecenter, hvor der er 6 enheder med 8 lejligheder i hver samt en aflastningsafdeling. Åløkkeparken ligger i de smukkeste omgivelser med mange stisystemer, åen, køer og grønne områder.  

Hver afdeling har tilknyttet 3 faste dagvagter, som er bestående af 2 SSH og 1 SSA samt 2 faste aftenvagter. Vi kører et tæt samarbejde med overlap imellem vagtlagene, så vi har god mulighed for at have et tæt samarbejde vagtlag imellem.

Vi har ligeledes 2 sygeplejersker tilknyttet stedet. De er til rådighed i huset mandag til fredag fra kl. 6.45-15.15. De inddrager os og vi inddrager dem. Derfor sætter vi pris på, at du er tryg i at arbejde med samarbejdspartnere.

Vi arbejder i Nexus, så det er klart en fordel, hvis du kender til systemet og ellers er vi flere ”Nexus agenter”, som kan lære fra sig. Der også mulighed for online undervisning, som guider dig igennem hele systemet, så du nemt og hurtigt lærer det at kende.

Vi har mange elever i huset, både SSH, SSA og Sygeplejestuderende. Vi vægter højt at lære fra os, til både de helt nye i faget og til gamle garvede, der jo også kan lære nye metoder. Vores mål er at få nogle super gode kollegaer efter endte uddannelser, der arbejder omsorgsfuldt, med korrekt medicinhåndtering og har øje på borgeren i sin helhed.
 
Her på Åløkkeparken har vi nogle gode venner som er frivillige, der brænder for de ældre og laver en masse gode arrangementer (når Corona tillader det) både i dagvagt og i aftenvagt.
Som personale kan du deltage, hvis det ligger i din arbejdstid.

Vi har også et tæt samarbejde med vores aktivitetsmedarbejder, som står for ugentlig gymnastik/bevægelse i vores store café, gåture, busture i egen bus, morgen hygge, dame og mande hygge, BBAUM massage, samt en masse hjælp til husene og praktiske gøremål ved behov. Dette giver i helhed borgerne en masse rehabilitering, omsorg, hygge og nærvær på tværs af afdelingerne, hvilket vi vægter meget højt.  

Åløkkeparken har et stort køkken, der laver varm mad til middag og smørrebrød til aftensmad. Det er vores ansvar at servere den gode mad og få en hyggestund omkring måltiderne.

På Åløkkeparken arbejder vi som helhed ud fra, at borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg). Vi bruger blomstringsmodellen, der danner grundlag for vores tilgang og adfærd.
Vi vægter højt, at du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med pårørende og samarbejdspartnere.

Hos os vil du opleve:
 • En arbejdsdag med skønne øjeblikke
 • Vi vægter arbejdsmiljøet højt, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Et godt tværfagligt team med spændende udfordringer
 • Fokus på læring og vidensdeling
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • Tilegnelse af flere kompetencer og efteruddannelser
 • God introduktion
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen. Kontakt leder Lene Eg Andreasen tlf. 72 53 28 01, TR Birgitte Hviid tlf. 72 53 53 30 eller planlægger Jane Wellejus tlf. 72 53 88 53, som vil være behjælpelig med oplysninger og evt. kontakt til personalet på den afdeling, hvor du søger stillingen.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 27. januar 2022 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes løbende og senest fredag d. 28. januar 2022 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby

Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere, til indhentelse af reference.

2 Social- og sundhedshjælpere til faste stillinger i aftenvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-01-2022 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingerne er på 28 timer ugentlig og med arbejdsweekend hver anden uge og der arbejdes 5-2.

Tiltrædelse 1.februar 2022 eller snarest derefter.

Er du teamplayer?
Brænder du for at få masser af ansvar for egen afdeling?
Vægter du udvikling og godt arbejdsmiljø højt?
Ser du muligheder frem for begrænsninger?
Er du mødestabil?
Så er det nemlig lige præcis dig, VI står og mangler her til Åløkkeparken!

Åløkkeparken er et stort plejecenter, hvor der er 6 enheder med 8 lejligheder i hver samt en aflastningsafdeling. Åløkkeparken ligger i de smukkeste omgivelser med mange stisystemer, åen, køer og grønne områder. 

Hver afdeling har tilknyttet 3 faste dagvagter, som er bestående af 2 SSH og 1 SSA samt 2 faste aftenvagter. Vi kører et tæt samarbejde med overlap imellem vagtlagene, så vi har god mulighed for at have et tæt samarbejde vagtlag imellem.

Vi har ligeledes 2 sygeplejersker tilknyttet stedet. De er til rådighed i huset mandag til fredag fra kl. 6.45-15.15. De inddrager os og vi inddrager dem. Derfor sætter vi pris på, at du er tryg i at arbejde med samarbejdspartnere.

Vi arbejder i Nexus, så det er klart en fordel, hvis du kender til systemet og ellers er vi flere ”Nexus agenter”, som kan lære fra sig. Der også mulighed for online undervisning, som guider dig igennem hele systemet, så du nemt og hurtigt lærer det at kende.

Vi har mange elever i huset, både SSH, SSA og Sygeplejestuderende. Vi vægter højt at lære fra os, til både de helt nye i faget og til gamle garvede, der jo også kan lære nye metoder. Vores mål er at få nogle super gode kollegaer efter endte uddannelser, der arbejder omsorgsfuldt, med korrekt medicinhåndtering og har øje på borgeren i sin helhed.
 
Her på Åløkkeparken har vi nogle gode venner som er frivillige, der brænder for de ældre og laver en masse gode arrangementer (når Corona tillader det) både i dagvagt og i aftenvagt.
Som personale kan du deltage, hvis det ligger i din arbejdstid.

Vi har også et tæt samarbejde med vores aktivitetsmedarbejder, som står for ugentlig gymnastik/bevægelse i vores store café, gåture, busture i egen bus, morgen hygge, dame og mande hygge, BBAUM massage, samt en masse hjælp til husene og praktiske gøremål ved behov. Dette giver i helhed borgerne en masse rehabilitering, omsorg, hygge og nærvær på tværs af afdelingerne, hvilket vi vægter meget højt. 

Åløkkeparken har et stort køkken, der laver varm mad til middag og smørrebrød til aftensmad. Det er vores ansvar at servere den gode mad og få en hyggestund omkring måltiderne.

På Åløkkeparken arbejder vi som helhed ud fra, at borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg). Vi bruger blomstringsmodellen, der danner grundlag for vores tilgang og adfærd.
Vi vægter højt, at du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med pårørende og samarbejdspartnere.

Hos os vil du opleve:
 • En arbejdsdag med skønne øjeblikke
 • Vi vægter arbejdsmiljøet højt, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Et godt tværfagligt team med spændende udfordringer
 • Fokus på læring og vidensdeling
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • Tilegnelse af flere kompetencer og efteruddannelser
 • God introduktion
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen. Kontakt leder Lene Eg Andreasen tlf: 72 53 28 01, TR Birgitte Hviid tlf. 72 53 53 30 eller planlægger Jane Wellejus tlf. 72 53 88 53, som vil være behjælpelig med oplysninger og evt. kontakt til personalet på den afdeling, hvor du søger stillingen.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 27. januar 2022 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes løbende, dog senest fredag d. 28. januar 2022 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby

Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere, til indhentelse af reference.

Faaborg-Midtfyn Kommune søger jobmentor med særlige funktioner - vinklet mod resocialisering og kriminalitetsforebyggelse

Jobkategori: Kontor og administration, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 26-01-2022 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er du vores nye kollega i Team Jobmentorer ved fagområde Arbejdsmarked, Faaborg-Midtfyn Kommune?

I Team Jobmentorer findes flere tilbud til borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som har komplekse problemstillinger udover ledighed. Borgerne motiveres til at deltage i jobrettede aktiviteter samt praktikker i virksomheder og virksomhedscentre. I stillingen som jobmentor med særlige funktioner vil mange af dine opgaver omhandle resocialisering og kriminalitetsforebyggelse.

Din hverdag hos os
Som vores nye kollega vil du få forskelligartede opgaver, såsom at skulle varetage og koordinere god løsladelse i samarbejde med Kriminalforsorgen. Faaborg Midtfyn Kommune rummer flere fængsler samt en udslusningspension, hvorfor der er skærpet fokus på samarbejde med disse i forbindelser med løsladelser.

Du skal koordinere de forskellige indsatser på tværs af kommunen; kontakt til jobcentret - herunder sikring af visitationssamtaler samt ansøgning om ydelser, koordinering af andre indsatser såsom misbrugsbehandling, diverse kontakter til Center for Socialområdet for voksne samt deltagelse i løsladelsesmøder efter aftale med Kriminalforsorgen.
For at sikre bedst mulig progression for den løsladte, er der fokus på udvikling og optimering af det tværfaglige samarbejde.

Du skal varetage kommunens opgave vedr. Exit-programmet i tæt samarbejde med politiet og Kriminalforsorgen.

Jobfunktionen indebærer også deltagelse i vores tilbud ”Nye Veje”, hvor der både er behov for den daglige kontakt til målgruppen samt fokus på udvikling af tilbuddet.
Formålet med ”Nye Veje” er at fremme rådighed og mødestabilitet for borgere, hvor der er usikkerhed omkring deres motivation for samarbejdet. Tilbuddet indeholder dagligt fremmøde med bl.a. samtaler om, hvorledes den enkelte borger bringes tættere selvforsørgelse.

Derudover forventes det, at du deltager i samtaleforløb som støtte for kollegaer, hvor der vurderes behov herfor grundet udadreagerende adfærd fra borgeren el.lign. Ligeledes skal du understøtte sagsbehandlingen ved fx at opsøge borgere, hvor kontakten mangler, eller når der skal partshøres ift. sanktioner.

Vi forventer, at din hverdag indeholder refleksion over vores praksis og medvirker til, at vi udvikler os ift. at kunne varetage vores kerneopgave.

Vores tanker om dig
Der vægtes en bred erfaring med målgruppen, og vi forestiller os, at du har en baggrund indenfor fx Kriminalforsorgen, politi eller kriminologi.

Vi søger derfor dig, der:
 • Er direkte og tydelig i egen kommunikation
 • Har stærke skriftlige kompetencer og formulerer dig korrekt, fyldestgørende og tydeligt, da statusevalueringer og journalkrav er en væsentlig del af jobbet
 • Kan arbejde særdeles selvstændigt
 • Kan håndtere og fungere i konfliktfyldte situationer
 • Kan fungere i en uforudsigelig hverdag, hvor to dage sjældent er ens
 • Kan understøtte og udvikle det tværfaglige samarbejde internt såvel som på tværs i kommunen
 • Kan sikre, at den nødvendige information og feedback kommunikeres i organisationen
Hos os
Bliver du en del af Arbejdsmarked, der er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice og Omstilling, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT og Digitalisering.

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • ”Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs den her
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP for at udvikle os fagligt
Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærd” her.

Vi tilbyder dig
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser centralt
 • beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold

Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Stillingsbetegnelse: Jobmentor
Stillingskategori: Overenskomstmæssig ansættelse under HK eller DS
Arbejdssted:  Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: Fuldtid
Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 1. marts 2022 eller snarest derefter.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Lotte Hoffmann på tlf. 7253 7515.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne dit uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde senest onsdag d. 26. januar 2022, kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag d. 28. januar 2022.

Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.