Single

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger social- og sundhedsassistenter / sygeplejersker

Jobkategori: SOSU, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 31-01-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger social- og sundhedsassistenter / sygeplejersker
til aften og nat, 28 timer/uge og med arbejde hver anden weekend. Tiltrædelse 1. februar 2022 eller efter aftale.

Da vi ønsker at opgradere vores samlede faglige kompetencer, søger vi social- og sundhedsassistenter/ sygeplejersker til aftenvagt og til nattevagt. Har du en anden relevant faglig baggrund eller har du et ønske om at arbejde i dagvagt, i stedet for aften- eller nattevagt, hører vi også gerne fra dig.

Plejehjemmet Lykkevalg er et demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem beboere, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed, i forhold til at beboerne oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. 

Vi arbejder personcentreret, hvilket konkret betyder:

”At vi sætter personen i centrum fremfor sygdommen. Vi bygger på et værdigrundlag og en omsorgsfilosofi, der lægger vægt på menneskers grundlæggende psykologiske behov: Kærlighed, trøst, identitet, tilknytning, inklusion og meningsfuld beskæftigelse. Personcentreret omsorg indebærer, at vi som medarbejdere værdsætter personen med demens som et unikt og ligeværdigt menneske trods de mentale svigt – og at vi tilrettelægger plejen med afsæt i det enkelte menneskes livshistorie og værdighed.”

For at tilrettelægge pleje og omsorg individuelt har vi regelmæssige faciliteringer, som har til formål at synliggøre de behov den enkelte beboer måtte have, så vi på bedst mulig måde kan understøtte den enkeltes behov og ønsker. En facilitering munder altid ud i en døgnrytme- og handleplan, som vi skal følge.

Vi har stort fokus på såvel fysisk som psykisk palliation. Som supplement til den medicinske palliation tilbyder vi wellness/wellness massage, musikterapi, kropsbevægelse (dans) med mere.

Du tilbydes en spændende arbejdsplads, som kontinuerligt er i udvikling. Det betyder, at du vil blive positivt udfordret på dine faglige kompetencer.

Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde personcentreret med mennesker med en demenssygdom. Du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og videreudvikle vores faglige niveau.
Vi har alle et medansvar for den gode arbejdsdag og du skal derfor være bevidst om, hvordan du selv bidrager til et godt arbejdsmiljø og en åben og ærlig dialog.

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail: boerh@fmk.dk 

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst. Den endelige lønfastsættelse finder sted efter forhandling med den faglige organisation. Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgning og ansættelsessamtaler
Vi indkalder løbende til samtaler indtil stillingerne er besat med rette kompetencer.
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler afholdes på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg

Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på at indhente reference.