Single

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth søger social- og sundhedsassistent til dagvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 28-02-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth søger social- og sundhedsassistent til dagvagt
30 timer/ ugl og med arbejde hver anden weekend.

For interesserede, afholder vi informationsmøde om stillingen onsdag den 12. januar 2022 kl. 13. Tilmelding samt gyldigt Coronapas nødvendigt.

Da vi ønsker at opgradere vores samlede faglige kompetencer, søger vi social- og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt. Har du en anden relevant faglig baggrund eller har du ønske om aften- eller nattevagt, hører vi også gerne fra dig. Tiltrædelse 1. marts 2022 eller efter aftale.

Plejehjemmet Lykkevalg er et demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem beboere, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed, i forhold til at beboerne oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. 

Vi arbejder personcentreret hvilket konkret betyder:

”At vi sætter personen i centrum fremfor sygdommen. Vi bygger på et værdigrundlag og en omsorgsfilosofi, der lægger vægt på menneskers grundlæggende psykologiske behov: Kærlighed, trøst, identitet, tilknytning, inklusion og meningsfuld beskæftigelse. Personcentreret omsorg indebærer, at vi som medarbejdere værdsætter personen med demens som et unikt og ligeværdigt menneske trods de mentale svigt – og at vi tilrettelægger plejen med afsæt i det enkelte menneskes livshistorie og værdighed.”

For at tilrettelægge pleje og omsorg individuelt, har vi regelmæssige faciliteringer som har til formål at synliggøre de behov den enkelte beboer måtte have, så vi på bedst mulige måde kan understøtte den enkeltes behov og ønsker. En facilitering munder altid ud i en døgnrytme/ handleplan som vi skal følge.

Vi har stor fokus på såvel fysisk som psykisk palliation. Som supplement til den medicinske palliation tilbyder vi wellnes/wellnesmassage, musikterapi, kropsbevægelse (dans) med mere.

Du tilbydes en spændende arbejdsplads, som kontinuerligt er i udvikling. Det betyder, at du vil blive positivt udfordret på dine faglige kompetencer.

Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde med demensramte borgere og yde personcentreret pleje og omsorg. Du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og videreudvikle vores faglige niveau.
Vi skal alle have en god oplevelse i at gå på arbejde og du skal derfor være bevidst om, hvordan du selv bidrager til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst evner en åben og ærlig dialog.

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller vil du tilmelde dig informationsmødet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail: boerh@fmk.dk 

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst. Den endelige lønfastsættelse finder sted efter forhandling med den faglige organisation.

Ansøgning og ansættelsessamtaler
Stillingen skal søges elektronisk via stillingsopslaget.
Vi indkalder løbende til samtaler indtil stillingerne er besat med rette kompetencer.
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler afholdes på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg.

Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.