Single

Faaborg-Midtfyn Kommune søger merit-elever til hovedforløbet på SSA og SSH

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 31-12-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Hvis du tidligere har være i gang med en sundhedsfaglig uddannelse som SSA, SSH eller sygeplejerske, eller er du allerede uddannet SSH, så har du muligheden for at søge om at genoptage din uddannelse eller videreuddanne dig i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Dit uddannelsesforløb og påbegyndelsestidspunktet, aftales individuelt i samarbejde med SOSU-skolen.

Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense, efter eget valg.
 
Uddannelsen er ikke længere, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!
Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. 
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere. Igen er indholdet afhængigt af dit valg af uddannelsesvej.
 
Når du bliver elev i Faaborg- Midtfyn kommune:
Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring
 • Du får timer til vejledning og fordybelse, men, som ved andre uddannelser, skal du også være parat til at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid. Det er helt op til dig hvor mange timer du vil bruge uden for skole- og arbejdstid    
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed
Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst
 • Du får elevløn under hele uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleforløb
 • Du kan få almindelig elevløn, voksenelevløn eller lærlingeløn. Er du i tvivl om hvad du er berettiget til, kontakt din fagforening eller dit jobcenter
 • Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Grundforløbsbevis eller bevis for social- og sundhedshjælperuddannelsen, pass-erklæringer for evt. gennemførte praktikker, dokumentation for evt. gennemførte eller afsluttede dele af sygeplejeuddannelsen.
Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk eller uddannelseskoordinator Dorte Rosenfeldt på mail drh@fmk.dk - så vil du blive ringet op (Husk at skrive dit telefonnummer i mailen)

Brænder du for at arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser og står og mangler et studie eller deltidsjob? Så se her!

Jobkategori: Handicapområdet
Ansøgningsfrist: 30-09-2022 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Børne- og Familieafdelingen - Handicapgruppen, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for børnehandicap området. Børnene har forskellige former for funktionsnedsættelser, som både kan være fysiske og psykiske.
Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, og derfor kan løses af medarbejdere uden for forvaltningen.

 Vi søger løbende både afløsere i hjemmet samt ledsagere.

Afløser i hjemmet efter Serviceloven § 44 jf. § 84:

 Vi søger afløsere til aldersgruppen 0-18 år.

Som afløser i hjemmet skal du være i tæt samarbejde med barnets forældre og arbejde i familiens hjem. Opgaverne kan variere men vil ofte indeholde følgende:
 • Passe barnet, så forældrene får et pusterum. Nogle forældrene vælger at tage ud af huset, andre er hjemme.  
 • Personlig pleje og omsorg for barnet
 • Lave forskellige aktiviteter med barnet, ud fra barnets forudsætninger og interesser.
Tidsforbruget fastsættes af socialrådgiver i Børne- og Familieafdelingen i samarbejde med forældrene. Timetallet kan varierer og kan ligge på alle tider af døgnet fordelt på alle ugens dage. Du aftaler arbejdstidens placering med forældrene. 
Som oftest søger vi afløsere til at varetage opgaver i følgende tidsrum:
 • Morgentimer inden barnet skal i skole
 • Eftermiddagstimer i hverdage
 • Timer i weekender fordelt ud over hele dagen
 • Nattevagt for barnet
Ledsager efter Servicelovens § 45

Vi søger ligeledes ledsagere til aldersgruppen 12 – 18 år.

Som ledsager skal du ledsage den unge ud af huset til forskellige aktiviteter eller arrangementer efter den unges ønske. Ledsagelse skal medvirke til at unge med funktionsnedsættelser, får bedre mulighed for at leve et ungdomsliv på lige fod med andre unge. Du skal være i tæt samarbejde med den unges forældre og aftale opgaverne med dem og den unge.

Tidsforbruget er op til 15 timer pr. måned. Der er mulighed for at spare timerne op, så længe de er anvendt inden for 6 måneder. Som ledsager skal du være fleksibel, fordi behovet for ledsagelse tit er om eftermiddagen, om aftenen eller i weekender.

Eksempler på opgaver som ledsager er:
 • Sport og andre kulturelle arrangementer
 • Fritidsaktiviteter samt gå- og cykelture
 • Fødselsdage og besøg ved venner og familie
 • Shopping, indkøb mv.
 • Weekendture eller kortvarige ferieophold
Familien betaler selv barnets og ledsagers udgifter til aktiviteter og kørsel.
Du aflønnes med fast løntrin fastsat efter overenskomst for ledsagere. Du skal udfylde arbejdssedler, som du vil få udleveret af socialrådgiveren. Disse skal afleveres til socialrådgiveren ved udgangen af hver måned, hvor de præcise antal timer skal anføres.

Hvem er min arbejdsgiver?
Det er Faaborg Midtfyn kommune, Børne- og Familieafdelingen, som er din arbejdsgiver. Alt omkring ansættelsesforhold og udbetaling af løn varetages af kommunen.

Hvad ydes til transportudgifter? 
Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der gælder almindelige fradragsregler i forhold til skat.
 
Straffe – og børneattest
Inden ansættelsen indhenter Børne- og Familieafdelingen straffe- og børneattest på personer, der ansættes som afløsere i hjemmet for børn og unge.
 
Tavshedspligt
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som afløser bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.

Hvad gør du nu?
Hvis du er interesseret en eller begge opgaver, bedes du fremsende en ansøgning. Heri bedes du beskrive dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne. Herudover bedes du oplyse, i hvilke tidsrum du vil kunne arbejde. Hvis du er interesseret i flere opgaver må du gerne oplyse dette i din ansøgning. Der ikke krav om specifikke fagligheder og vi har interesser for både ufaglærte og faglærte afløsere. Vi ansætter medarbejderne ud fra matchning af den konkrete opgave.
 
Du kan forvente en automatisk bekræftelse på modtagelsen af ansøgningen. Din ansøgning vil blive journaliseret, og du vil blive kontaktet i så fald vi påtænker, at der er et match til en konkret opgave. Ansættelsessamtaler afholdes derfor løbende. Grundet dette er der ikke frist på fremsendelse af ansøgningen, da der løbende er ansættelser.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger sosu-elever til ansættelse på grundforløb 2

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 09-09-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune søger SSA-elever til ansættelse på Grundforløb 2 med start 12. august 2022, 26. august 2022 eller 9. september 2022. Der er efterfølgende hovedforløbsstart i januar 2023.

Inden du ansøger om at blive ansat på grundforløb 2, skal du have udarbejdet et optagelsesbrev på Social- og sundhedsskolen Fyn, som du vedhæfter din ansøgning. Du skal henvende dig på Sosu-Fyn for at booke en vejledningstid på https://sosufyn.dk/  eller telefonnr. 63 10 27 00, tast 1.

Er du klar til at tage ansvar for dine medmennesker? Drømmer du om at gøre livet lettere for borgere i udfordrende livssituationer? Bliver du motiveret af at være med til at give sårbare mennesker hjælp og støtte i livet, og er du klar til at tage ansvar for din egen fremtid og uddannelse?
 
Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense. Efter eget valg.
 
Uddannelsen er ikke, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at SSA og SSH-medarbejdere i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!
Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. Alt efter om det er hjælper- eller assistentuddannelsen du søger, kommer du i praktik på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på et sygehus. Der kan også være mulighed for en praktik i udlandet (kun SSA).
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere. Igen er indholdet afhængigt af dit valg af uddannelsesvej.
 
Når du bliver elev i Faaborg- Midtfyn kommune:
Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab.
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer.
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring.
 • Du får timer til vejledning og fordybelse og er parat til også at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid. Det er helt op til dig hvor mange timer du vil bruge uden for skole- og arbejdstid
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed.
Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst
 • Du får løn under hele uddannelsen, fra du starter på GF2 og i hele hovedforløbet, både når du er i praktik og på skole.
 • Du kan få almindelig elevløn, voksenelevløn eller lærlingeløn. Er du i tvivl om hvad du er berettiget til, kontakt din fagforening eller dit jobcenter.
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • Motiveret ansøgning
 • Optagelsesbrev til GF2 fra SOSU-Fyn eller kvittering fra optagelse.dk
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-Fyn
 • Hvis du er over 25 år og ikke berettiget til voksenelevløn, skal du, inden du søger, have afklaret med dit jobcenter, om du evt. kunne være berettiget til voksenlærlingeløn.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk eller Dorte Rosenfeldt på mail drh@fmk.dk - så vil du blive ringet op (Husk at skrive dit telefonnummer i mailen)

Faaborg-Midtfyn Kommune søger social- og sundhedselever til ansættelse på hovedforløb

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 31-07-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger social- og sundhedselever, SSH, SSA og EUX, med start på hovedforløb i juni, august og september

Er du klar til at tage ansvar for dine medmennesker? Drømmer du om at gøre livet lettere for borgere i udfordrende livssituationer? Bliver du motiveret af at være med til at give sårbare mennesker hjælp og støtte i livet, og er du klar til at tage ansvar for din egen fremtid og uddannelse?
 
Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense, efter eget valg.
 
Uddannelsen er ikke, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at SSA og SSH-medarbejdere i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!

Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. Alt efter om det er hjælper- eller assistentuddannelsen du søger, kommer du i praktik på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på et sygehus. Der kan også være mulighed for en praktik i udlandet (kun SSA).
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere. Igen er indholdet afhængigt af dit valg af uddannelsesvej.
 
Når du bliver elev i Faaborg-Midtfyn kommune:
Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring.
 • Du får timer til vejledning og fordybelse, men, som ved andre uddannelser, skal du også være parat til at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid. Det er helt op til dig hvor mange timer du vil bruge uden for skole- og arbejdstid    
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed
Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst
 • Du får løn under hele uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleforløb
 • Du kan få almindelig elevløn, voksenelevløn eller lærlingeløn. Er du i tvivl om hvad du er berettiget til, kontakt din fagforening eller dit jobcenter
 • Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • Motiveret ansøgning
 • Bevis for afsluttet GF2 eller dokumentation på at du er i gang med GF2
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-Fyn
 • Hvis du er over 25 år og ikke berettiget til voksenelevløn, skal du, inden du søger, have afklaret med dit jobcenter, om du evt. kunne være berettiget til voksenlærlingeløn.
Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk eller uddannelseskoordinator Dorte Rosenfeldt på mail drh@fmk.dk - så vil du blive ringet op (Husk at skrive dit telefonnummer i mailen)

14 til 17-årige søges til fritidsjob på kommunens plejehjem

Jobkategori: SOSU, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 31-07-2022 00:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Er du en af de friske unge fritidsjobbere, som vi søger til at skabe liv og glæde for beboerne på vores plejehjem? Så skriv til os i dag!

På kommunens plejehjem tager vi hver dag hånd om ældre borgere – nu søger vi unge kolleger, som gennem socialt samvær med beboerne på plejehjemmene kan bidrage med at skabe glæde og trivsel. Sammen kan vi skabe en meningsfuld hverdag og mere livsglæde for beboerne – og måske lærer du også nyt af dem, fx at strikke eller lære om, hvordan det var at leve i Danmark i gamle dage. Derudover får du også indblik i, hvordan det er at arbejde som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejerske.

Er du en af vores nye fritidsjobbere?
Vi søger unge mellem 14 og 17 år, som er åbne, imødekommende, kan tage initiativ og er klar på at prøve noget nyt. Hvis du kan lide at tale med andre mennesker, skabe hyggelige stunder, være aktiv og hjælpsom – og har du mulighed for at arbejde et par eftermiddage om ugen – så er det dig, vi søger!

Vi står klar til at tage godt imod dig og hjælpe dig i gang
Det er vigtigt for os, at du er tryg og får en god start som fritidsjobber. Derfor får du en mentor, der er en af de fastansatte medarbejdere på plejehjemmet. Din mentor vil sørge for din introduktion, hjælpe dig godt i gang og fortælle om det arbejde, der foregår på plejehjemmet. Som udgangspunkt vil du være på arbejde sammen med din mentor, men sker det at din mentor ikke arbejder på samme tid som dig, vil der altid være en fast medarbejder, der står klar til at hjælpe dig.

Din arbejdstid
Du arbejder primært et par eftermiddage om ugen i tidsrummet kl. 15.00-18.00, men du kan også få nogle vagter i weekender, ferier og/eller helligdage, hvis du gerne vil det – dog ikke samlet mere end 6 timer om ugen. Arbejdstiden aftaler du med plejehjemslederen på plejehjemmet, så den passer ind i din hverdag og skolegang. Du får timeløn for de timer, du er på arbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst på FOA-området.
Stillingen er tidsbegrænset indtil du bliver 18 år.

Ansøgning
Du skal vælge, hvilket af de kommunale plejehjem, du gerne vil arbejde på, og sende din ansøgning direkte til plejehjemslederen. I ansøgningen skal du fortælle lidt om dig selv, og hvorfor du søger et fritidsjob på plejehjemmet.
Når plejehjemslederen har læst din ansøgning, vil du enten blive inviteret til en samtale eller få et afslag pr. mail.

Herunder er en liste over Faaborg-Midtfyn Kommunes kommunale plejehjem, hvor de er placeret og kontaktoplysninger på plejehjemslederne:
 • Lykkevalg: Lykkevalg 5A, Korinth, 5600 Faaborg. Børge F. Hansen, boerh@fmk.dk, tlf. 72 53 56 10
 • Steensvang: Steensvang 1, Faldsled, 5642 Millinge. Linda Eckhardt. leckh@fmk.dk, tlf. 72 53 58 86
Samtale
Bliver du inviteret til en samtale, mødes du med plejehjemslederen og den kommende mentor for det plejehjem, du har søgt fritidsjob på. Du får en mail, hvor der står, hvor du skal møde op. Til samtalen vil du få mulighed for at fortælle mere om dig selv, og hvorfor du gerne vil have jobbet, ligesom plejehjemslederen og mentoren vil fortælle dig lidt mere om fritidsjobbet og besvare dine spørgsmål.

Ansøgningsfrist
Vi inviterer løbende ansøgere til samtale, så hold dig endelig ikke tilbage med at finde computeren og få sendt din ansøgning afsted 😊

Vi glæder os til at høre fra dig!

På Plejehjemmet Humlehaven søger vi timelønnede vikarer til blandt andet weekendarbejde, helligdage og afholdelse af ferie

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 30-06-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Er du studerende, eller måske gået på efterløn/pension, og drømmer om at være med til at hjælpe ældre borgere med at have et meningsfuldt og værdigt liv, så er det måske dig vi søger?

På Plejehjemmet Humlehaven søger vi timelønnede vikarer til blandt andet weekendarbejde, helligdage og afholdelse af ferie.

Om Humlehaven
Humlehaven er en nyt og moderne plejehjem beliggende i nr. Lyndelse tæt på motorvej. Vi har 40 lejligheder fordelt på to etager. Plejehjemmet er hyggeligt og hjemligt indrettet. Humlehaven er røgfrit. 

Vores værdier på Humlehaven
 • At det skal være godt, trygt og rart at være på Humlehaven
 • At støtte beboerne i at kunne leve et værdigt liv med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i hverdagen.
 • At vi har en åben og ligeværdig dialog og lægger stor vægt på fællesskabet, hvor beboere, pårørende, venner og frivillige føler sig anerkendt og inddraget.
Vi søger en medarbejder, der:
 • Måske er studerende, elev, på efterløn eller gået på pension, men drømmer om et lille bijob.
 • Er omsorgsfuld, har empati og et godt humør.
 • Kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og initiativrigt.
 • Er interesseret i at være med til at planlægge og udføre pleje, der tager udgangspunkt i beboernes behov.
 • Er mødestabil, fleksibel og god til at samarbejde med såvel kollegaer, som beboerne og deres pårørende.
 • Vil medvirke til at gøre det bedste for vores beboere, så de oplever en god livskvalitet og har en god hverdag.
Vi tilbyder dig:
 • En grundig introduktion til din nye arbejdsplads, så du kommer godt fra start.
 • Imødekommende kollegaer, som samarbejder, lærer af hinanden og også gerne griner sammen og af os selv, så vi sammen skaber det gode arbejdsmiljø.
 • Vagter sammen med fastansatte medarbejdere.
 • Indflydelse på vagttilrettelæggelsen samt fleksibilitet omkring mødetider.

Hvis du kan se dig selv i ovenstående og har lyst til at være en del af vores team, så send os en ansøgning og skriv gerne, hvad netop du kunne tænke dig at byde ind med.

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst. 
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Yderligere oplysninger:
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Trine Storgaard på tlf.nr 7253 4694.

Ansættelse sker løbende.

Udviklingssygeplejerske til Den Kommunale Sygepleje

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 27-06-2022 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Den Kommunale sygepleje søger en udviklingssygeplejerske 37 timer pr. uge og fri i weekender og på helligdage. Stillingen refererer til Lederen af Den Kommunale Sygepleje.
 
Du er som udgangspunkt selvtilrettelæggende, men skal stå til rådighed ved relevante møder, som i særlige tilfælde kan ligge uden for almindelig arbejdstid. Det er nødvendigt, at du har kørekort, da det forventes, at du er tilgængelig og synlig på alle sygeplejens indmødesteder.
 
Er du uddannet sygeplejerske og vil du være med til at sikre faglighed og kvalitet til gavn for borgere, som visiteres til sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune, er dette måske et job for dig?
 
Du er som udviklingssygeplejerske rollemodel og kulturbærer i en organisation, hvor relationerne og menneskesynet tager afsæt i team samarbejde og hvor læring bliver en integreret del af arbejdsdagen; øvelse gør mester – selv den længste rejse begynder med det første skridt.
 
Vi tilbyder
Den Kommunale Sygepleje skal være en aktiv medspiller i det nære Sundhedsvæsen, og får en central rolle i udviklingen, med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Herunder at få skabt de gode borgerforløb med fokus på rehabilitering og kvalitet i opgaveløsningen, hvor nye opgaver kommer til i takt med udviklingen af det nære Sundhedsvæsen.
 
Som udviklingssygeplejerske får du en central rolle i at skabe kvalitetsudvikling og understøtte implementeringen i udviklingstiltag. Dette skal ske dels lokalt på de enkelte mødesteder, dels på tværs af sygeplejens samarbejdspartnere interne i Kommunen og delt på tværs af Kommune og Region fx i forhold til sundhedsaftaler.
 
Hvem er vi
Den Kommunale Sygepleje består af to udekørende grupper; Faaborg og Ringe samt Rehabiliteringscentret Bakkegården. De tre enheder har hver deres daglige leder, som arbejder tæt sammen om den daglige drift og udvikling.
 
Den Kommunale Sygepleje er organiseret i Sundhed og Ældre, hvor vi arbejder aktivt med 6 pejlemærker:
 1. Vi arbejder med mindst mulig indgribende indsats. Det gør vi bl.a. via en rehabiliterende tilgang/recovery. Det gør vi for at borgerne kan leve så selvstændigt liv som muligt – og i fællesskab med andre. 
 2. Vi arbejder sundhedsfremmende, forebyggende og tidlig opsporende, således borgerne kan leve med en oplevelse af sundhed og trivsel. Vi har særligt fokus på ulighed i sundhed.
 3. Vi arbejder med optimering, effektivisering, lean, leon og innovation.
 4. Vi laver prøvehandlinger, som ikke kun handler om økonomistyring, således vi også i fremtiden kan sikre en god velfærd
 5. Vi arbejder tværfagligt – og tværsektorielt, således borgerne oplever sammenhæng, koordinering og kvalitet i indsatsen.
 6. Vi sikrer, at borgerne oplever sig mødt, forstået og involveret i mødet med Social, Sundhed og Ældre.
Vi tilbyder et spændende job med:
 • Grundig introduktion til organisationen og til din nye funktion
 • Indflydelse på målsætninger og retning for udviklingspotentiale og processer inden for sygeplejen
 • Udarbejdelse af retningslinjer, instrukser, samt beskrivelser af arbejdsgange
 • Udvikling af den rehabiliterende indsats og fokus på telemedicinske løsninger
 • Kvalitetssikring og udvikling af de gode borgerforløb, såvel internt som tværsektorielt
 • At sikre udvikling af faglighed og kompetencer så de matcher kravene i det nære sundhedsvæsen
 • At skabe overblik gennem klar kommunikation
 • At understøtte organisatoriske forandringer
 • Stor fleksibilitet og selvstændighed
   
Vi ønsker os meget af dig, men særligt, at du:
 • Er uddannet sygeplejerske gerne med relevant overbygning
 • Er udviklingsorienteret og har lyst til at styre udviklings- og implementeringsprocesser
 • Har stor viden om det sundhedsfaglige område, gerne med kommunal erfaring
 • Trives med at arbejde i krydsfeltet mellem mange samarbejdspartnere
 • Formår at navigere i kompleksitet og se muligheder
 • Har kendskab til dokumentationssystemet Nexus og FSIII
 
Link
Sygepleje og sundhedsklinikken (fmk.dk)
 
Midlertidigt ophold (fmk.dk)
 
Yderligere oplysninger
Er du blevet nysgerrig for yderligere information, kan du kontakte leder af Den Kommunale Sygepleje Betina Bendix på 7253 5063
 
Løn og ansættelsesforhold
Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn og ansættelse efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.
 
Ansøgning
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag den 27. juni 2022, kl. 10.00.
Der fremsendes ansøgning, C.V., eksamensbevis og dokumentation for relevant uddannelse.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført onsdag den 29. juni 2022
 
Til samtalen skal du medbringe straffeattest, samt kontaktoplysninger på relevante referencer, fx tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.
 

Dagplejer i Kværndrup - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer på fuld tid – hurtigst muligt eller pr. 1. august 2022.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 24-06-2022 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Dagplejer i Kværndrup - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer på fuld tid – hurtigst muligt eller pr. 1. august 2022.

Bor du i eller i nærheden af Kværndrup?

Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn? Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer?
Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn.

Vi forventer, at du:
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke.
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem.
 • Fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens teamledere.
 • Et tæt samarbejde med netværkskoordinator, administrationen og den daglige leder.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • Kompetenceudviklingsforløb.
Om jobbet
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet kl. 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestue.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med teamlederne, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Ansættelsesvilkår
Den ugentlige arbejdstid er 48 timer.
Vi indhenter straffe- og børneattest ved ansættelse.
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst (FOA). Grundlønnen udgør i 2022 ca. kr. 288.733 kr. + pension (årligt). Du får som dagplejer et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM- og ATP bidrag til afholdelse af udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet.

Tiltrædelse forventes hurtigst muligt eller pr. 1. august 2022.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på tlf. 7253 4816 eller teamleder Susanne Tryggedsson på tlf. 7253 7305.
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du bedes sende tre dokumenter: ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer/kurser/uddannelse via linket på denne side eller via: https://www.jobifmk.dk/ledige-job/ledige-job/

Sidste frist for ansøgning: fredag d. 24. juni 2022 kl. 08:00.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.
 

Plejehjemmet Åløkkeparken, Broby, søger afløsere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-06-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Har du lyst til at arbejde med ældre på et plejehjem, hvor vi sammen med beboerne, familierne og i vores teams samarbejder om bedst mulig trivsel for beboerne?

Åløkkeparken kan tilbyde dig job som afløser. Du vil opleve et arbejde fuld af skønne øjeblikke, hvor du virkelig kan gøre en forskel for andre.

Er du uddannet social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, studerende, gået på pension eller har interesse i faget og på sigt evt. kunne ønske dig uddannelse indenfor vores fag, så har vi brug for dig.

Vi søger afløsere til alle vagtlag både til dækning af sommerferien, men også weekender/helligdage fremadrettet.

Plejehjemmet Åløkkeparken består af 48 plejeboliger, en aflastningsafdeling og et daghjem for mennesker med demens.

Om dig
 • Er omsorgsfuld og har hjertet på rette sted
 • Erfaring med at samarbejde og vil tage medansvar for helheden
 • Kan reflektere over egen praksis og kan tilegne dig viden og ændre rutiner
 • Vil, kan og tør udfordres i opgaver du ikke kender
 • Er fleksibel og kan justere arbejdet efter beboernes behov
 • Mødestabil
 • Er i besiddelse af nærvær, respekt og ordentlighed i kontakten med andre
Vi kan tilbyde
 • Skønne øjeblikke med beboere og kolleger
 • Grundig oplæring og du tilknyttes kontaktperson
 • Frie rammer hvor i sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver i eget team
 • God omgangstone
 • Gode samarbejdsrelationer
 • Mulighed for indflydelse på vores hverdag og kultur
 • En spændende arbejdsplads med faglig dygtige og omsorgsfulde kolleger
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lene Eg Andreasen, tlf. 72532801.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads

Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag hurtigst muligt, dog senest d. 23. juni 2022

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes løbende på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
Indkaldelse til ansættelsessamtaler sker pr. telefon med kort varsel.

Pædagog til SFO2 afd. Ryslinge

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 19-06-2022 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger Danmarks mest inspirerende og dygtige pædagog / pædagogisk assistent, som trives godt i både SFO/SFO2 og undervisningen.

Der er tale om en fast stilling på 30 timer pr. uge med start den 1. august 2022

Landsbyordning Tre Ege Skolen er en skole, hvor vi sætter stor pris på både ordentlighed og skøre og kreative indslag. Det gør derfor ikke noget, at du er musisk og/eller kreativ. Vi ser også gerne, at du kan lide at arbejde både indenfor og ude i naturen, og tænker udeliv og bevægelse som en naturlig del af det samlede børneliv.
Du har selvfølgelig en undersøgende og nysgerrig tilgang til læring og er ikke bange for at tænke utraditionelt.

Stillingen er på vores afdeling i Ryslinge, og timerne er primært i vores SFO2 Kålsommerfuglen, som er for børn i 4. – 6. klasse. Stillingen indeholder også nogle timer i SFO Kålormen, hvor den gode relationsdannelse til børnene er i fokus, så overgangen til SFO2 efter 3. klasse bliver et naturligt valg for vores familier. Der er også timer i skoledelen, hvor du vil få lektioner i fx understøttende undervisning eller som ressource for børn med lettere støttebehov. SFO2 er politisk bestemt til at have åbent 4 dage om ugen, men du kan forvente at arbejde alle ugens hverdage i tidsrummet 8-17. De nøjagtige arbejdstider aftaler vi i et samarbejde med resten af SFO-personalet.

Vi forventer, at du:
 • ser og udnytter alle børns udviklingsmuligheder
 • har ambitioner om at give alle børn et godt fritidstilbud
 • brænder for at motivere eleverne til fællesskabet i SFO2
 • er dygtig og god til at dele din viden med andre
 • ønsker at indgå i et åbent og forpligtende teamsamarbejde
 • kan stå fast når børnene prøver grænser
 • sammen med dine kolleger vil udvikle skolen og SFO/SFO2 til gavn for elevernes læring, trivsel og personlige mestring
 • at du sammen med os vil arbejde med PALS, da vi altid møder vores børn og hinanden positivt anerkendende.
   
Landsbyordning Tre Ege Skolen er en helt almindelig, dejlig og velfungerende landsbyordning med en skoleafdeling og en børnehave i Ryslinge og en skoleafdeling og et børnehus i Kværndrup og en bestyrelse.
Afdeling Ryslinge har ca. 118 børn fra 0. – 6. klasse og 20 dygtige og fantastiske kolleger, som er klar til at tage godt imod dig. Skolen ligger i skønne omgivelser, hvor både skov og idrætsfaciliteter er i umiddelbar nærhed, og der er kun en kort cykeltur fra toget i Ringe, hvis du kommer langvejs fra.

Vil du vide mere, aftale et besøg eller bare har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Christian Holm på tlf.: 72534041. Du kan også finde os på https://treegeskolen.aula.dk/
Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist er søndag den 19. juni 2022. Samtaler forventes afholdt mandag den 27. juni.
Vores adresse er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge, men bemærk at vores hovedindgang er fra Hesselhavevej af.
Løn efter gældende overenskomst, og straffe og børneattest indhentes ved ansættelse.
 

Rehabiliteringscenter Bakkegården søger tilkaldevikarer

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 15-06-2022 08:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rehabiliteringscenter Bakkegården søger uddannede tilkaldevikarer til alle vagtlag eller efter eget ønske. Der søges primært til den kommende sommerferie i juli- og august måned, med efterfølgende mulighed for at fortsætte som tilkaldevikar. I sommerferien er der mulighed for et fast timeantal.
Er du derfor uddannet social- og sundhedsassistent, hjælper eller sygeplejerske, eller er du elev/studerende, så har du mulighed for at blive vores nye kollega.

Hvem er vi:
Bakkegården er et Rehabiliteringscenter, som ligger i byen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyns Kommune. Der er 26 stuer med eget bad og toilet, hvor borgere med komplekse problemstillinger fra Faaborg-Midtfyn kommune kan bo midlertidigt.
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus, og det er Myndighedsafdelingen i kommunen, som visiterer til pladserne.
Som tilkaldevikar hos os, kommer du til at arbejde med borgere, som ofte er meget komplekse og sub-akutte i deres sygdomsbillede, når de indskrives på Rehabiliteringscentret. Borgerne er typisk på Bakkegården i ca. 3 uger. Du kan derfor forvente et udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, som der er på et Rehabiliteringscenter, og hvor koordinering af det korte forløb med borgeren er i fokus.
Vi samarbejder løbende med Myndighedsafdelingen og pårørende omkring udskrivelse af borgerne. Nogle udskrives til eget hjem, andre afklares og udskrives til plejebolig eller plejehjem.
På Rehabiliteringscenter Bakkegården sætter vi borgeren i centrum, og løser vores opgaver ved at arbejde tæt og tværfagligt sammen.
Du vil derfor blive et team af ca. 40 kollegaer, fordelt på sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper, ergoterapeuter og husassistenter, som alle vil stå dig bi, for at du skal falde til.
Derudover samarbejder vi med fysioterapeuter, diætist og kostforplejning, som også har sin daglige gang på Bakkegården.

Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt felt af borgere, som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger. Et spænd fra terminal pleje, psykisk pleje, neurologiske, kirurgiske og medicinske problemstillinger.
   
 • Mulighed for at sætte alle dine sygeplejefaglige og personlige kundskaber i spil, samt videreudvikle dem
   
 • En kombination af yngre, samt erfarende kollegaer, med et godt socialt fællesskab
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfaglig
   
 • Der er bevidst om egen kommunikation og parat til at give og modtage feedback
   
 • Der arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang
   
 • Der er god til at prioriterer og forvalte sin egen tid, og som ser muligheder fremfor begrænsninger
   
 • Som er loyal, hjælpsom og fleksibel
Vil du vide mere:
Kom gerne og besøg os, eller kontakt Leder Mette Sys Larsen på tlf. 72 53 64 06 for at høre nærmere.

Ansøgningsfristen er den 15.06.22 kl. 8.00
Samtaler afholdes løbende.
 

Sygedagpengesagsbehandler til Team Sygedagpenge & Jobafklaring, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 12-06-2022 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vil du gøre en positiv forskel for, at sygemeldte borgere kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, og virksomhederne sikres den nødvendige arbejdskraft? Så har vi et spændende job til dig.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring søger én sygedagpengesagsbehandler til tiltrædelse hurtigst muligt. Der er tale om en fast stilling.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring er en del af jobcenterets myndighedsafdeling Job & Udvikling. Vi har fokus på at klarlægge borgernes vej tilbage til arbejdsmarkedet, så den bliver så kort som mulig og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever jobcenteret som en god samarbejdspartner.
Møder foregår gerne ”ud af huset”, enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne. Det er derfor et krav, at du har gyldigt kørekort.

Teamet er opdelt i to grupper, der varetager sagsbehandlingen for henholdsvis sygedagpenge og jobafklaring.

Om den ledige stilling
Som sagsbehandler på sygedagpengeområdet er din kerneopgave en tidlig og forebyggende indsats med fokus på arbejdsfastholdelse. Du skal være med til at forebygge langtidssygemeldinger og dermed gøre sygeperioden så kort som muligt til gavn for både borgere og virksomheder, ligesom du skal understøtte, at flest muligt fastholdes på arbejdsmarkedet via en målrettet tidlig og tværfaglig indsats.
Vi holder første opfølgning på den sygemeldtes arbejdsplads, i det omfang det er muligt, og du vil derfor skulle varetage en dobbeltfunktion som både myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent.

Om arbejdsopgaverne
Udover løbende borgersamtaler med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, inddragelse af arbejdsgivere og øvrige samarbejdspartnere, omfatter den ledige stilling:
 • Samtalestyring i dialog med borgerne med afsæt i, hvad der giver mening under hensyn til gældende lovkrav
 • Iværksættelse af beskæftigelsesrettede tiltag med tydelige jobmål
 • Sikre afstemte forløb for borgere og virksomheder via tværfaglig koordinering
 • Løbende vurdering af arbejdsevnen i forhold til raskmelding, revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension m.m., herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del samt deltagelse i møder i kommunens rehabiliteringsteam
Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Har erfaring med beskæftigelsesområdet - gerne med sygedagpenge og jobafklaring
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Er fleksibel, kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er nysgerrig og imødekommende
 • Er positiv og ønsker at medvirke til at bevare den gode stemning på arbejdspladsen
 • Er indstillet på at arbejde hjemmefra i det omfang, det er foreneligt med opgaveløsningen
 • Har gyldigt kørekort
Hvem er vi?
Du bliver en del af Arbejdsmarked, der er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Fagområdet består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT og Digitalisering.

Vi har et fælles ansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum samt løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål.
Hele myndighedsområdet i jobcenteret har naturligvis et tæt samarbejde med vores udførerdel, med andre forvaltningsområder, med praktiserende læger, speciallæger og faglige organisationer m.fl.

Vi har fokus på resultatskabelse og på at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere og virksomheder, blandt andet med afsæt i kommunens Beskæftigelsesplan. Alle myndighedssagsbehandlere arbejder derfor med et fælles redskabskatalog, som indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen, ligesom alle medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med et fælles feedbackredskab (KDP) for at understøtte og gøre os bedre til at løse vores kerneopgaver.

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er optaget af at sikre et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden, borgerne og virksomhederne. Læs den her.
Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optaget af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at
videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærd” her.

Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • En nærværende og involverende ledelse
 • Et godt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet  
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser i flermandskontorer, centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Kaffe- og frugtordning samt gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Sygedagpengesagsbehandler/fastholdelseskonsulent
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: Fuldtid

Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 1. juli 2022 eller snarest muligt.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingen eller om os, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Stine Andersen på telefon 7253 7260 (holder ferie 23. maj 2022 – 27. maj 2022) eller teamleder Pia Gerdes på telefon 7253 7233 (holder ferie 20. maj 2022 – 7. juni 2022).

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Dette skal være os i hænde senest søndag d. 12. juni, kl. 23.59. Medsend også gerne dit eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 22. juni 2022.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning – meget gerne med tilkendegivelse af, hvor og hvordan du ser dine kompetencer sat bedst i spil.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid. 

Tandlæge til Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 12-06-2022 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Stillingen er efter ansøgers ønske enten en fuldtids-, deltids- eller tidsbegrænset ansættelse. Placering som udgangspunkt i Ringe, men placering i Faaborg eller begge steder kan ligeledes aftales.

Faaborg-Midtfyn kommunale tandpleje søger en tandlæge med dansk autorisation, det er dog ikke et krav at du har ret til selvstændigt virke.
Om dig: Du brænder for tandsundhed og for at gøre en forskel for børn og unge. Du er glad for dit håndværk og har lyst til at bidrage til en hverdag med fokus på høj faglig kvalitet.

Vi kan tilbyde:
Daglig sparring med erfarne kolleger, evt. mentorordning, hvis du er nyuddannet tandlæge eller er ny i den pædodontiske verden.
Et godt arbejdsmiljø med velindrettede lokaler og moderne udstyr.
Fokus på kompetenceudvikling, efteruddannelse og teamsamarbejde.


Lidt om os:
Vores team har et bredt erfaringsgrundlag og består af både tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Vi vægter efteruddannelse til alle faggrupper højt og arbejder med uddelegeringer. Vores tandpleje har to filialer, en stor klinik i Ringe og en lidt mindre i Faaborg. Opgaverne løses i en fælles forståelse af, at vi har en sundhedsfremmende og profylaktisk profil.
Dine nye arbejdsopgaver vil bestå i diagnostik og behandling af vores børn og unge.
Tandplejen bruger TK2 som journalsystem og VisiQuick som røntgenprogram.

Yderligere oplysninger:
Du er velkommen til at kontakte overtandlæge Camilla Vognæs, tlf. 72530610 eller mail cadiv@fmk.dk hos hvem yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes.

Ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Forventet start: 8. august 2022 eller efter aftale.

Ansøgning:
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest den 12. juni 2022.
Vi holder ansættelsessamtaler den 16. juni 2022 efter arbejdstid på klinikken i Ringe.
 

Familiebehandler søges til foranstaltningsgruppen Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, Socialrådgiver, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 12-06-2022 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge, med tiltrædelse 15.august 2022, eller snarest derefter. Vil du være en del af en ambitiøs afdeling, hvor vi hele tiden arbejder på at udvikle og forbedre kvaliteten af vores familieindsatser? Er du positiv af sind, og faglig løsningsorienteret sammen med familierne? Så er det måske lige dig vi søger

I Faaborg-Midtfyn Kommune er alle, som arbejder med børn og unge samlet under ét tag i Gislev. Vi er derfor tværfagligt let tilgængelige for hinanden, på både medarbejder- og ledelsesplan. 
Som familiebehandler i Faaborg-Midtfyn Kommune har du ansættelse i Foranstaltningsgruppen. Foranstaltningsgruppen består af 16 medarbejdere; 2 praktisk pædagogisk støtte, 1 kontaktperson, 1 psykolog og 12 familiebehandlere. I Foranstaltningsgruppen løser vi opgaver i henhold til Lov om social Service § 52. Vi arbejder ud fra en systemisk referenceramme, med en helhedsorienteret tilgang.
Arbejdet finder almindeligvis sted på ugedage, men der kan forekomme arbejde på helligdage og i weekender. Som familiebehandler laver du selv aftaler med familien om tidspunkt, men det forventes at aftalerne harmonerer med behandlingsplanen. Aftaler kan derfor finde sted både morgen, dag og aften.

Vi forestiller os, at du:  
 • Har en pædagogisk/socialfaglig/sundhedsfaglig grunduddannelse
 • Kan arbejde intentionelt, analyserende, kreativ og metodebevidst
 • Har erfaring med familiebehandling
 • Har interesse, og måske erfaring, for evidensbaserede programmer, forældrekurser og børnegrupper.
 • Er optaget af egen faglige kompetenceudvikling
 • Har engagement i forhold til at bidrage til udviklingen af metoder, tilbud og faglighed i den samlede foranstaltningsgruppe.
 • Evner at arbejde monofagligt ind i et tværfagligt samarbejde
 • Er selvstændig og kan tage ansvar
 • Er bevidst om egen robusthed i forhold til arbejdet
 • Bidrager til et fælles godt arbejdsmiljø
Vi kan tilbyde:
 • En ambitiøs afdeling, der løbende udvikler og forbedrer kvaliteten i vores indsatser.
 • Et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer.
 • Afvekslende arbejdsdage uden mulighed for at kede sig.
 • Intern og ekstern supervision.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.
 • En mangfoldig, tolerant, engageret og glad personalegruppe.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Det er en forudsætning, at du har kørekort.

Du er velkommen til at kontakte Gruppeleder Maria Tofting Thomsen tlf. nr. 72 53 16 21 for yderligere oplysninger om stillingerne.

Ansøgningsfristen er d. 12. juni 2022 kl. 12:00.

Udvalgte kandidater vil få besked om samtale i e-Boks senest d. 21. juni.

Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt tirsdag d. 28. juni 2022.
 

Afdelingsleder til Landsbyordning Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 06-06-2022 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Afdelingsleder til Landsbyordning Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup.

Hvis du drives af lyst til at arbejde med pædagogiske ledelse, strukturer og administration og samtidigt være på en skole, der altid er optaget af, hvordan vi kan gøre skoledagen endnu bedre for elever, personale og forældre, så skal du søge til Landsbyordningen Tre Ege Skolen afdeling Kværndrup.

Kernen i jobbet er, at du som afdelingsleder er ansvarlig for den pædagogiske ledelse med afsæt i et anerkendende børne- og læringssyn. Du skal gennem din pædagogiske ledelse og organisering skabe en sammenhæng og udvikling i skolens og SFO´ens drift, således at dagligdagen fungerer for elever og personale.
Skemaer, planlægning og koordinering af personalets arbejdsopgaver er en stor del af dine opgaver, ligesom forberedelse og håndtering af skoleårets planlægning er det. Dit fokus skal være på at organisere og koordinere de gode rammer, så elevernes læring og medarbejdernes arbejdsmiljø har rum og plads til at udvikle sig.
Du vil have tæt kontakt til Børnehuset Oasen, og det er derfor vigtigt i forhold til opgaven, at du evner og mestre at samarbejde internt og eksternt.

Du bliver en del af Landsbyordningens energiske og udviklingsorienteret ledelsesteam, der består af skoleleder, afdelingsleder for skoledelen og SFO i Ryslinge og en afdelingsleder i hver af børnehusene. Ledelsesteamets samarbejde er præget af gensidig respekt, humor og arbejdsomhed, og vi ser det som givende at blive udfordret på vores praksis, så vi når de mål, vi sætter os.

Du er:
 • Fagligt velfunderet i tekniske programmer, der understøtter skolens drift, for eksempel Tabulex, Trio og Aula.
 • Nysgerrig på alt det gode, der er i gang, og optaget af, hvordan vi sammen kan blive endnu bedre
 • Struktureret og vedholdende.
 • Tillidsvækkende og god til at skabe relationer til både medarbejdere, elever og forældre.
 • Organiserende og har sans for overblik i komplekse administrative og pædagogiske opgaver.
 • Ansvarsfuld, loyal, struktureret, selvstændig og har humor.
Du har:
 • Erfaring med pædagogisk ledelse, og har en lederuddannelse, eller mod på at starte på diplom i ledelse.
 • En nærværende, inddragende og empatisk ledelsesstil.
 • Evnen til at udvise stabilitet og vedholdenhed, også når tingene ikke lige går som forventet.
 • Evnen til at samarbejde om overgangen og den røde tråd fra børnehave til undervisning og SFO, samt overgangen til overbygningsskole.
 • Erfaring med at understøtte medarbejdere i deres teamsamarbejde.
Vi tilbyder:
 • Du bliver en del af et nyt ledelsesteam, hvor du skal være medskabende og spille en aktiv rolle i udviklingen af teamet.
 • Løbende sparring i din opgaveløsning.
 • En engageret og dygtig medarbejdergruppe, som vægter pædagogik, faglighed og forældresamarbejde højt.
 • Glade elever og engagerede forældre, samt en aktiv og deltagende bestyrelse.
Om Landsbyordningen Tre Ege Skolen
Landsbyordningen Tre Ege Skolen er en midtfynsk folkeskole, der ligger med matrikler i Kværndrup og i Ryslinge. Landsbyordningen består af to skoleafdelinger og to børnehuse med fælles ledelse og bestyrelse. Som landsbyordning har vi gode muligheder for at samarbejde om den røde tråd, således at børnene og deres familier oplever gode overgange, når de skifter fra f.eks. børnehave til skole. Det giver en hel unik mulighed for, at vi i vores samarbejde kan have et blik for hele barnets situation.
Skolen har en klar profil, som PALS-skole, hvilket man vil kunne mærke i hele vores organisation i forhold til værdisættet, at man viser ansvar, omsorg og respekt uanset hvem man er, og hvor man er tilknyttet.
Dit ansvar er at være daglig leder af undervisningstilbud, SFO og SFO2 på afdeling Kværndrup.
Du kan læse mere om Landsbyordningen Tre Ege Skolen på vores hjemmeside Treegeskolen.aula.dk
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der indhentes straffe- og børneattest som skal godkendes inden ansættelse kan finde sted.
Vi ønsker stillingen besat pr. 1. august 2022 eller snarest muligt herefter.

Yderligere oplysninger
Du kan kontakte skoleleder Morten Ejlsmark på direkte tlf.nr. 72 53 40 33, hvis du har spørgsmål eller hvis du ønsker at aftale et besøg på afdelingen, som vi opfordrer til at du gør.
Vores adresse er Kirkevej 3, 5772 Kværndrup
Ansøgningsfristen er mandag den 6. juni 2022, og vi forventer at afholde første samtalerunde mandag den 13. juni 2022 og anden samtalerunde tirsdag den 21. juni 2022.
Samtalerne afholdes på afd. Ryslinge, Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge, bemærk at vores hovedindgang er fra Hesselhavevej af.
Der vil være et testforløb og løsning af cases for de kandidater, der går videre til anden samtalerunde.
Infoboks om Landsbyordningen Tre Ege skolen
Afd. Kværndrup har 121 elever og ca. 18 medarbejdere samlet set på afd. Kværndrup og i SFO Slottet og SFO2 Juniorslottet. Adressen er Kirkevej 3, 5772 Kværndrup
Børnehuset Oasen har 55 børn og 13 medarbejdere. Adressen er Kirkevej 12, 5772 Kværndrup
Afd. Ryslinge har 118 elever og ca. 20 medarbejdere samlet set på afd. Ryslinge og i SFO Kålormen og SFO2 Kålsommerfuglen. Adressen er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge
Børnehaven Eventyrhuset har 40 børn og 7 medarbejdere. Adressen er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge


 

Teamleder for dagplejere pr. 1. august eller snarest derefter. Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jobkategori: Ledelse, Teamleder
Ansøgningsfrist: 06-06-2022 23:59
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Teamleder for dagplejere pr. 1. august eller snarest derefter. Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune.
Om os:
Dagplejen er en samlet organisation under Opvækst og Læring med en områdeleder og ca. 136 dagplejere og 6 teamledere fordelt på områder, ét dagplejesekretariat med 3 administrative medarbejdere.
Vi er netop i gang med at oprette et gæstehus i det nordlige område.

Teamlederens opgave er gennem samarbejde, råd og vejledning med dagplejeren og forældrene at understøtte de bedste udviklingsbetingelser og læringsmiljøer for børnene. Vi arbejder anerkendende og ressourceorienteret med afsæt i ICDP og den styrkede læreplan jf. dagtilbudslovens bestemmelser.

Opgaver:
Teamlederen er pædagogisk og personalemæssigt ansvarlig for, at:
 • Føre anmeldt og uanmeldt tilsyn jf. dagtilbudsloven hos dagplejerne og i legestuerne.
 • Den pædagogiske praksis i dagplejerens hjem understøtter børns trivsel og udvikling.
 • Kvalificere dagplejerne til på egen hånd at håndtere opgaver omkring samarbejde med forældre og fagkonsulenter, gennem støtte, råd og vejledning.
 • Arbejde med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan og de pædagogiske principper.
 • Sætte retning med mål samt arbejde med data dokumentation, opfølgning og evaluering.
 • Samarbejde tværfagligt om pædagogiske indsatser i samarbejde med dagplejens teamledere samt teamlederne i områdeinstitutionerne foruden konsulenter i Opvækst og Læring.
 • Igangsætte processer hos dagplejerne og i legestuerne i forhold til at sikre udnyttelse af potentialer samt vurdere behov for kompetenceudvikling jf. dagplejernes forhåndsaftale.
 • Foretage sygefraværsopfølgning jf. retningslinjer.
 • Afholde MUS/GRUS hos dagplejerne og i legestuerne.
 • Deltage i ansættelsesprocesser for nye dagplejere.
Teamlederen skal i samarbejde med områdeleder, lederteam og administrationen medvirke til at:
 • Skabe sammenhæng for børnene i overgangen fra hjem til dagpleje samt fra dagpleje til børnehave.
 • Overholde områdets økonomi og indfri de fastsatte pædagogiske og økonomiske mål.
 • Bidrage til at udvikle og iværksætte effektive procedure og rutiner.
 • Sikre vikardækning/gæsteplacering.
 • Planlægge og facilitere undervisning, kompetenceudvikling og uddannelsesforløb for dagplejerne.
 • Sikre kvaliteten i Dagplejen og at vi har dagtilbud til børnene hos dagplejere af begge køn. 
Kvalifikationer/vi forventer at:
 • Du har ledelseserfaring med pædagogisk- og personale ledelse.
 • Du må gerne have efteruddannelse på diplomniveau i ledelse/pædagogik.
 • Du har erfaring inden for pædagogisk praksis på 0-2 års området.
 • Du kan planlægge din egen tid, kan arbejde selvstændigt og kan skabe overblik.
 • Du er fleksibel og trives med at indgå i et udviklende teamsamarbejde.
 • Du trives med at have mange bolde i luften og kan omstille dig en foranderlig hverdag, hvor der er ledelse for 24 dagplejer med arbejdsplads i eget hjem.  
 • Du er positiv og anerkendende i din tilgang til børn, forældre og dagplejere og ser desuden forskellighed som en styrke.
 • Du har flair for at anvende IT systemer til registrering og dokumentation og administration prioriteres.
Vi tilbyder
 
 • Fem øvrige kollegaer (teamledere) med forskellige pædagogiske baggrunde, der kan bidrage med sparring, videndeling og erfaringsudveksling. På det personlige plan bibringer alle noget forskelligt til teamet, hvilket giver et godt og nært arbejdsmiljø.
 • Kollegaer som vægter at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor vi spiller hinanden gode.
 • Fokus kreativitet, faglig inspiration, selvledelse og fælles tillid, som gør det inspirerende at arbejde.
 • Et spændende fagligt fællesskab, hvor du kan være med til at præge udviklingen af Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Faglig udvikling gennem tæt samarbejde med områdeledelsen i øvrige dagtilbud.
Ansøgning samt ansøgningsfrist:
NB: I ansøgningen beder vi dig belyse, hvad du vægter i samarbejdsrelationen med dagplejerne.

Ansøgningsfrist: mandag d. 6. juni 2022 kl. 23.59.
Vi forventer at afholde første samtale d. 14. Juni 2022. og anden samtale den 21. juni 2022.

Du bedes, så vidt muligt, samle dine dokumenter, således at vi modtager max tre vedhæftede filer. Dvs. Uddannelsesbeviser, kurser og lign. bør du samle i ét dokument. Således at dine vedhæftet filer består af tre stk.: 1. ansøgning - 2. CV - 3. Uddannelsesbeviser/kurser osv.

Kontaktperson: områdeleder Lene Stokholm, tlf. 7253 4816. eller teamleder Helle Haldbæk 72 53 4745

Diverse:
Timer: Fastansættelse, Fuld tid.
Stillingen er omfattet af lokal løn. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og FOA – Fag og Arbejde.

Vi indhenter straffe- og børneattest ved ansættelse.
Vi forventer også, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Hvis du ønsker at vide mere om Dagplejen i Faaborg-Midtfyns Kommune, kan du læse mere på Dagplejens hjemmeside. 

 

Pædagog 37 timer søges til Hættegården, Børneområde Midt pr. 1. august 2022

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 06-06-2022 12:00
Arbejdssted: Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vi er optaget af natur og udeliv, så er du klog på naturen, elsker at være ude i al slags vejr og vil du være med til at udvikle vores naturprofil, så er denne stilling måske noget for dig.


OM OS
Børneområde Midt er en områdeinstitution med tre dagtilbud; Vesterparken, 1000fryd og Hættegården som er normeret til 72 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Hættegårdens kendetegn er natur og udeliv i skoven, på legepladsen og i værkstedet. Læs mere på vores hjemmeside om vores profil: https://haettegaarden.fmk.dk

I hele Børneområde Midt arbejder vi tæt sammen om at udvikle vores pædagogiske retning og arbejder med pædagogiske netværksgrupper, der har fælles ansvar for at udvikle forskellige faglige områder.


JOBPROFILEN
Vi søger en pædagog i børnehaven. Så har du masser af natur og udelivserfaring med dig i din rygsæk eller bare en stor naturbegejstring som indebærer et gåpåmod i at bruge naturen som dit førende læringsrum? Er du ikke er bange for at få vind i kinderne, sår på knæene, bål, klatre i træer, våde finger, biller i lommerne, sol på næsen, mad fra naturen og meget mere? Så læs videre. For hos os oplever og mærker du årstiderne i hverdagen.

Hvis du samtidig kan byde ind med lidt rytmisk sans, så er det kun et plus. Vi ser samtidig gerne ansøgninger både fra dig med masser af erfaring fra dagtilbudsområdet og den nyuddannede med en masse ny viden på området og friske øjne på faget.

Du skal medvirke til at kvalificere vores lege- og læringsmiljøer. Vi arbejder ud fra FMKs miniprojektmodel, hvor læringsmiljøet tilrettelægges for en periode ad gangen med afsæt i den aktuelle børnegruppe. Du skal varetage opgaver i forhold til forældresamarbejde, indsatsplaner og samarbejde med tværfaglige konsulenter. Vi arbejder systematisk med at beskrive børns trivsel og læring.


DET FORVENTER VI AF DIG
 • At du er igangsættende og inspirerer børnenes leg og kreativitet.
 • At du bidrager til den gode samarbejdskultur og er en loyal kollega.
 • At du har en fremtoning og imødekommenhed, der styrker samarbejdet med forældrene og vores samarbejdspartnere.
 • At du udviser mod til at arbejde med forpligtende faglige udviklingsprocesser, hvor vi taler om vores praksis.
 • I fællesskab undersøger vi vores kvalitet i læreplansarbejdet.
 • At du har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik.
 • At du indgår i samspil og dialog som forudsætning for at skabe et udviklende miljø. 
 • At du reflekterer over egen og andres praksis i en åben og udviklende retning.

DERFOR SKAL DU VÆLGE OS
Vores grundindstilling er positiv, ressourceorienteret og inkluderende. Det gælder i alle de relationer, vi indgår i. Vi har et værdigrundlag, som hviler på tillid, respekt, anerkendelse gennem stærke relationer.

Vi arbejder i mindre grupper for at sikre nærvær og kvalitet i vores samspil, så alle børn får de bedste forudsætninger for trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vi arbejder med tydelige genkendelige rammer, så børn guides og forberedes i deres hverdagsrutiner og oplever sig som værdifulde i børnefællesskabet. Vi arbejder professionelt ud fra et fælles børne og læringssyn. Dem kan du læse mere om på vores hjemmeside.

I huset vil du opleve en god stemning og et godt arbejdsmiljø. Vi har fælles fokus på løsning af de arbejdsopgaver, der er i forhold til kerneopgaven og en udvikling af pædagogikken gennem fælles faglige refleksioner. Vi arbejder systematisk med pædagogisk planlægning, dokumentation og evaluering. Vi anvender filmklip fra hverdagen i vores evalueringsarbejde og arbejder bl.a. med feedback via reflekterende teams.

Vi er optagede af at udvikle vores faglighed løbende, således at vores pædagogik bygger på evidens og forskning. Vi har forventninger om, at du er nysgerrig på dit fag, og at du fortsat ønsker at udvikle dine kompetencer og øge din viden på området.


ANSØGNINGSFRIST OG SAMTALER
Ansøgningsfrist er mandag d. 6. juni 2022 – kl. 12.00.Vi forventer at holde samtaler tirsdag d. 21. juni  2022.

ANSÆTTELSE
Stillingen besættes pr. 1. august 2022. Lønindplacering jf. BUPL´s overenskomst på området.

KONTAKT
Du kan kontakte Teamleder Henriette Ryder-Jensen på tlf.nr.7253 4632 – hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information.

Pædagog 37 timer søges til Børnecentret Vesterparkens vuggestue, Børneområde Midt pr. 1. august 2022

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 06-06-2022 12:00
Arbejdssted: Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vi er optaget af sang, leg, kultur, æstetik og bevægelse og ønsker os en kollega der kan understøtte vores sangglade institution.

OM OS
Børneområde Midt er en områdeinstitution med tre dagtilbud. Hættegården, 1000fryd og Vesterparken som er normeret til 56 børnehavebørn og lige nu 20 vuggestuebørn.

Vesterparken er flittige brugere af byens rum, da vi ligger centralt i Ringe. Vi bor i gå afstand til by og grønne områder. Vi er certificeret som ”Sangglad institution”. Læs mere om vores profil på vores hjemmeside: https://vesterparken.fmk.dk

I hele Børneområde Midt arbejder vi tæt sammen om at udvikle vores pædagogiske retning og arbejder med pædagogiske netværksgrupper, der har fælles ansvar for at udvikle forskellige faglige områder.

JOBPROFILEN
Vi er en certificeret sangglad institution, som har fokus på sangglæden igennem dagligdagens aktiviteter. Gennem vores sang skaber vi nærvær og gode oplevelser i vores store og små fællesskaber.

Du medvirker til at kvalificere vores lege- og læringsmiljøer. Vi arbejder ud fra FMKs miniprojektmodel, hvor læringsmiljøet tilrettelægges for en periode ad gangen med afsæt i den aktuelle børnegruppe. Du skal varetage opgaver i forhold til forældresamarbejde, indsatsplaner og samarbejde med tværfaglige konsulenter. Vi arbejder systematisk med at beskrive børns trivsel og læring.

DET FORVENTER VI AF DIG
 • At du er igangsættende og inspirerer børnenes leg og kreativitet.
 • At du bidrager til den gode samarbejdskultur og er en loyal kollega.
 • At du har en fremtoning og imødekommenhed, der styrker samarbejdet med forældrene og vores samarbejdspartnere.
 • At du udviser mod til at arbejde med forpligtende faglige udviklingsprocesser, hvor vi taler om vores praksis, og i fælleskab undersøger vi vores kvalitet i lærerplansarbejdet.
 • At du er glad for sang og musiske aktiviteter, måske har du pædagogiske erfaringer med drama, bevægelseslege eller andet kreativt.
 • At du har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik.
 • At du indgår i samspil og dialog som forudsætning for at skabe et udviklende miljø.
 • At du reflekterer over egen og andres praksis i en åben og udviklende retning.
DERFOR SKAL DU VÆLGE OS
Vores grundindstilling er positiv, ressourceorienteret og inkluderende. Det gælder i alle de relationer, vi indgår i. Vi har et værdigrundlag, som hviler på tillid, respekt, anerkendelse gennem stærke relationer.

Vi arbejder i mindre grupper for at sikre nærvær og kvalitet i vores samspil, så alle børn får de bedste forudsætninger for trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vi arbejder med tydelige genkendelige rammer, så børn guides og forberedes i deres hverdagsrutiner og oplever sig som værdifulde i børnefællesskabet. Vi arbejder professionelt ud fra et fælles børne´ og læringssyn. Dem kan du læse mere om på vores hjemmeside: https://vesterparken.fmk.dk

I huset vil du opleve en god stemning og et godt arbejdsmiljø. Vi har fælles fokus på løsning af de arbejdsopgaver, der er i forhold til kerneopgaven og en udvikling af pædagogikken gennem fælles faglige refleksioner. Vi arbejder systematisk med pædagogisk planlægning, dokumentation og evaluering. Vi anvender filmklip fra hverdagen i vores evalueringsarbejde og arbejder bl.a. med feedback via reflekterende teams.

Vi er optaget af at udvikle vores faglighed løbende, således at vores pædagogik bygger på evidens og forskning. Vi har forventninger om, at du er nysgerrig på dit fag, og at du fortsat ønsker at udvikle dine kompetencer og øge din viden på området.

ANSØGNINGSFRIST OG SAMTALER
Ansøgningsfrist er mandag d. 6. juni 2022 – kl. 12.00.Vi forventer at holde samtaler onsdag d. 22. juni 2022.

ANSÆTTELSE
Stillingen besættes pr. 1. august 2022. Lønindplacering jf. BUPL´s overenskomst på området.

KONTAKT
Du kan kontakte Teamleder Helle Spangsberg på tlf.nr.7253 4721 – hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information.

Børnehuset Carl Nielsen søger pædagog

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 06-06-2022 12:00
Arbejdssted: Børneområdet Vest
Stillingstype: Fuldtid
Børneområde Vest – Børnehuset Carl Nielsen i Nr. Lyndelse
Vi vokser…. Så derfor…
Søger vi 1 pædagog på 37 timer til 0-6 års institution.
Lumbyvej 64C, 5792 Årslev

Drømmer du om at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode rammer og børnefællesskaber?

Vores børnehus åbnede 1. August 2021 og vi vokser, så derfor søger vi 1 pædagog til vores integrerede institution med plads til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

Børnehuset Carl Nielsen er nyrenoveret til vuggestuebørn og børnehavebørn, hvor dagtilbudsreformens intentioner om understøttende læringsmiljøer og børnefællesskaber vil ske fyldest.

Vil du være med til at stå frem og være et fantastisk kommunalt tilbud, som borgeren vil glædes ved - så er det dig, vi søger.

Børnehuset Carl Nielsen er et kommunalt dagtilbud i Børneområde VEST, der foruden Carl Nielsen består af to Børnehuse mere: Myretuen med 65 børn i alderen 3-6 år med Natur-profil i Nr. Broby og Symfonien, som er en integreret institution med 22 vuggestuepladser, 109 børnehavepladser og 12-14 specialpædagogiske pladser i Nr.Søby med musik og DGI som profil.

Stillingerne er på 0-6 års området - med ansættelse 01.08.22

Drømmer du om at være med til at opbygge stærke faglige fællesskaber, der gør en forskel? Vil du være med til at stå frem og være et fantastisk kommunalt tilbud, som barn og familie glædes ved. Er du en stærk relationspædagog, der kan noget ved musikken eller motorikken og samtidig skabe omsorg og tryghed i dit nærvær, så skynd dig og send os din ansøgning.

Du skal varetage opgaver i forhold til forældresamarbejde, indsatsplaner og samarbejde med tværfaglige konsulenter. I Faaborg - Midtfyn kommune arbejder vi ud fra en politisk vedtaget børn-og unge politik. Vi arbejder systematisk med at beskrive børns trivsel og læring.

Forventninger til medarbejderen:
 • Kan den gode modtagelse og sikre den gode opstart med barn og forældre.
 • Brænde specielt for 3-6 års området
 • Vægter det gode måltid
 • Har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik
 • Har et kendskab til 0-6 års området
 • Kender til det pædagogiske arbejde evt. med positionering og læringsgruppe
 • It kundskaber og gode kommunikative evner kræves
 • Organisere og strukturere veltilrettelagte hverdage for børnene med gode læringsmiljøer og børnefællesskaber.
 • Kendskab til tryghedscirklen
 • Sikre alle børns deltagelse i børnefællesskaber
 • Indgår i samspil og dialog for at skabe en reflekterende og udviklende praksis.
 • Trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer.
 • Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.
 • Medvirker til kreativ udvikling af vores lege og læringsmiljøer
 • Skal have særlige kompetencer og lyst til kost, musik eller motorik.
 • Er indstillet på og interesseret i hele 0-6 års området.
 • Har gode samarbejdsevner
 • Vi har en kommunal frokostordning, som er et pædagogisk måltid, hvor pædagogen er den gode rollemodel.
 • Der er tilknyttet mentor de første tre måneder
 • Er mødestabil og fleksibel


Har du særlig viden / efteruddannelse så skriv kort, hvordan du tænker den implementeret ind i hverdagen.

Stillingen er 37 timer ugentlig. Stillingen er fra den 1. August 2022.
Åbningstiden er i tidsrummet 6:00-16:35. Dine arbejdstider vil fortrinsvis være man.-tors.9-16:35 og fredag kl.9-14:10

Ansøgningsfrist er den 6. juni kl.12.00 2022
Der indkaldes til samtaler den 8. juni i tidsrummet kl.14-16
Løn jf. BUPL overenskomst.
I FMK indhentes straffe-og børneatt. inden ansættelse.


Interesserede er velkommen til at ringe og høre nærmere.
Kontakt Teamleder Søren Møller, tlf. 7253 4754, eller Gruppeleder Dorthe Hvidtfeldt, tlf. 7253 2282
 

Profession Bachelor pædagog søges til Vuggestuen i Symfonien

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 06-06-2022 12:00
Arbejdssted: Børneområdet Vest
Stillingstype: Fuldtid
  Børneområde-Vest / Børnehuset Symfonien i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en profession bachelor pædagog til vuggestuen.


Stillingen er på 37 timer ugentligt.
Symfonien søger en pædagog, der ligesom os brænder for mindre læringsgrupper, hvor vi er omsorgsfulde og nærværende sammen med børnene.

Drømmer du om at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode rammer og børnefællesskaber?
 

Symfonien er totalrenoveret med god plads, hvor dagtilbudsreformens intentioner om understøttende læringsmiljøer implementeres, og hvor børnefællesskaber er i fokus.Børneområde VEST er et kommunalt dagtilbud, der består af tre børnehuse: Myretuen med 65 børn i alderen 3-6 år og med en stærk Natur-profil, Symfonien som er en integreret institution med 22 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og 12-14 specialpædagogiske pladser med musik og DGI som profil og Carl Nielsen som er en musik og bevægelses institution med 12 vuggestuepladser og 40 børnehavebørn

Stillingen er på 0-3 års området – med ansættelse 1. august 2022 eller snarest derefter.

Drømmer du om at være med til at opbygge stærke, faglige fællesskaber, der gør en forskel? Vil du være med til at stå frem og være et fantastisk kommunalt tilbud, som borgeren glædes ved? Er du en stærk relationspædagog, der kan noget ved musikken eller motorikken og samtidig skabe omsorg og tryghed i dit nærvær, så skynd dig at sende os din ansøgning.

Du skal varetage opgaver i forhold til forældresamarbejde, indsatsplaner og samarbejde med tværfaglige konsulenter. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi ud fra en politisk vedtaget børn og unge politik. Vi arbejder systematisk med at beskrive børns trivsel og læring

Forventninger til medarbejderen:
 • Kan den gode modtagelse og sikre den gode opstart med barn og forældre
 • Brænder for 0-3 års området.
 • Har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik.
 • Har et kendskab til 0-6 års området.
 • Organisere og strukturere veltilrettelagte hverdage for børnene med gode læringsmiljøer og børnefællesskaber.
 • Sikre alle børns deltagelse i børnefællesskaber.   
 • Har teoretisk kendskab til bla. Daniel Stern, Peter Lang, ICDP (Anne Linder) og Susan Hart.
 • Kan arbejde selvstændigt og brænde igennem.
 • Har gode IT-kompetencer.
 • Du er en tydelig rollemodel med nærvær og en anderkendende tilgang til jobbet.
 • Har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik, som favner den enkelte såvel som hele gruppen.
 • Indgår i samspil og faglig refleksion.
 • Er fleksibel og trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer.
 • Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Har gode kommunikative evner i forhold til forældresamarbejde.
 • Det er en fordel, hvis du også brænder for motorik og musik.
 • Vi har en kommunal frokostordning, som er et pædagogisk måltid, hvor pædagogen er den gode rollemodel.
 • Der er tilknyttet en mentor de første tre måneder.

Du er bekendt med den nye dagtilbudsreform.

Stillingen besættes så hurtig som muligt. Ansøgningsfrist den 6.juni kl. 12.00 og samtaler forventes den 8.juni fra kl. 16-18.00
Lønindplacering jf. BUPLs overenskomst på området.

Interesserede er velkomne til at ringe og høre nærmere. Kontakt teamleder Søren Møller 7253 4754 smoel@fmk.dk eller områdeleder Lissi Beier libe@fmk.dk 7253 4570.
 

Fagligt velfunderet pædagog med flair for håndværk

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 05-06-2022 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en fagligt dygtig pædagog til Montagen i Kværndrup. Stillingen er på 37 timer ugentligt med opstart senest 1. august 2022.
Arbejdstiden ligger mellem kl. 7:30-16:00.  
Det Socialfaglige Område er en del af Faaborg-Midtfyn kommune. Det Socialfaglige område tilbyder bl.a. beskyttet beskæftigelse og aktivitet for målgrupper med særlige behov.
Montagen tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere som kan visiteres efter § 103 & § 104 i Serviceloven.
På Montagen er der borgere i alderen 20-67 år, med stigende tilgang af den yngre del af målgruppen.

Vi har brug for en ny kollega med et godt humør som også:
 • Har et stærkt fagligt engagement som gerne sættes i spil.
 • Har håndværkersnilde og er innovativ i forhold til f.eks. udvikling af hjælpeværktøjer der gør nye opgaver håndterbare for borgerne.
 • Gerne har erfaring fra specialområdet
 • Har en struktureret og reflekterende tilgang til implementering og fastholdelse af nye tiltag.
 • Har et element af kreativ lyst  
 • Er et tålmodigt menneske som kan se det gode i ”de små skridt”
 • Har skriftlige færdigheder på et højt niveau, suppleret med at du er IT mindet.
 • Kan arbejde struktureret med dokumentation.
 • Har de personlige og faglige kompetencer, som gør det naturligt for dig at være en loyal holdspiller, der selvstændigt tager ansvar for at varetage dine opgaver og ansvarsområder.
 • Har kørekort kat. B, da der på Montagen forekommer både borgerkørsel med bus og varer i ladbil.
 • Har benyttet KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis) i sin pædagogiske praksis eller er klar til at lære det.
   
Vi tilbyder:
 • Muligheden for at være sammen med ca. 35 borgere som altid gør deres bedste.
 • Et udviklende, spændende og alsidigt job, hvor personalet forstår at komplementere hinanden, og gør sig umage for at gøre Montagen til en rar arbejdsplads.
 • En arbejdsplads, hvor  læring, involvering og indflydelse er på dagsordenen.
 • En arbejdsplads, hvor udviklingen af vores tilbud er i fokus.
 • På Montagen er vi 8 ansatte, som glæder os til at tage godt imod dig.
   
Yderligere information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lars Oxfeldt Røge på laoxr@fmk.dk Skriv dine spørgsmål og telefonnummer så bliver du ringet op hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Det er en fast stilling på 30-37 timer pr. uge. Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist
5. juni 2022
  
Samtaler
Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 24
 

Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

 

På plejehjemmet Nørrevænget savner vi nogle kollegaer til afløsning

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 02-06-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Er du studerende, arbejdsløs eller har du blot lyst til nye udfordringer, hvor du kan være med til at hjælpe andre mennesker med at have et meningsfuldt og værdigt liv, så er det måske dig vi søger?

På plejehjemmet Nørrevænget savner vi nogle kollegaer til afløsning i blandt andet weekendvagter, helligdage samt ved de faste medarbejders kurser/ferie/fridage.
Lige nu er vi også ved at planlægge sommerferievagtplanen og da vi har ledige vagter i ugerne 25-34, har vi særligt brug for afløsere, der kan arbejde i ugerne 27-32 og derfor ikke selv planlægger ferie i disse uger.

Vi søger både faguddannet social- og sundhedsassistenter (SSA), social- og sundhedshjælpere (SSH), men også ufaglærte medarbejdere, der har lyst og interesse for at være i omsorgsfaget, eller måske er i gang med en sundheds- eller sygeplejefaglig uddannelse (sygeplejerske, pædagog, ergo- eller fysioterapeut).

Om Plejehjemmet Nørrevænget
Nørrevænget ligger i udkanten af Gislev by og er et hyggeligt og hjemligt indrettet plejehjem med 46 lejligheder og 2 aflastningslejligheder, fordelt på 5 boenheder. Her laves der dejlig mad fra bunden, af gode råvarer og med et drys af omsorg, fra de 5 ernæringsassistenter. Samværet med beboerne vægtes meget højt, vi har pædagogiske måltider og vi støtter også beboer og pårørende i svære situationer.

Vores værdier er:
 • At det skal være godt, trygt og rart for alle, at være på Nørrevænget
 • At støtte beboerne i at kunne leve et værdigt liv med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i hverdagen
 • At vi har en åben og ligeværdig dialog og lægger stor vægt på fællesskabet, hvor beboere, deres familier, venner, frivillige, elever og alle medarbejdere, føler sig anerkendt og inddraget
Vi tilbyder dig:
 • En individuel introduktion til din nye arbejdsplads, så du kommer godt fra start
 • Imødekommende kollegaer, som samarbejder, lærer af hinanden og gerne griner sammen og af sig selv, så vi sammen skaber det gode arbejdsmiljø
 • Altid mulighed for sparring, med fastansatte, faguddannede og engagerede kollegaer, når du er på arbejde
 • Stor indflydelse på din arbejdsplan, fleksibilitet omkring mødetider og kortere vagter á 5 timers varighed er også muligt
 • 60 kollegaer med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde: Ernæringsassistenter, husassistent, sygehjælpere, SSH, SSA, sygeplejersker, elever og andre afløsere der også kan være ufaglærte
Vores forventninger er, at du:
 • Har lyst til at skabe trygge og genkendelige rammer for beboerne
 • Inddrager beboerne og deres familier, og tager udgangspunkt i beboernes individuelle behov og ønsker
 • Er omsorgsfuld, empatisk og har et godt humør
 • Er mødestabil, fleksibel, initiativrig og kan arbejde både selvstændigt og i fællesskaber
Hvis du kan se dig selv i ovenstående og tænker ”Jeg har lyst til at være en del af det plejehjem” så send os meget gerne en ansøgning. Er din interesse vakt, men der har meldt sig nogle spørgsmål eller en lyst til at se og fornemme stemningen her på Nørrevænget, så tøv ikke med at kontakte plejehjemsleder Rikke Brøndum Kollerup på telefon: 7253 1754 eller mail: rikbm@fmk.dk

Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/

Ansøgning og ansættelsessamtaler
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV og relevante bilag senest den 02. juni 2022 kl. 8.00
Ansøgningerne læses efterhånden som de modtages og der afholdes ansættelsessamtaler løbende.
Indkaldelse til ansættelsessamtaler sker pr. telefon med kort varsel

Løn og ansættelsesforhold:
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads

Vikarer til Ungdomsklubber i Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 01-06-2022 23:59
Arbejdssted: Ungdomsskole
Stillingstype: Deltid under 21 timer

Vikarer til Ungdomsklubber i Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole
 
Ungdomsskolen søger tilkaldevikarer til vores Ungdomsklubber.
I vores Ungdomsklubber tilbyder vi fælleskab på tværs af skoler og alderstrin.
Vi ønsker at skabe gode ungemiljøer, hvor vores unge er medskaber af rammerne.
 
Vi har Ungdomsklubber i Gislev, Ringe, Årslev, Broby og Faaborg. Alle klubber har åben mandag til torsdag i tidsrummet kl.18.30 - 22.00 med undtagelse af Årslevklubben, som kun har åben tirsdag og torsdag fra 15.30-21.30.
Faaborg har derudover åben fra kl.15.30 – 18.30.
 
Vores målgruppe er unge i alderen 7. klasse – 18 år. Det er essentielt, at du er god til at skabe relationer til de unge. Ungdomsklubben er et fristed for de unge, og som ansvarlig, skal du kunne forstå og agere hensynsmæssigt.  

Vi går meget op i at personalet har en god arbejdsmoral. Som ansat er du en rollemodel for de unge, så det er vigtigt, at du er bevidst om din adfærd - “Du er på arbejde, når du er på arbejde.”

Det er vigtig, at du er fleksibel, da de fem klubber er geografisk spredt ud over hele kommunen. Du skal være klar på, at du kan blive kaldt på arbejde med kort varsel. 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder
Søren Birch 7253 8341.
 
Ansættelsesdato: hurtigst muligt                                                                   
 

Tandplejer til Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje

Jobkategori: Akademiker, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 01-06-2022 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en tandplejer til vores kommunale tandpleje, da vi har en stor tilgang af patienter, som følge af befolkningstilvækst i kommunen. Stillingen vil som udgangspunkt være en fuldtidsstilling og placeret på klinikken i Ringe, men der vil være mulighed for at drøfte deltidsstilling og placering i Faaborg.

Vi ønsker os en ny kollega der brænder for børne- og ungdomstandpleje. Du kan lide en travl hverdag, hvor fokus både er på at give den enkelte patient en god oplevelse, men også på den faglige kvalitet. Du er interesseret i at være en del af et team, hvor man i fællesskab er investeret i udviklingen af vores tandplejetilbud.

Som tandpleje arbejder vi meget med sundhedsfremmende og profylaktiske tiltag, da vi tror på det er bedre at forebygge end at behandle. Vi vægter efteruddannelse af personalet højt og arbejder meget med uddelegeringer.

Vi ønsker at vores faglige miljø skal være præget af sparring mellem de forskellige faggrupper – derfor prioriteres faglige møder og tæt samarbejde om patienterne på klinikken. Du vil blive en del af et team der arbejder fokuseret for at sikre et trygt og fagligt stærkt tilbud til patienterne.

Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø med velindrettede lokaler og moderne udstyr. Tandplejen bruger TK2 som journalsystem. Vores tandpleje har to filialer, en stor klinik i Ringe og en lidt mindre i Faaborg med henholdsvis ca. 6800 og 3200 børne- og ungepatienter. Vores team har et bredt erfaringsgrundlag og består af både tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte overtandlæge Camilla Vognæs, tlf. 72530610 eller mail cadiv@fmk.dk hos hvem yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.
Start efter aftale.

Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest onsdag den 1. juni 2022 kl. 12.
Samtaler afholdes den 8. juni 2022 fra kl. 16 på klinikken i Ringe
 

Plejehjemmet Steensvang søger ferieafløsere til sommeren 2022

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 01-06-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Sommerferieafløser til Faaborg-Midtfyn Kommune
Plejehjemmet Steensvang i Faldsled søger social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller dygtige ufaglærte med lyst til pleje og omsorg.

Vi forventer tiltrædelse 1. juni 2020 eller snarest muligt herefter.

Stillingerne er på 25 timer/uge i 3 måneder med arbejde hver 2. weekend fortrinsvis aften.

Plejehjemmet Steensvang ligger i naturskønne omgivelser i Faldsled by. På plejehjemmet bor der 30 borgere fordelt på 5 mindre bo-enheder. Derudover har plejehjemmet 2 aflastningspladser.

Vi kan tilbyde et afvekslende og fagligt udfordrende job, hvor du i samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer medvirker til, at plejehjemmet er et godt sted at bo og arbejde.

På Plejehjemmene arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach.

Har du en rehabiliterende tilgang til borgerne, ser du forskellighed som en styrke, kan du arbejde tværfagligt og føler du dig medansvarlig for et godt arbejdsmiljø, så er du måske vores nye kollega.

Link
www.steensvang.fmk.dk
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail: leckh@fmk.dk eller TR Rikke Pedersen 72535187 eller AMR/planlægger Rikke Larsen 72535661

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest 1. juni 2022

Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. telefon med kort varsel.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende som ansøgningerne kommer ind.

Faaborg-Midtfyn Musikskole søger musikpædagog til undervisning af udviklingshæmmede

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 31-05-2022 12:00
Arbejdssted: Musikskole
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Faaborg-Midtfyn Musikskole søger musikpædagog til undervisning af udviklingshæmmede

Faaborg-Midtfyn Musikskole søger en erfaren musikpædagog til undervisning af voksne udviklingshæmmede på landsbyfællesskabet Ølsted med tiltrædelse 1. august 2022.

Faaborg-Midtfyn Musikskole er en arbejdsplads med højt til loftet samt fokus på medarbejdertrivsel og udvikling. Faaborg-Midtfyn Musikskole er en musikskole med undervisning i egne lokaler i Ringe og Faaborg samt decentral undervisning på mange af kommunens skoler og institutioner. Musikskolen har ca. 22 undervisere samt en musikskoleleder, en souschef, en sekretær og en kommunikationsmedarbejder. Du vil indgå i musikskolens lærerteam hvor fokus på kompetenceudvikling, sparring og trivsel er i fokus.

Om stillingen
Vi søger en musikpædagog med relevant uddannelse og erfaring. Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:
 • Undervisning af voksne udviklingshæmmede (fra 18 år og opefter)
 • Sololektioner i blokfløjte, guitar, klaver, slagtøj, sang m.m. på de enkelte bosteder
 • Fællestimer i kor og/eller sammenspil
 • Mulighed for yderligere beskæftigelse i Musikskolen (afhængigt af kompetencer og erfaring)

Om dig
Vi forventer, at du:
 • Er serviceminded både over for brugere, lærere og vores eksterne samarbejdspartnere
 • Er udadvendt, imødekommende og venlig – både i tale og på skrift
 • Er en pædagog/underviser, der har erfaring, interesse og forståelse for udviklingshæmmede og pædagogik inden for dette felt
 • Er åben over for Rudolf Steiners menneskesyn og pædagogik, som Landsbyfællesskabet Ølsted arbejder ud fra
 • Er en anerkendende og rummelig pædagog/underviser - også på en helt almindelig tirsdag
 • Har gode samarbejdsevner
 • Har forståelse for, at der er en administrativ del af underviserjobbet
 • Er nysgerrig på nye udfordringer


Om os
Faaborg-Midtfyn Musikskole er organisatorisk placeret under By, Land og Kultur og indgår i tæt samarbejde med folkeskolerne, daginstitutionerne samt foreningslivet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi er en arbejdsplads, hvor faglighed, højt humør og udvikling er i højsædet. Yderligere information om musikskolen finder du i Plan for udvikling af Faaborg-Midtfyn Musikskole 2022-2025 (Link)

Du får:
 • Arbejdstid: 17 timer/uge
 • 25 engagerede musikskolekollegaer
 • Mulighed for faglig udvikling
 • En varieret hverdag
 • Unik mulighed for at præge stillingen
 • Gode rammevilkår og udpræget stor indflydelse på egen hverdag
 • Lydhør ledelse, der sparrer, støtter og udfordrer
 • Vide rammer for at afprøve nye ideer

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem DMpF og Faaborg-Midtfyn Kommune
Forventet tiltrædelse den 1. august 2022

Stillingsbetegnelse: Musikskolelærer
Stillingskategori: DmpF
Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Musikskole, Centrumpladsen 6b, 5750 Ringe samt Landsbyfællesskabet Ølsted
Arbejdstid: Deltid

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Musikskoleleder Jakob Popp Riis Hansen på tlf. 72532169.

Vi opfordrer til, at du orienterer dig på Landsbyfællesskabet Ølsted hjemmeside:
http://lf-oelsted.dk/ 


Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest fredag den 31. maj 2022, kl. 12.00.
Samtaler forventes afholdt onsdag d. 8. juni 2022.

Tilbydes du stillingen, skal du kunne fremvise tilfredsstillende straffeattest. Vi forventer også, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Vi har røgfri arbejdstid og du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Faaborg-Midtfyn Kommune
I Faaborg-Midtfyn Kommune engagerer vi os – i vores kolleger, i vores opgaver og i borgere og virksomheder i kommunen. Vores ambition er, at det i Faaborg-Midtfyn skal være muligt at leve – og udleve – sin egen version af det gode liv. Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret til et liv i stærke fællesskaber, med bæredygtig udvikling, spirende iværksættere og en stolt kulturarv. Et liv, hvor vi både kan udfolde os i fællesskaberne og finde ro i naturen – et liv i balance. Det er grundelementerne i kommunens udviklingsstrategi Sammen skaber vi det bedste sted (Link) som vi hver dag arbejder for at gøre til virkelighed.

 

Plejehjemmet Prices Have søger timelønnede vikarer til blandt andet weekendarbejde, helligdage og afholdelse af sommerferie.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-05-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Er du studerende eller måske gået på efterløn/pension og drømmer om at være med til at hjælpe ældre borgere med at have et meningsfuldt og værdigt liv, så er det måske dig vi søger?

På Plejehjemmet Prices Have søger vi timelønnede vikarer til blandt andet weekendarbejde, helligdage og afholdelse af sommerferie.

Om Prices Have
På Plejehjemmet Prices Have arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang med afsæt i ”Blomstringsuniverset”, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede omsorg indebærer, at man som personale tilrettelægger en individuel pleje og behandling, som tager udgangspunkt i det særlige ved hvert enkelt menneske, samt værner om personens selvbestemmelse, rettigheder og mulighed for selvbestemmelse.

Vores værdier på Prices Have  
 • At det skal være godt, trygt og rart at være på Prices Have  
 • At støtte beboerne i at kunne leve et værdigt liv med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i hverdagen.
 • At vi har en åben og ligeværdig dialog og lægger stor vægt på fællesskabet, hvor beboere, pårørende, venner og frivillige føler sig anerkendt og inddraget.
Vi søger en medarbejder, der:
 • Måske er studerende, elev, på efterløn eller gået på pension, men drømmer om et lille bijob.
 • Er omsorgsfuld, har empati og et godt humør.
 • Kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og initiativrigt.
 • Er interesseret i at være med til at planlægge og udføre pleje, der tager udgangspunkt i beboernes behov.
 • Er mødestabil, fleksibel og god til at samarbejde med såvel kollegaer, som beboerne og deres pårørende.
 • Vil medvirke til at gøre det bedste for vores beboere, så de oplever en god livskvalitet og har en god hverdag.
Vi tilbyder dig:
 • En grundig introduktion til din nye arbejdsplads, så du kommer godt fra start.
 • Imødekommende kollegaer, som samarbejder, lærer af hinanden og også gerne griner sammen og af os selv, så vi sammen skaber det gode arbejdsmiljø.
 • Vagter sammen med fastansatte medarbejdere.
 • Indflydelse på vagttilrettelæggelsen samt fleksibilitet omkring mødetider.
Hvis du kan se dig selv i ovenstående og har lyst til at være en del af vores team, så send os en ansøgning og skriv gerne, hvad netop du kunne tænke dig at byde ind med.

Yderligere oplysninger:
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte konstitueret Plejehjemsleder Trine Storgaard på tlf.nr 7253 4694.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst. 
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansættelse sker løbende.

Afd. leder til Nordagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 30-05-2022 12:00
Arbejdssted: Nordagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Vores afd. leder gennem mange år har valgt at gå på pension til december 2022, så vi søger vores nye kollega allerede fra august, så der kan ske en grundig overlevering. Du skal kunne se dig selv i en organisation, hvor vi går alternative veje for at skabe fremtidens skole. Samtidig er vi en skole, der har en stadig stigende tilgang af elever. Du skal som leder brænde for at lede fællesskaber, være tæt på og understøtte didaktisk og pædagogisk praksis i en fællesskabende læringskontekst, ligeledes skal du kunne se værdien i helheder og tage ansvar i at præge skolens udvikling. 

Skolens vision er: I fællesskabet Nordagerskolen - udvikler vi (forældre og personale) sammen børn og unge med hjerte og viden til at træffe gode valg om uddannelse, liv og fremtid.
Kan du identificere dig med ovenstående vision, er vi det rigtige sted for dig.

Nordagerskolen ligger i Ringe i gåafstand fra stationen. Skolen har ca. 600 elever til næste skoleår. Skolen er en rettighedsskole med aldersintegreret indskoling. Vores mellemtrin deltager i projekt Digital Learning through Play med fokus på både værksteder og projekter, og endelig arbejdes der projektorienteret og med temalinjer i overbygningen. Der er ansat tre afdelingsledere og en skoleleder samt div teknisk og administrativt personale.

Fra det kommende skoleår vil vi arbejde ud fra en ledelsesstruktur baseret på funktioner samt specifikke opgaver. Stillingen indeholder følgende ansvarsområder: administrativt, fagligt og pædagogisk ledelse af 6. – 9 årgange inkl. div mødefora. Endvidere vil du have en særlig opgave med at koordinere specialundervisningsområdet inkl. særlige indsatser.

Vores forventninger til dig:
 
 • Du skal have fokus på at være guidende og sparrende i forhold til personalets udvikling af faglig praksis og styrkelse af teamsamarbejdet – det er i samarbejdet og det fælles vi lykkes.
 • Du skal have en høj grad af fagprofessionalitet og bruge denne i dit daglige arbejde med lærere, pædagoger, elever, forældre og dine lederkolleger.
 • Du skal deltage aktivt og give udtryk for dine holdninger i samarbejdet med den øvrige ledelse og personale om fællesskabet Nordagerskolen.
 • Du skal i dialogen med forældre tydeligt og anerkendende kunne give udtryk for budskaber og de gode løsninger for eleven.
 • Du skal også se dialog som en forudsætning for at lykkes – det er ok at være uenige, men loyalitet for trufne beslutninger er et must.

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Tiltrædelse er pr. 1.8.2022

Du kan finde yderligere oplysninger om skolen på www.nordagerskolen.dk Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Susanne Flittner 7253 4001 eller bestyrelsesformand Mie Zielau 2347 7504.

Sidste ansøgningsfrist er den 30.5.2022 kl. 12. Der afholdes samtaler i uge 22 og 23.
 

Social-, og sundhedsassistent til Hjemmeplejen Vester Åby.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 30-05-2022 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timerVi søger en Social-, og sundhedsassistent til Hjemmeplejen Vester Åby.
Vi er den 1. maj flyttet til Korinth i Faaborg-Midtfyn kommune.


Stillingen er på 30 - 35 timer i dagvagt med vagt hver tredje weekend.

Hvem er vi:
Vi er en personalegruppe med stor mangfoldighed dette giver nogle gode konstruktive debatter til løsning af vores kerneopgave til gavn for borgerne. vi arbejder rehabiliterende og har stor fokus på omsorg og kontinuitet for vores borgere. Vi samarbejder dagligt med bl.a. sygeplejen, terapeuter og bostøtter.

Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge og favne en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i hjemmeplejen?

Vi tilbyder:
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer.
 • En arbejdsplads i udvikling.
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel.
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger.
 • En arbejdsplads med fokus på sparring, faglige møder og dialog.
 • Indflydelse på eget vagtrul.
  Vi søger en kollega:
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt.
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang.
 • Der kan være sparringspartner for kolleger, både i egen faggruppe og i andre faggrupper.
 • Der er engageret og deltager aktivt i det faglige og tværfaglige samarbejde.
 • Der brænder for hjemmeplejen.
 • Der har humor og byder ind til det gode arbejdsmiljø.
 • Der har kørekort.
  Stillingen er til besættelse den 01.07.2022 eller snarest.  Ansøgningsfrist er den 30. maj 2022. kl. 12.00. Send en motiveret ansøgning, vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Ansøgning er via rekrutteringssystem.

  Samtaler forventes afholdt den 31. maj 2022.  

  For nærmere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Kim Baden tlf. 7253 4927.
  Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
   
   


Pædagoger søges til Bofællesskabet Vebo på Pegasus

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 30-05-2022 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Kære Socialpædagog
Trives du med at arbejde i et roligt og struktureret miljø?
Kan du arbejde selvstændigt, men være en teamplayer?
Har du viden indenfor Neuropædagogik og /eller KRAP?
Er du god til skriftlig dokumentation?

Vi søger 2 socialpædagoger, der har lyst til at være en del af et lille bofællesskab Vebo på Pegasus i Faaborg. Stillingerne er på henholdsvis 31 og 26 timer ugentligt i skiftende vagter med opstart 1. juli 2022 eller hurtigst muligt.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
I bofællesskabet Vebo tilbyder vi at samarbejde med en beboergruppe på 4 kvinder i alderen 31-42 år, som er herlig utraditionelle med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Alle har behov for fuld støtte til personlig hygiejne og til at få hverdagen til at fungere.
Vi arbejder målrettet for en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor fokus er på den enkelte beboers ressourcer og behov.
Vi arbejder ud fra en neuropædagogiske tilgang.
Vi dokumenterer den daglige indsats i Nexus.

Pegasus er en del af organisationen ”Bo & Aktiv/Viften” som omfatter 11 botilbud, 3 interne dagtilbud samt 1 aflastningstilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune. Tilbuddene benyttes af 130 borgere i alderen 18 – 75 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.

Organisationen udgør 235 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale, studerende samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 6 afdelingsledere.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Nærmere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til afdelingsleder Annette Find på tlf. 72 53 69 08 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)

Ansøgningsfrist: 30. maj 2022 kl.12.00.
Samtalerne vil blive afholdt den 8. juni 2022
 

Pædagoger søges til Bofællesskabet Nobo på Pegasus

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 30-05-2022 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Kære Socialpædagog
Trives du med at arbejde i et struktureret miljø?
Kan du arbejde selvstændigt, men være en teamplayer?
Er du engageret og reflekterende?
Har du viden indenfor Neuropædagogik og /eller KRAP?
Er du god til skriftlig dokumentation?

Vi søger 4 socialpædagoger, der har lyst til at være en del af bofællesskabet Nobo på Pegasus i Faaborg.
Stilling 1 og 2 er på henholdsvis 33 og 32 timer ugentligt i skiftende vagter.
Stilling 3 er et tidsbegrænset barselsvikariat på 31,5 time ugentlig også i skiftende vagter.
Stilling 4 er et tidsbegrænset barselsvikariat på 8 timer ugentligt, som fordeler sig på en weekend hver anden uge.
Alle 4 stillinger er til ansættelse 1. juli 2022 eller hurtigst muligt.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)

I bofællesskabet Nobo tilbyder vi et samarbejde med en beboergruppe på 8 voksne borgere.
De fleste med betydelig og varig funktionsnedsættelse, som alle har behov for fuldstændig støtte og vejledning omkring praktiske og økonomiske forhold. De fleste har brug for hjælp til personlig hygiejne.

Vi arbejder rehabiliterende, anerkendende og struktureret ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme

Vi dokumenterer den daglige indsats i Nexus.
Pegasus er en del af organisationen ”Bo & Aktiv/Viften” som omfatter 11 botilbud, 3 interne dagtilbud samt 1 aflastningstilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune. Tilbuddene benyttes af 130 borgere i alderen 18 – 75 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.

Organisationen udgør 235 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale, studerende samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 6 afdelingsledere.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Nærmere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til afdelingsleder Annette Find på tlf. 72 53 69 08 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)

Ansøgningsfrist: 30. maj 2022 kl. 12.00.
Samtalerne vil blive afholdt den 8. juni. 2022
 

Timelønnede tilkaldevikarer søges til Pegasus

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 30-05-2022 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Trives du med at arbejde i et roligt og struktureret miljø?
Har du viden indenfor Neuropædagogik eller Autismespektrumforstyrrelser? (ikke et krav)?
Er du god til skriftlig dokumentation?

Vi søger timelønnede vikarer, der har lyst til at være en del af 3 afdelinger på Pegasus, med opstart 1. juli 2022 eller hurtigst muligt.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
På Pegasus tilbyder vi at samarbejde med en gruppe på 16 borger i alderen 20-73 år, som bor på henholdsvis Bofællesskabet Vebo, Bofællesskabet Nobo, Bofællesskabet Aubo. Nogle har varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, andre autismespektrumforstyrrelser.

Alle har behov for støtte og vejledning for at få hverdagen til at fungere, og nogle har brug for hjælp til personlig hygiejne.
Vi arbejder målrettet for en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor fokus er på den enkelte borgers ressourcer og behov.
Vi arbejder ud fra en autisme- og neuropædagogisk tilgang.
Vi dokumenterer den daglige indsats i Nexus.

Pegasus er en del af organisationen ”Bo & Aktiv/Viften” som omfatter 11 botilbud, 3 interne dagtilbud samt 1 aflastningstilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune. Tilbuddene benyttes af 130 borgere i alderen 18 – 75 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.

Organisationen udgør 235 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale, studerende samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 6 afdelingsledere.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Nærmere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til afdelingsleder Annette Find på tlf. 72 53 69 08 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)

Ansøgningsfrist: 30. maj 2022 kl. 12.00.

Er du til tyske gloser og kreative udfoldelser i håndværk/design eller musik?

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 30-05-2022 08:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Så er det måske dig, vi mangler!
 
Da en af skolens dygtige lærer har søgt andre udfordringer, søger Tingagerskolen en engageret og initiativrig lærer pr. 1. august 2022 (37t/uge) til en fast stilling, som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 500 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 80 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af overbygningen med linjefag i tysk, og evt. håndværk/design eller musik.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er relationskompetent
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside https://tingagerskolen.aula.dk/
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes den 2. juni 2022.
 

Lærer til barselsvikariat i grundskolen på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 30-05-2022 08:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en engageret og initiativrig lærer pr. 1/8-2022 (37t/uge), i et barselsvikariat, som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 500 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 80 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af grundskolen – 3. klasse med linjefag i dansk, kristendom, idræt, billedkunst og evt. håndværk/design. Stillingen indebærer delt klasselærerfunktion, og du skal læse timer i skolens læse-regneværksted.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside https://tingagerskolen.aula.dk/.
 
 Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes den 2. juni 2022.
 

Tingager plejehjem søger ferieafløsere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 30-05-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Personale med smil på læben søges til sommerferieafløsning, dag og aften, på Tingager plejehjem.

Tingager Plejehjem søger til vores hus sommerafløser pr. 1. juni eller efter aftale.

Stillingerne er sommerafløser med mulighed for at få timer efter sommer også.
Der arbejdes hver 2 weekend som afløser på Tingager plejehjem.
Time antal kan aftales.  

Så er du i gang med en sundhedsfaglig uddannelse er det et stort plus, fx sygeplejestuderende, ergoterapeut studerende eller lign. Men også en der har lyst til at prøve kræfter med dette fag så skriv en ansøgning.  

Tingager Plejehjem er Faaborg-Midtfyn Kommunes største plejehjem med 58 lejligheder.

Vi forventer:
 • Du er omsorgsfuld, empatisk og har et godt humør
 • Er mødestabil, fleksibel, initiativrig og kan arbejde både selvstændigt og i fællesskaber
Vores værdier er:
 • At det skal være godt, trygt og rart for alle, at være på Tingager plejehjem.
 • At støtte beboerne i at kunne leve et værdigt liv med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i hverdagen
 • At vi har en åben og ligeværdig dialog og lægger stor vægt på fællesskabet, hvor beboere, deres familier, venner, frivillige, elever og alle medarbejdere, føler sig anerkendt og inddraget
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Dorte Pihl pr mail: plejecenter-tingager-vp@fmk.dk

Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst
Faaborg-Midtfyn er en røgfri arbejdsplads.

Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest d. 30. maj 2022 kl. 8.00. Vi forventer at afholde løbende ansættelsessamtaler på Tingager Plejehjem løbende.
Du ringes op, hvis du inviteres til samtale.

Kontorelev i Socialområdet, Faaborg-Midtfyn Kommune pr. 1. september 2022

Jobkategori: Elev, Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 29-05-2022 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Som elev med speciale i offentlig administration i Det Socialfaglige Område, som er organiseret under Socialområdet, vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi er 3 medarbejdere i administrationen. Dit primære arbejdssted vil være i Kværndrup.

Uddannelsen
Kontoruddannelsen varer 2 år. Du vil blive tilknyttet Det Socialfaglige Område under hele uddannelsen, men derudover vil du få opgaver ved administrationen under Myndighed Social Voksen, samt 3 korte praktikophold i henholdsvis Borgerservice, Økonomi samt Politik & Strategi-staben.
Der bliver lagt en individuel elevplan, hvoraf den sidste del af planen vil blive planlagt i tæt samarbejde med dig, efter dine ønsker og behov.
Der vil under uddannelsen være samlet 15 ugers skoleophold på Tietgenskolen i Odense. På sidste skoleophold er der indlagt en studietur til Bruxelles.
Du vil som kontorelev gennem din uddannelse få et indgående kendskab til den offentlige sektor, og en bred uddannelse, der giver dig eftertragtede faglige og personlige kompetencer.

Det Socialfaglige Område består af:
Det Socialfaglige Område er en del af Det Sociale Område i Faaborg- Midtfyn kommune. Vi udbyder en bred vifte af habiliterende og rehabiliterende dagtilbud til målgrupper med særlige behov. Vi har bl.a. tilbud til borgere med nedsat psykisk- eller fysisk funktionsevne som er medfødt eller erhvervet, borgere som har en psykisk sårbarhed- og/eller en psykiatrisk diagnose.
Administrationens opgaver i forhold til borgerne er administrative.

Du vil komme til at beskæftige dig med:
 • Borgerbetjening
 • Digital og fysisk postbehandling
 • Håndtering af mails og journalisering
 • Økonomi såsom budgetter, betaling af fakturaer og borgerafregninger
 • Løn- og personaleopgaver såsom oprettelse/ændringer af personaler, kendskab til overenskomster, indberetning af arbejdstider samt udarbejdelse og journalisering af dokumenter
 • Diverse administrative opgaver såsom borgeradministration
 • Arbejde med brugen af administrative robotter og automatisering af manuelle arbejdsgange
 
Vi tilbyder:
 • En udfordrende, inspirerende og alsidig hverdag
 • Opgaveløsning på et højt fagligt niveau
 • Ansvar for specifikke arbejdsopgaver
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Et uhøjtideligt miljø med gode kolleger. Vi trives med åben dialog, tillid, loyalitet og ligeværdighed i vores hverdag
   
Vi ønsker os at du:
 • er omstillingsparat, engageret og gerne byder ind med nye inputs
 • er ansvarsbevidst, mødestabil og tager ansvar for din tid som elev hos os
 • er IT-mindet med kendskab til Office-pakken eller mod og lyst til at lære det
 • har kendskab til administrative robotter/automatisering eller har mod og lyst til at lære det
 • møder vores borgere med rummelighed og respekt

Synes du ovennævnte lyder interessant, og er du en person med humor og et positivt livssyn, er du indstillet på at lære nyt, kan du arbejde i grupper og kan du trives i et til tider travlt arbejdsmiljø, så er du måske den elev, vi søger.

Løn
Din løn pr. måned det første uddannelsesår er ca. 14.300 kr., på andet uddannelsesår ca. 15.100 kr. For elever over 25 år er lønnen på ca. 21.600 kr. pr. måned.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere så kan du skrive en mail til scof-vp@fmk.dk, så vil du blive kontaktet hurtigst muligt herefter.

Ansøgningsfristen
Søndag den 29. maj 2022

Samtaler
Vi afholder samtaler torsdag den 9. juni 2022

Tre lærere søges til Broskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 29-05-2022 23:59
Arbejdssted: Broskolen
Stillingstype: Fuldtid
Til kommende skoleår har vi behov for tre dygtige og engagerede lærere på Broskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune. To af stillingerne er faste stillinger på fuld tid, mens den sidste stilling er et barselsvikariat på fuld tid.

På Broskolen er der luft og højt til himlen, og vores vision er at skabe en skole, hvor eleverne forbliver nysgerrige. Det fordrer, at vi som skole kontinuerligt reflekterer over, hvad, hvordan og hvorfor eleverne lærer.

Som lærer vil du indgå i et særdeles velfungerende kollegialt teamsamarbejde, hvor fokus er på at arbejde åbent og forskningsinformeret, og hvor elevernes læring, udvikling og dannelse udgør rammen for samarbejdet. Målet er, at skolens teamsamarbejde i endnu højere grad skal bidrage til at styrke viden om og indsigt i egen og fælles undervisningspraksis, og derigennem bidrage til at udvikle undervisningen på Broskolen.
Broskolen består af to afdelinger:
 • Afd. Rolfsted i Rolfsted med ca. 115 elever og 18 ansatte
 • Afd. Bøgehøj i Årslev med ca. 600 elever og 65 ansatte
Stilling 1 (fast stilling på fuld tid med primært tjenestested på afd. Rolsted):
Vi tilbyder en stilling som lærer primært i fagene musik, dansk samt håndværk og design. Der er tale om en stilling med base i indskolingen.

Stilling 2 (fast stilling på fuld tid med primært tjenestested på afd. Bøgehøj):
Vi tilbyder en stilling som lærer primært i fagene dansk, historie, kristendom og samfundsfag. Der er tale om en stilling med base i skolens udskoling. 

Stilling 3 (barselsvikariat på fuld tid med primært tjenestested på afd. Bøgehøj):
Vi tilbyder en stilling som lærer primært i fagene musik og dansk. Der er tale om en stilling med base på skolens mellemtrin.
 
Husk i din ansøgning tydeligt at markere, hvilken (eller hvilke) stilling(-er) du ønsker at søge.

For alle tre stillinger er det afgørende, at du som lærer sætter barren højt for dit virke, og finder det relevant og spændende at være med til at udvikle dine undervisningsfag og dit eget fagdidaktiske fundament i et tæt og forpligtende teamsamarbejde. Udgangspunktet er, at det kun er gennem vores egen nysgerrighed, at vi fastholder elevernes nysgerrighed.

I en travl hverdag lykkes vi på Broskolen med at fastholde en uformel omgangstone, hvor humor spiller en ikke ubetydelig rolle. Vi ser skolens elever og forældre som helt afgørende samarbejdspartnere, og vi er meget nysgerrige på, hvordan forældrene på bedste vis kan bidrage til elevernes læring og trivsel.

Løn og arbejdstid: 37 timer om ugen med en fordeling af arbejdet på skoleårets 42 uger. Løn i henhold til gældende overenskomst.
Arbejdssted: Enten Afd. Bøgehøj (ca. 7 km sydøst for Odense) eller Afd. Rolfsted (ca. 8 km øst for Odense).
Ansøgninger: Fremsendes elektronisk.
Ansøgningsfrist: Søndag den 29. maj 2022 kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler: Afholdes onsdag den 01. juni 2022 samt torsdag den 02. juni 2022.
Hjemmeside: www.bro-skolen.aula.dk
Opstart: 01. august 2022

For yderligere information henvises til skoleleder Lars Breinholt Søndergaard tlf. 7253 8846 (alle stillinger); afdelingsleder på afd. Rolfsted Maria Mygind Holm tlf. 7253 4086 (stilling 1); afdelingsleder i udskolingen Berit Volder tlf. 7253 4079 (stilling 2) eller afdelingsleder på mellemtrinnet Louise Holst Mortensen tlf. 7253 4080 (stilling 3).

Data- og analyse-konsulent til Fællessekretariatet Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker, Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 29-05-2022 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en Data- og analysekonsulent, som kan være med til at understøtte arbejdet på børneområdet med databaseret viden og økonomisk indsigt. Samtidig skal du bidrage til udviklingen på et meget bredt felt, hvor understøttelse af den strategiske udvikling af institutioner blot er et af elementerne. 

Som data- og analysekonsulent vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold i Fællessekretariatet, der sikrer den administrative og ledelsesmæssige understøttelse på de tre store velfærdsområder i Faaborg-Midtfyn Kommune: Opvækst & Læring, Sundhed & Ældre og Socialområdet.

Fællessekretariatet er en nyoprettet organisation, som bidrager til, at Faaborg-Midtfyn Kommune lykkes på de 3 velfærdsområder og skabe kvalitet for alle med borgerens velfærd i centrum. Du vil derfor også få mulighed for at udføre opgaver på tværs af øvrige fagområder.

Vi er en dynamisk afdeling, bestående af to teams med blandede fagligheder og funktioner, der sætter en ære i at løse såvel store som små opgaver, med stor professionalisme og engagement.
 
Stillingen vil indgå i Fællessekre­tariatet med særligt fokus på at understøtte Opvækst og Læring med databaseret viden og økonomisk indsigt på børneområdet. Der vil dog også være opgaver på tværs af øvrige fagområder. Stillingen vil indgå i faglige teams på tværs af Fællessekretariatet samt indgå i et team under en teamleder. Fællessekretariatet skal bidrage til, at Faaborg-Midtfyn Kommune lykkes på de 3 velfærdsområder og skabe kvalitet for alle med borgerens velfærd i centrum.

Som data- og analysekonsulent vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold, der sikrer den administrative og ledelsesmæssige understøttelse. Vi er en dynamisk afdeling, der sætter en ære i at løse såvel store som små opgaver, med stor professionalisme og engagement.

Dine primære arbejdsopgaver:
 • Økonomistyring/controlling af det specialiserede skole- og dagtilbudsområde herunder levering af data til budgetopfølgning og budgetlægning
 • Udarbejdelse af drifts- og besparelsesforslag m.m.
 • Økonomisk sparring og rådgivning til ledelsen
 • Mellemkommunale opkrævninger
 • Udarbejdelse af undersøgelser, analyser og evalueringer
 • Løbende sagsfremstillinger primært på skole- og dagtilbudsområdet til Opvækst- og Læringsudvalget
 • Udarbejdelse og udvikling af ledelsesinformation
 • Dataudtræk fra systemer
 • Driftsopgaver (f.eks. afstemning af mellemregningskonti, indberetning til statistik m.m.)
 • Ad hoc opgaver
 • Økonomisparring til kolleger
 • Bidrage til udviklingen på et meget bredt felt, hvor understøttelse af den strategiske udvikling af institutioner blot er et af elementerne.
VI FORVENTER, AT DU
 • Kan tage ansvar, motivere og samarbejde på tværs af organisationen
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan formidle kompliceret materiale og undersøgelser på en enkelt og let forståelig måde
 • Har stor flair for tal og holder af at arbejde med data
 • Kender til at arbejde i en politisk styret organisation
 • Har en relevant akademisk uddannelse
 • Er klar til løbende at påtage dig nye opgaver og i perioder have meget at se til
 • Er anerkendende, nysgerrig og udfordrende i både relationer og opgaveløsning
 • Har lyst til at være en del af et stærkt og sjovt fællesskab, hvor vi bakker hinanden op.
 • Er systemstærk, har et stort kendskab til Excel og har let ved at lære nye systemer at kende. Vi bruger Prisme, Calibra og KMD Børn og Voksne til økonomistyring m.m. Så kendskab til disse systemer vil være en fordel, men ikke en betingelse for ansættelse.
 • Skal være med til at styrke samarbejdet med den centrale Økonomistab
I vores Medarbejder- og Ledelsesgrundlag har vi sammen formuleret de krav og forventninger, vi har til hinanden. Du kan læse vores Medarbejder og Ledelsesgrundlag her.

Har du det, der skal til, og har du lyst til slutte dig til kredsen af dygtige medarbejdere i Fællessekretariatet, så søg stillingen som data- og analysekonsulent.

Ansættelsesvilkår:
I Faaborg-Midtfyn Kommune bydes du velkommen til en levende arbejdsplads med fokus på tillid, tryghed og smil på læben, og hvor vi hjælper hinanden til at lykkes i hverdagen.

Vi har et mål om, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at det sker i en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af fagområderne.

Arbejdspladsen er fysisk placeret på Faaborgvej 19, 5856 Gislev, men mødeaktiviteter vil jævnligt foregå på tværs af kommunens geografi.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med en fleksibel tilgang til arbejdsplads og -tid, som vi oplever giver værdi til såvel opgaveløsning som medarbejdere.

Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattester. Løn og ansættelse på overenskomstmæssige vilkår.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Rekrutteringsprocessen:
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen inden du sender din ansøgning, er du
velkommen til at rette henvendelse til Søren Heide Petersen tlf. 7253 4792

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil
ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om en fast stilling på 37 t/ ugentligt fra d. 1.8.2022 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist den 29. maj. Ansættelsessamtaler afholdes den 21. juni

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

 

Tidsbegrænset stilling som skolepædagog i SFO2 Juniorslottet, afd. Kværndrup

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 27-05-2022 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Landsbyordning Tre Ege Skolen søger en skolepædagog eller pædagogmedhjælper til en tidsbegrænset stilling i vores SFO2 Juniorslottet. Stillingen er på ca. 20 timer om ugen, hvor af 4 af timerne er i skoledelen på afd. Kværndrup og 16 af timerne er i SFO2 Juniorslottet.
Ansættelsen er tidsbegrænset i perioden fra den 01.08.22 – 30.06.23 (skoleåret 22/23)
Vi har en velfungerende SFO2 med stor tilslutning. Vi har en rigtig god forældregruppe, som er engagerede i deres børns fritidsliv, og en personalegruppe der går op i deres arbejde. Vi er en meget aktiv SFO2 med flere aktiviteter/tilbud til børnene hver dag.
Landsbyordningen Tre Ege Skolen er en PALS skole. PALS står for Positiv adfærd i Læring og Samspil.
PALS er en udviklingsmodel, der omfatter hele Landsbyordningen Tre Ege Skolen.
Målet er at styrke børns sociale og skolefaglige kompetencer og dermed forebygge adfærdsproblemer
Ansøgningsfrist er den 27.05.22
Samtalerne forventes at foregå den 02.06.22 på kontoret på Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup, Kirkevej 3, 5772 Kværndrup.
Ved ansættelse vil børne- og straffeattest blive indhentet.

 

Planteam i vandkants-Danmark søger byplanlæggere

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 27-05-2022 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Der er fuld fart på udviklingen i Faaborg-Midtfyn Kommune og meget af denne udvikling kræver ny fysisk planlægning.

Vi har en ambitiøs udviklingsstrategi og som en udløber heraf, er der mange spændende plan- og udviklingsprojekter. Som byplanlægger skal du arbejde med at omsætte strategien til virkelighed. En af vores erfarne kollegaer med arkitektbaggrund, har valgt at søge nye udfordringer, og derudover går vores projektleder for områdefornyelserne på barsel. Vi søger derfor nye kollegaer. Planteamet består af byplanlæggere med forskellige baggrunde. Det ser vi som en force, og vi bruger vores forskelligheder aktivt i det daglige arbejde. I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en fælles vision om at arbejde helhedsorienteret og sammen gøre Faaborg-Midtfyn til det bedste sted. Kommunen består af en samling af stærke og forskelligartede lokalsamfund og landområder, som tilsammen skaber den stærke helhed.

Hvad får du?
Et spændende og udfordrende job med fagligt dygtige og gode kollegaer. Vi søger kollegaer, der kan arbejde med fysisk planlægning og byfornyelsesprojekter. Der er stor fokus på produktion af planer i teamet. Herudover strækker opgaverne sig fra strategiske overvejelser i kommuneplanlægningen, planrelateret myndighedsarbejde til arbejde med byfornyelse og gentænkning af områder. Dine arbejdsopgaver vil afspejle dit erfaringsniveau, og din lyst til at udforske nye områder inden for fysisk planlægning og byfornyelse.

Dine idéer, faglige indspark og forslag vil der blive lyttet til, og du vil få frihed under ansvar. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi på tværs af afdelingerne og med alle berørte interessenter for at skabe bæredygtige planer og udvikling. Du får muligheden for at udvikle dine kompetencer og din viden om byudvikling, arkitektur og bygningskultur i det tværfaglige samarbejde.
 
Du får et job i en kommune, der sætter udviklingsdagsordenen højt og har mange spændende projekter i støbeskeen, herunder byfornyelse af landsbyer og bygningsfornyelse over det meste af kommunen, men også store udviklingsprojekter i Faaborg, Ringe og Odense-forstaden Årslev. Se mere om vores udviklingsprojekter her og om byfornyelsesprojekterne her.

En kollega, Louise Frank, fortæller om at arbejde som planlægger i Faaborg-Midtfyn Kommune:
Kommunal planlægning spænder virkelig bredt både fagligt og i forhold til de typer af opgaver vi sidder med. Det giver både variation i hverdagen og mulighed for at fordybe sig. Vi arbejder tæt sammen i teamet, der er sammensat af søde, engagerede og dygtige kolleger med forskellige baggrunde og kompetencer. Her er plads til at byde ind med netop det, man er god til.”

Hvad har vi behov for?
Det er vigtigt for os, at mindst en af vores nye kollegaer har interesse for og viden om bygningskultur og arkitektur og ved siden af lokalplanlægningen også ønsker at indgå i arbejdet med byfornyelse og særligt bygningsfornyelse. Vi har også behov for en planlægger med lyst til også at arbejde med gennemførelse af større og mindre byfornyelsesprojekter, særligt i vores landsbyer. Lyst til samskabelse og borgerinvolvering er derfor en styrke, og generelt er det hos os vigtigt at trives i proces- og netværkssammenhænge.
                                   
Du kan se dig selv i denne beskrivelse
Du:
 • har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor arkitektur, landskabsarkitektur, geografi, landinspektørfaget, byplanfaglig ingeniør, samfundsvidenskab eller anden relevant lang videregående uddannelse.
 • er garvet eller nyuddannet – vigtigst er at du brænder for fysisk planlægning samt arkitektur/bygningskultur og/eller områdefornyelse.
 • skal trives med at arbejde i en politisk styret organisation.
 • kan inddrage og samarbejde med både politikere, borgere, virksomheder og andre fagområder, så deres ønsker, viden og idéer bidrager til den endelige plan.
 • skal have lyst til at arbejde for at styrke steders potentiale, med sigte på at drive hele kommunens udvikling fremad.
 • har gode formulerings- og formidlingsevner både mundtligt og skriftligt.
 • har analytisk, kreativ og strategisk sans.
 • beholder dit gode humør i en travl hverdag.
 • kan bevare overblikket og arbejde frem mod målet.
Det praktiske
Stillingerne er fuldtidsstillinger (37 timer per uge),
Ansøgning skal sendes igennem vores rekrutteringssystem.
Husk at vedhæfte cv, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte planlægger Malene Lausten Larsen på tlf. 72 53 80 30 eller teamleder Julia Juhl Weisser på tlf. 72 53 20 39.
 
Ansøgningsfristen er 27. maj 2022 kl. 12.00
Samtaler forventes afholdt 8., 9. og 10. juni 2022.
 
Hvem er vi?
Du bliver en del af en ambitiøs afdeling, der sætter både faglighed og det sociale højt. Vores erfaringer spænder fra måneder til mange år, og vi værdsætter hinandens forskelligheder. Vi hygger os sammen – og mødes også uden for arbejdstiden til koncerter, cafébesøg eller skovtur.
 
Stillingen er fysisk placeret i Planteamet i administrationsbygningen Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Du bliver en del af By, Land og Kultur, der et udviklingsorienteret center med ca. 120 dygtige og ambitiøse kollegaer inden for planlægning, byudvikling, kultur, fritid, miljø, natur, ejendom, trafik og byg. Et center, der arbejder for at skabe en udvikling, der gør en betydelig og positiv forskel for borgernes livskvalitet og for virksomhedernes muligheder. Vi er også et center, der ved at gode kolleger, tværfaglighed og sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes.
Der er mulighed for at arbejde hjemmefra op til 2 dage om ugen, dog med forbehold for oplæring i starten.
 
Hvis du, grundet jobbet, vælger at flytte til kommunen, hjælper vi dig gerne med at finde det smukkeste hus, den bedste frisør og den hyggeligste café.
 

Stabil rengøringsvikar søges til afløsning på Lunden

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 27-05-2022 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Vi søger en afløser til at hjælpe os med rengøring i f. m. ferie og sygdom.
Arbejdstiden er 3 - 4 timer pr. dag og vil være placeret på hverdage imellem kl. 8.00 og 14.00.

Vi lægger vægt på, at du:
 • har erfaring med erhvervsrengøring
 • kan organisere og arbejde selvstændig
 • er grundig og ansvarsbevidst
 • er omstillingsparat og fleksibel
 • er rummelig og har situationsfornemmelse
Lunden, som er beliggende i Årslev, består af 2 aflastningsafdelinger med 16 boliger med eget bad/toilet, 1 bofællesskab med 8 pladser samt 1. sal, som rummer personalefaciliteter.

I aflastninger er der tilknyttet ca. 80 borgere i alderen 5 – 55 år.

De borgere som kommer i aflastningen, er alle hjemmeboende med et varigt nedsat funktionsniveau.

Som rengøringsafløser på Lunden vil du opleve en dynamisk hverdag, hvor borgergruppen skifter hver dag og hvor der afholdes en del møder om formiddagen.

Lunden er en del af organisationen ”Bo & Aktiv/Viften”, som omfatter 11 botilbud, 3 interne dagtilbud samt 1 aflastningstilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune. Tilbuddene benyttes af 130 borgere i alderen 18 – 75 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 80 borgere i alderen 5 – 55 år.

Organisationen udgør 235 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale, studerende samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 6 afdelingsledere.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til Helle Johannsen på telefon 72536876 (hverdage mellem kl. 8 og 13)

Ansøgningsfrist d. 27. maj 2022
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger pr. 1. august 2022 områdeleder for de otte kommunale plejehjem og SOSU-elevområdet

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 27-05-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Vil du sammen med os sikre et godt liv med en meningsfuld hverdag for beboerne på plejehjem? Brænder du for at skabe rammerne for en god arbejdsplads med høj trivsel blandt vores medarbejdere og elever? Og kan du gennem ledelse af ledere skabe værdifulde forandringer og sikker drift?
Så har vi måske lige den stilling, du drømmer om!

Faaborg-Midtfyn Kommune søger pr. 1. august 2022 områdeleder for de otte kommunale plejehjem og SOSU-elevområdet.

Sammen skal vi føre vores store visioner og høje ambitioner ud i livet

”Sammen skaber vi det bedste sted” er vores fælles udviklingsstrategi, som sætter retning for det, vi arbejder med og udvikler på. Visionen i Faaborg-Midtfyn Kommune er, at borgerne kan leve – og udleve – sin egen version af det gode liv.

Vi søger derfor en ambitiøs områdeleder, der både kan udvikle på det eksisterende, men også har mod til at gå nye veje med en klar vision om at skabe de bedste rammer om det gode liv for beboerne.

Det betyder for os, at du sammen med plejehjemsledere, medarbejdere og beboere kan finde nye veje til at understøtte en meningsfuld hverdag for beboerne, men også kan gå forrest i udviklingen af vores plejehjem, så de afspejler de forventninger og behov, som fremtidige plejehjemsbeboere og deres familier efterspørger. For os er nøglebegreberne bl.a. livskvalitet, selvbestemmelse og tværfaglighed, men også motivation, trivsel, innovation og inddragelse af frivillige er vigtige elementer.

Du skaber rammerne for en tryg og god arbejdsplads, hvor samarbejde er i højsædet
Det er vigtigt for os at have gode arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og har mulighed for at lære nyt og udvikle sig. Som vores nye områdeleder med ansvaret for ca. 450 medarbejdere og ca. 100 elever går du forrest i arbejdet med trivsel, læring og udvikling, bl.a. gennem MED-systemet.

Du skal som områdeleder også kunne tænke kreativt, strategisk og kunne samarbejde på tværs af mange fagligheder og niveauer – både internt og eksternt. De kompetencer skal du bl.a. bruge i arbejdet på at fastholde og rekruttere elever til social- og sundhedsuddannelserne. De er nemlig afgørende for fremtidens ældrepleje.

Du leder værdibaseret i ord og handlinger
I Faaborg-Midtfyn Kommune tror vi på, at de bedste forhold skabes, når ledere og medarbejdere sammen skaber de rammer, som de synes bedst giver mening for dem og det arbejde, de udfører. Det betyder, at vi ofte udfordrer vores arbejdsgange og afprøver, om vi kan gøre tingene bedre, smartere eller mere effektivt – som områdeleder skal du gå forrest i det arbejde.

Vores værdier i kommunen er:
 • Vi tager ansvaret på os
 • Dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Vi forenkler det komplicerede
Det betyder, at vi som ledere skal sikre en god og rettidig kommunikation, og at vi omsætter overordnede beslutninger til meningsfulde fortællinger om, hvad det betyder for medarbejdernes hverdag.

Det betyder også at vi gerne griner med hinanden, og at vi ser fejl som en mulighed for at lære nyt.

Vi spiller hinanden gode og anerkender forskellige faglige perspektiver i løsningen af kerneopgaven, og vi tager ansvar for, at vi lykkes i fællesskab.

Om stillingen
Faaborg-Midtfyn Kommune driver 8 kommunale plejehjem med plads til i alt 327 faste beboere og 10 midlertidige pladser. Der er ca. 450 medarbejdere ansat i de kommunale plejehjem.

Vi har netop valgt at styrke rekruttering og fastholdelse af vores social- og sundhedshjælperelever og vores faglærte social- og sundhedsmedarbejde ved at ansætte en leder, der har et særligt fokus på dette område. Lederen er forankret under områdeleder for plejehjemmene, men har en tværgående funktion på tværs af chefområderne Social og Sundhed & Ældre.

Til at understøtte udviklingen og driften af plejehjemsområdet, er der ansat to udviklingssygeplejersker og to administrative medarbejdere.

Det betyder, at der i direkte reference til dig som områdeleder er 8 plejehjemsledere, 1 leder af SoSu-elever og kompetenceudvikling, 2 udviklingssygeplejersker og 2 administrative medarbejdere.

Som områdeleder er du ansvarlig for kvaliteten, fagligheden og udviklingen af området, samt budgetansvarlig for det samlede budget for området.

Profil og kompetencer
Vi forestiller os, at du har en relevant baggrund og en lederuddannelse på minimum diplom niveau. Derudover har du solid ledelseserfaring, herunder erfaring med økonomistyring. Det vil være en fordel, hvis din erfaring er fra en kommunal kontekst.

Vi ser for os, at du kan kommunikere tydeligt mundtligt og på skrift, kan sætte retning og sikre følgeskab.

Og det er afgørende for os, at du er en holdspiller, der har stærke relationskompetencer, som kan styrke sammenhængskraften såvel i organisationen som med eksterne samarbejdspartnere.

Endelig besidder du et organisatorisk overblik og kan navigere i en kompleks hverdag, hvor der både er hensyn at tage horisontalt og vertikalt i organisationen, og hvor kravene til dig kan være modsatrettede.

Du kan rekvirere job- og personprofil hos Suzette Jensen på ssk@fmk.dk

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist d. 27. maj 2022. Første samtale vil være d. 10. juni. For kandidater der går videre til anden samtale, vil den finde sted 27. juni. Der vil være test og profil imellem første og anden samtale.

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, så kan du kontakte chef for Sundhed og Ældre Kitt Lysén Pedersen, kitpe@fmk.dk eller på mobil 72532913.

Er du vores nye Social-og sundhedsassistent til Rehabiliteringscenter Bakkegården?

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-05-2022 08:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Som et led i en opnormering af fastansatte social- og sundhedsassistenter, har du nu mulighed for at blive vores nye kollega, da vi tilbyder en fast stilling på 32-37 timer/uge. Stillingen ønskes besat per 01.07.22 eller efter nærmere aftale.
Er du derfor uddannet social- og sundhedsassistent, og vil du være med til at sikre faglighed og kvalitet til gavn for borgere, som visiteres til et midlertidigt ophold, så har vi jobbet til dig.
Bakkegården er et Rehabiliteringscenter, som ligger i byen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyns Kommune. Der er 26 stuer med eget bad og toilet, hvor borgere med komplekse problemstillinger fra Faaborg-Midtfyn kommune kan bo midlertidigt.
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus, og det er Myndighedsafdelingen i kommunen, som visiterer til pladserne.
Som social- og sundhedsassistent hos os, kommer du til at arbejde med borgere, som ofte er meget komplekse og sub-akutte i deres sygdomsbillede, når de indskrives på Rehabiliteringscentret. Borgerne er typisk på Bakkegården i ca. 3 uger. Du kan derfor forvente et udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, som der er på et Rehabiliteringscenter, og hvor koordinering af det korte forløb med borgeren er i fokus.
Vi samarbejder løbende med Myndighedsafdelingen og pårørende omkring udskrivelse af borgerne. Nogle udskrives til eget hjem, andre afklares og udskrives til plejebolig eller plejehjem.
Sundhedsvæsenet er i disse år under stor udvikling, og flere komplekse sygepleje opgaver varetages derfor i kommunalt regi. Derfor er den sygeplejefaglige del af opgaverne på Rehabiliteringscenter Bakkegården også under udvikling, og Bakkegården vil fremadrettet få en central rolle i udviklingen af kommunens akutfunktion.
Bakkegården er derfor organisatorisk lagt ind under den kommunale sygepleje, for at styrke denne udvikling, og være en aktiv medspiller i det nære Sundhedsvæsen.
Som social- og sundhedsassistent på Bakkegården, vil der fremadrettet være mulighed for løbende kompetenceudvikling og oplæring i uddelegerede opgaver.
På Rehabiliteringscenter Bakkegården sætter vi borgeren i centrum, og løser vores opgaver ved at arbejde tæt og tværfagligt sammen.
Du vil derfor blive et team af ca. 40 kollegaer, fordelt på sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper, ergoterapeuter og husassistenter, som alle vil stå dig bi, for at du skal falde til.
Derudover samarbejder vi med fysioterapeuter, diætist og kostforplejning, som også har sin daglige gang på Bakkegården.

Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt felt af borgere, som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger. Et spænd fra terminal pleje, psykisk pleje, neurologiske, kirurgiske og medicinske problemstillinger.
   
 • Et spændende job med mulighed for at sætte alle dine sygeplejefaglige og personlige kundskaber i spil, samt videreudvikle dem
   
 • En god introduktion til Bakkegården med et stabilt oplæringsprogram
   
 • En kombination af yngre, samt erfarende kollegaer, med et godt socialt fællesskab
   
 • Medbestemmelse i arbejdstilrettelæggelsen.
   
  Du kan forvente enten at arbejde primært dagvagt, men ved ferieafvikling og anden frihed må påtænkes aften eller nattevagt, alt efter hvilken vagttype, der passer bedst ind i privatlivet. Det vil ca. handle om 3-4 vagter på en 12 ugers periode.
  Den anden mulighed er at arbejde en kombination af dagvagt og faste aftenvagter, hvis dette foretrækkes.

   
 • Der arbejdes på nuværende tidspunkt hver 2. weekend, dog med 3 ekstra weekender fri på et år. Til efteråret forventer vi at kunne tilbyde arbejdsweekend hver 3. weekend, også med et fast weekendrul.
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfaglig, samt tage ansvar
   
 • Der er bevidst om egen kommunikation og parat til at give og modtage feedback
   
 • Der arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang
   
 • Der er god til at prioriterer og forvalte sin egen tid, og som ser muligheder fremfor begrænsninger
   
 • Som er loyal, hjælpsom og fleksibel
   
 • Som medvirker til at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø
   
 • Der har et fagligt engagement, uanset om du er nyuddannet eller har mange års erfaring.
   
Vil du vide mere:
Kom gerne og besøg os, eller kontakt Leder Mette Sys Larsen på tlf. 72 53 64 06 for at høre nærmere.

Ansøgningsfristen er den 27.05.22 kl. 8.00.
Samtaler forventes afholdt den 30.05.22
 

Visitator til Myndighed Sundhed og Ældre

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 26-05-2022 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vil du være en del af et dynamisk og tværfagligt teamsamarbejde, hvor vi arbejder rehabiliterende med borgeren i fokus?

Vi forventer, at du er professionsuddannet (sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut) og gerne har gennemført en myndighedsuddannelse samt har erfaring indenfor visitation jf. serviceloven. Det vil være en fordel, hvis du har bred erfaring fra sygehus, primærsektor og/eller en træningsafdeling.
 
Vi værdsætter høj faglighed i en travl hverdag præget af humor og en uformel omgangstone. Vi har fysisk til huse i Gislev. Dine nærmeste kolleger er erfarne og glæder sig til at få dig med på holdet.
For os er kerneopgaven den borgernære indsats baseret på et samarbejde med borgeren og pårørende for at skabe det gode selvstændige liv for borgerne.
 
I Myndighedsafdelingen varetages myndighedsarbejde indenfor handicap, psykiatri, ældre, hjælpemidler og pleje-/ældreboliger. Vi er organiseret i 2 forskellige myndighedsafdelinger: Myndighed Sundhed og Ældre, hvor du som visitator bliver ansat, samt Myndighed Social, som vi arbejder tæt sammen med. Hvert fagområde i myndighedsafdelingerne har tilknyttet en faglig koordinator.

I visitationen har vi arbejdsopgaver omkring SEL §§ 83.1. 2 og 3, 83A, 84. 1 og 2, 94, boligvisitation samt koordinering af udskrivelser jf. SamBo aftalen.
 
Stillingen som visitator omfatter visitationsopgaver til personlig pleje og praktisk hjælp med stor vægtning af borgerbesøg, der danner grundlag for vejledning og vurdering af borgernes ressourcer og behov for støtte til at blive selvhjulpne.
 
På ældreområdet er Kommunen opdelt i geografiske områder. Der er 7 hjemmeplejegrupper samt private aktører. Du bliver som visitator tilknyttet en hjemmeplejegruppe, som du skal arbejde tæt sammen med for på den måde at sikre effektive og sammenhængende borgerforløb. 

Det vil være en fordel hvis du har bred erfaring fra sygehus, da vi ønsker, at du indgår i vores fremskudte visitation på Svendborg Sygehus OUH.

Når du starter i stillingen, vil du få et introduktionsprogram, som indeholder grundig præsentation af samt oplæring i stillingens opgaver.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.
Kørekort er påkrævet.
 
Ansøgning og yderligere oplysninger
Ansøgningsfrist: d. 26.05.2022 kl. 12.00.
Samtaler afholdes d. 30.05.2022.
Stillingen ønskes besat fra d. 1. juli 2022 eller snarest derefter.
Stillingen er på 35 timer.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Myndighedschef Stine Justi på tlf. 7253 6300 eller TR Camilla Wulff Michelsen tlf. 72538514
Der henvises desuden til www.FMK.dk
 

Nordagerskolen søger 4-5 lærere til vores overbygning

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 25-05-2022 12:00
Arbejdssted: Nordagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Vores skole oplever stor tilgang af elever i vores overbygning, så vi søger nye kolleger, der brænder for undervisning, et godt kollegialt fællesskab og muligheden for at præge skolens udvikling.  Skolens vision er: I fællesskabet Nordagerskolen - udvikler vi (forældre og personale) sammen børn og unge med hjerte og viden til at træffe gode valg om uddannelse, liv og fremtid.
Kan du identificere dig med ovenstående vision, er vi det rigtige sted for dig.

Nordagerskolen ligger i Ringe i gåafstand fra stationen. Skolen har ca. 600 elever til næste skoleår. Skolen er en rettighedsskole med aldersintegreret indskoling. Vores mellemtrin deltager i projekt Digital Learning through Play med fokus på både værksteder og projekter, og endelig arbejdes der projektorienteret og med temalinjer i overbygningen.

Da vi for andet år i træk opretter fire 7. klasser, mangler vi linjefagskompetencer i næsten alle fag. Vi prioriterer så få lærerskift som muligt, så det forventes, at lærerne arbejder målrettet med eleverne fra 7. kl. til afgangsprøven i 9. kl. / 8. kl. for valgfag. Vi søger lærere med følgende linjefag for overbygningen:

Dansk, engelsk, tysk, geografi, biologi, historie, idræt, kristendom, samfundsfag, matematik, fysik/kemi, samt håndværk/design

Derudover søges lærere temalinjefag: mechanics (håndværk/værksted), adventure og en masse idræt eller hvad du tænker, du kan byde ind med af spændende temaer.

Vores forventninger til dig:
 
 • Du skal have fokus på fællesskabs skabende didaktikker – det er i samarbejdet og det fælles vi lykkes
 • Du skal have en høj grad af fagprofessionalitet og bruge denne i dit daglige arbejde med elever og forældre
 • Du skal deltage aktivt og give udtryk for dine holdninger i samarbejdet med ledelse og kolleger om fællesskabet Nordagerskolen
 • Klasserumsledelse er naturlig for dig og samtidig er du i stand til at tilpasse din undervisning til elevernes behov, når det er nødvendigt.
 • Du skal også se dialog som en forudsætning for at lykkes – det er ok at være uenige, men loyalitet for trufne beslutninger er et must.

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Tiltrædelse er pr. 1.8.2022

Du kan finde yderligere oplysninger om skolen på www.nordagerskolen.dk Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afd. leder Kirsten Baagø Jensen 7253 3991 eller skoleleder 7253 4001

Sidste ansøgningsfrist er den 25.5.2022 kl. 12. Der afholdes samtaler i uge 22. 
 

Skolepædagog til mellemtrin og overbygning på Nordagerskolen.

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 25-05-2022 12:00
Arbejdssted: Nordagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Vores skole ønsker at skabe bedre sammenhænge for vores støttekrævende elever ved, der skabes en tydelig struktur, forudsigelighed og genkendelighed omkring dem. Vi søger derfor en kollega, der brænder for pædagogik krydret med leg og læring, et godt kollegialt fællesskab og muligheden for at præge skolens udvikling.  Skolens vision er: I fællesskabet Nordagerskolen - udvikler vi (forældre og personale) sammen børn og unge med hjerte og viden til at træffe gode valg om uddannelse, liv og fremtid. Kan du identificere dig med ovenstående, er vi det rigtige sted for dig.

Nordagerskolen ligger i Ringe i gåafstand fra stationen. Skolen har ca. 600 elever til næste skoleår. Skolen er en rettighedsskole med aldersintegreret indskoling. Vores mellemtrin deltager i projekt Digital Learning through Play med fokus på både værksteder og projekter, og endelig arbejdes der projektorienteret og med temalinjer i overbygningen.

Vi søger en pædagog, der har indgående kendskab til specialområdet, og gerne hvor samarbejdet mellem didaktik og pædagogik lykkes i praksis. Endvidere skal du være åben for at understøtte og videreudvikle mellemformer for børn med forskellige udfordringer i et tæt samarbejde med det øvrige personale.

Vores forventninger til dig:
 
 • Du skal have fokus på fællesskabs skabende pædagogik – det er i det fælles, vi lykkes
 • Du skal have en høj grad af fagprofessionalitet og bruge denne i dit daglige arbejde med elever og forældre
 • Du skal deltage aktivt og give udtryk for dine holdninger i samarbejdet med ledelse og kolleger om fællesskabet Nordagerskolen
 • Du skal faglig og personligt kunne rumme en stor mangfoldighed af udfordringer, diagnoser og problemstillinger.  
 • Fleksibilitet og omskiftelighed er naturlig for dig og samtidig er du i stand til at tilpasse din pædagogisk tilgang til elevernes behov, når det er nødvendigt.
 • Du skal også se dialog som en forudsætning for at lykkes – det er ok at være uenige, men loyalitet for trufne beslutninger er et must.

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er på 37 timer. Tiltrædelse er pr. 1.8.2022

Du kan finde yderligere oplysninger om skolen på www.nordagerskolen.dk Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afd. leder Kirsten Baagø Jensen 7253 3991, afd. leder Helle Jensen 7253 4007 eller skoleleder 7253 4001

Sidste ansøgningsfrist er den 25.5.2022 kl. 12. Der afholdes samtaler i uge 22. 

Leder til Forebyggelse og Sundhed på børneområdet

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 25-05-2022 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Tror du på, at vi kan gøre en forskel gennem tidlige indsatser? Kan du se de synergier, vi har i vores tværfaglige organisation, hvor det sundhedsfaglige og det pædagogiske arbejde spiller tæt sammen? Og motiverer det dig at bedrive overordnet ledelse gennem et stærkt hold af teamledere? Så er du måske vores nye leder for afdelingen Forebyggelse og Sundhed, der er en del af Center for Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Afdelingens opgaver
Afdelingen er et centralt omdrejningspunkt i bestræbelserne på at give alle børn og unge en god start og det bedste afsæt for netop dét voksenliv, de måtte vælge. Vores perspektiv er helheden, så vi besøger alle vordende forældre som led i Familiekompasset, og vi følger op i hjemmene, så snart børnene bliver født. Vi tilbyder en række tidlige forebyggende indsatser i de første måneder, og vi er tilstede i tværfaglige, forebyggende teams i skoler og dagtilbud, hvor vores opgave er dobbelt; vi ser på det enkelte barn og kan sætte ind med forebyggende indsatser – og vi ser på det samlede børnemiljø og sparrer med pædagoger, lærere og ledere om, hvordan konteksten kan tilpasses børnene frem for det modsatte. Vi møder desuden børnene og de unge i en yderst velfungerende tandpleje og fagligt stærke UU- og SSP-teams. Også hér arbejder vi i et forebyggende og helhedsorienteret perspektiv. Dette er vores bidrag til kommunens udviklingsstrategi, som sigter på, at ”vi sammen skaber det bedste sted”.

Forebyggelse og Sundhed varetager de nævnte opgaver for alle børn i kommunen, uanset om de bliver passet hjemme, kommunalt eller privat, uanset om de går på folke- eller friskole, og uanset hvilke ønsker de har til job eller uddannelse efter grundskolen. Afdelingen fungerer desuden som en fælles kompetencefunktion for den kommunale forvaltning og dens decentrale enheder – ligeledes har afdelingen tæt samarbejde andre afdelinger i kommunen, herunder særligt sundhedsforvaltningen, arbejdsmarkedsforvaltningen og ikke mindst myndighedsmedarbejderne i Børne- og Familieafdelingen.

En strategisk ledetråd for alt vores arbejde er tre centrale målsætninger:
 • Bedring af den mentale sundhed for børn og unge 
 • Tidlig indsats 
 • Øget inklusion i folkeskolen 
Hvad leder vi efter?
Vi forventer, at du har en relevant uddannelse, erfaring fra et eller flere af fagområderne og en passende ledelsesmæssig baggrund. Du kan have mange års ledelseserfaring eller være på vej i karrieren med mindre ledelseserfaring – og du har enten ledelsesfaglig efteruddannelse eller ønske om at få det.

Du får ansvar for et budget på ca. 90 mio. kr. Samtidig får du direkte personaleansvar for 4 gruppeledere og overordnet ansvar for ca. 80 medarbejder i en fagligt bred afdeling, som omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Sundhedsplejen, Tandplejen, ergo- og fysioterapeuter, samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi (SSP) samt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Du bliver desuden formand for vores visitationsudvalg, og er således ansvarlig for en del af kommunens specialundervisningsbudget, herunder visitation til specialklasser og -skoler. På denne baggrund er det vigtigt:
 • At du kan lede gennem ledelsesteamet, da organisationen er for stor og for bred til, at du kan være tæt på alle medarbejdere og fagfelter hele tiden.
 • At du kan skabe og fastholde en fælles faglig retning for både din ledergruppe og den brede medarbejdergruppe.
 • At du kan motivere og udvikle lederteamet som team og sikre, at I ser og udnytter synergier på tværs.
 • At du kan lede både ”til siden” og ”opad”, fordi du bliver det faglige bindeled mellem lederne på skoler og dagtilbud og afdelingens opgaveløsning, ligesom du bliver en vigtig sparringspartner for centerchefen på hele det forebyggende område.
 • At du kan sikre sikker drift i hele afdelingen, forstået som økonomisk balance og som levering af den rette faglige indsats i den rette kommunikation med borgeren. 
At være leder i Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn med godt 51.800 indbyggere. Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord. Vi mener selv, at vi har Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune – en kommune kendetegnet ved borgere, der i høj grad engagerer sig. Det viser sig blandt andet i et rigt foreningsliv, i stærke lokalsamfund med fællesspisninger og årlige kulturbegivenheder samt i et levende iværksættermiljø.

Højskoleånden ligger dybt i os – og fællesskab og skabertrang er grundelementer i udviklingen og vores bestræbelser på at realisere kommunens udviklingsstrategi Sammen skaber vi det bedste sted.

I vores Medarbejder- og Ledelsesgrundlag har vi sammen formuleret de krav og forventninger, vi har til hinanden. Du kan læse vores Medarbejder og Ledelsesgrundlag her.

Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik her.

Ansættelsesvilkår
I Faaborg-Midtfyn Kommune bydes du velkommen til en levende arbejdsplads med fokus på tillid, tryghed og smil på læben, og hvor vi hjælper hinanden til at lykkes i hverdagen.

Arbejdspladsen er fysisk placeret på Faaborgvej 19, 5856 Gislev, men mødeaktiviteter vil jævnligt foregå på tværs af kommunens geografi.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med en fleksibel tilgang til arbejdsplads og -tid, som vi oplever giver værdi til såvel opgaveløsning som medarbejdere.

Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattester. Løn og ansættelse på overenskomstmæssige vilkår.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Rekrutteringsprocessen
Ansøgningsfrist d. 25. maj.
Der er udvælgelse af kandidater d. 30. maj.
Der afholdes 1. samtale d. 2. juni og 2. samtale d. 13. juni.
Inden en eventuel 2. samtalerunde vil der blive gennemført en personprofilanalyse og test. På anden samtale skal du løse en case-opgave. Der tages referencer inden endeligt tilbud om ansættelse.

Forventet tiltrædelse 1. august 2022 eller efter nærmere aftale. Yderligere informationer kan fås hos chef for Opvækst og Læring Christian Elmelund-Præstekær på tlf. 7253 3101.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Social- og Sundhedsassistent til aftenvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-05-2022 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ledig SSA stilling til besættelse per 1. juni 2022 i udekørende hjemmeplejegruppe i Horne – Svanninge.
Vi søger en SSA, som gerne vil køre i aftenvagt.
 
Horne-Svanninge gruppen er en spændende gruppe i rivende udvikling. Vi søger en faglig dygtig og engageret kollega, som vil være en aktiv medspiller i kollegagruppen på ca. 50 medarbejdere. Gruppen består udover SSA også af SSH, elever og en mindre gruppe af ufaglærte fordelt på dag- og aftenvagter. Vi arbejder sammen og har fokus på faglig udvikling og trivsel. Vi er en gruppe med godt humør og som trives med højt tempo og daglige udfordringer, som vi hjælper hinanden med at løse. Vi spiser gerne kage ved enhver tænkelig lejlighed.
 
Vi sætter pris på ordentlighed, ærlighed og gensidig konstruktiv dialog. Vi bruger tid på at sparre med hinanden i vores gruppe og på vores assistentmøder med hjemmesygeplejen. Vi har et godt og spændende tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper for at kunne tilgodese de mangeartede opgaver hos vores borgere. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og rehabiliterende tilgang for at hjælpe borgere til at kunne blive i eget hjem længst muligt og bidrage til oplevelsen af et værdigt liv.


I Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge arbejder vi med ”Blomstringsuniverset” – en tilgang, hvor vi møder borgeren i øjenhøjde, baseret på Vibeke Drevsen Bachs blomstringsteori ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Denne tilgang danner grundlag for den måde vi arbejder på og knytter sig til rehabilitering og værdighed – med det enkelte menneske i centrum.
  
Vi forventer, at du er:
 • Uddannet social- og sundhedsassistent
 • Fleksibel og engageret og en som tager ansvar for de opgaver, der hver dag skal løses i samarbejde med borgere/pårørende, samarbejdspartnere og kollegaer
 • Bevidst om dit menneskesyn, hvor værdier som nærvær, respekt og værdighed er i højsæde
 • Omgængeligt med et positivt væsen
 • Interesseret i gensidig sparring og ser det som en nødvendig del af jobbet
 • Udviklingsorienteret og faglig opsøgende
 • Villig til at bidrage til udvikling af et godt arbejdsmiljø
Vi tilbyder:
 • Et spændende arbejde med mulighed for faglig udvikling
 • Et job med mulighed for at varetage funktioner som f.eks.  for medicinhåndtering, blomstringsvejleder, specialist i DigiRehab m.v.
 • Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø i konstant udvikling, hvor vi arbejder rehabiliterende med 'borgeren i centrum'
 • Et miljø, hvor vi har fokus på ordentlighed samt vores og borgernes trivsel
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi er rummelige og gode til at passe på hinanden
 • Et fast job med udviklingsmuligheder
 • Sociale arrangementer uden for arbejdstiden

Stillingen er til besættelse 1.7.22. eller snarest derefter.
Stillingerne er på ca. 28- 32 timer i ugen med arbejdsweekend hver 2. weekend.


Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
 
Ansøgning via rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist d. 25. maj 2022
 
Der afvikles løbende samtaler.

For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Planlægger Jytte Svenningsen 7253 5824.Efter 15. maj  Hjemmeplejeleder Anne Mygind 7253 2379
  
 

 

😊 Danmarks gladeste tilkaldevikarer søges til botilbud for seniorer😊

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 25-05-2022 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
På Seniorcenter Egebo har brug for et antal vikarer
Vi tilbyder en unik mulighed for en herlig indsigt i en anderledes verden.
Arbejdstider er skiftende - morgen, aften og weekend.

Du har en positiv tilgang til arbejdet!
Du har et dejligt og godt humør!
Du er nærværende og indfølende!
Du kan danne relationer


Beboerne er ældre og herligt utraditionelle. Alle er udviklingshæmmede og har betydelig og varig funktionsnedsættelse og kan ikke tage vare på sig selv. Plejeopgaver ifm. bad og toiletbesøg er kendetegnet ved relation og etik. Hertil har beboerne behov for omfattende støtte og vejledning omkring praktiske og personlige forhold

Bofællesskabet ligger i Kværndrup, centralt på Fyn og der er gode tog- og busforbindelser. Seniorcenter Egebo består af et aktivitetstilbud samt 18 lejligheder hvor der er adgang til dejlige fællesarealer både ude og inde.


Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv og du skal kunne bidrage til
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Relationer

Seniorcenter Egebo er en del BO & AKTIV/VIFTEN som omfatter FMK`s kommunale botilbud, interne dagtilbud og et aflastningstilbud. Organisationen udgør 235 ansatte–socialpædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk og administrativt personale som alle vil være med til at skabe det bedste sted at bo.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
 • Afdelingsleder Kim Søby på tlf.: 72 53 69 05
 • Seniorcenter Egebo på tlf.: 72 53 80 72
Ansøgningsfristen er onsdag den 25.05.2022 kl. 12.00

 

Plejehjemmet Steensvang søger SSH/SSA til dag- og aftenvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-05-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Steensvang ønsker en SSA/SSH til aftenvagt på 24,5 timer pr. uge, samt en SSA/SSH til dagvagt på 30 timer pr. uge.

På Steensvang plejehjem bor der 30 borgere fordelt på 5 mindre bo-enheder. Derudover har plejehjemmet 2 aflastningspladser.

Vi kan tilbyde et afvekslende, spændende og fagligt udfordrende job, hvor du i samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer medvirker til, at plejehjemmet er et godt sted at bo og arbejde.

På Plejehjemmet Steensvang arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, såvel i forhold til borgere som til medarbejdere, og i øvrigt generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach.

Vi forventer, at du
 • har interesse for omsorg til mennesker med demens
 • kan lide udfordringer i arbejdet
 • trives i en ofte uforudsigelig arbejdsdag
 • er god til at kommunikere og arbejde tværfagligt, både med medarbejdere og ledelse, for at sikre sammenhængskraft
 • er ansvarlig for at medvirke til at sikre beboerne en høj livskvalitet
 • er selvstændig og fleksibel
 • kan dokumentere og videregive din faglighed, både mundtligt og skriftligt
 • er medansvarlig for at udfordre og udvikle den faglige tilgang til beboernes bedste.
Vi tilbyder
 • en spændende arbejdsplads med mulighed for udvikling
 • tværfagligt samarbejde
 • en arbejdsplads med fagligt dygtige og engagerede kolleger, der hver dag yder en stor indsats for, at beboerne oplever en meningsfuld hverdag
 • en arbejdsplads, hvor alle bliver respekteret, uanset uddannelsesniveau – alles meninger og holdninger er betydningsfulde
www.steensvang.fmk.dk
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail: leckh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads

Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 24.maj 2022 kl. 08.00.

Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker med kort varsel pr. telefon.
Ansættelsessamtaler afvikles efterhånden som der søges.

Kontorelev til Administrationen i Arbejdsmarked, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 23-05-2022 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Den 1. september 2022 har vi 1 ledig elevplads i Arbejdsmarked inden for specialet offentlig administration. 

Du vil som kontorelev gennem din uddannelse få et indgående kendskab til den kommunale sektor og en bred uddannelse, der giver dig eftertragtede faglige og personlige kompetencer.

Om Arbejdsmarked:
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Administration, Jobcenter, Borgerservice, Ydelse, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT og Digitalisering.

Din uddannelse:
Dine opgaver vil primært ligge i Administrationen, der med 20 medarbejdere, har ansvaret for at understøtte den samlede organisation i Arbejdsmarked administrativt, konsulentunderstøttende og strategisk. Opgaverne vil ligge indenfor det HR-administrative område, herunder bl.a. rekruttering og onboarding, oprettelse af nyansættelser i fagsystemer, udarbejdelse af ansættelsesretlige dokumenter, afholdelse af introduktionskurser for nye kolleger og understøttelse af ledelsen i Arbejdsmarked ift. diverse HR-opgaver.

Som elev hos os vil du derudover komme rundt i vores øvrige afdelinger, så du får en bred intro til Arbejdsmarked. Du vil også få mulighed for at komme rundt i de øvrige stabe i kommunen, ligesom du vil skulle indgå i et netværk med andre kontorelever i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vi vil sørge for at supplere din overordnede elevplan med en del af de opgaver, vi varetager i Arbejdsmarked i øvrigt. Du vil møde mange mennesker i din dagligdag og vil derfor få et indblik i og forståelse for de mange arbejdsområder og den konstante udvikling, vi dagligt er en del af.

Du vil få en grundig oplæring, så du kan udføre dine opgaver selvstændigt. Under uddannelsen skal du samlet på 15 ugers skoleophold på Tietgenskolen i Odense. I sidste skoleperiode er der indlagt en studietur til Bruxelles.

Den sidste del af elevplanen vil blive planlagt i tæt samarbejde med dig, efter dine ønsker og behov.

Vi tilbyder:
 • En udfordrende, inspirerende og alsidig hverdag
 • Opgaveløsning på et højt fagligt niveau
 • Ansvar for specifikke arbejdsopgaver
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Et uhøjtideligt miljø med gode kolleger
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Vi forventer, at du:
 • Har gennemført EUX, HG2, HTX, STX, HF (suppleret med et 5 ugers grundforløb på handelsskolen) eller HHX
 • Er nysgerrig, positiv og serviceminded
 • Har mod på de udfordringer, der måtte komme og trives med en travl hverdag
 • Er aktivt deltagende, engageret og tager ansvar
 • Er i besiddelse af modenhed, ordenssans, gåpåmod og godt humør
Løn
Din løn pr. måned det første uddannelsesår er ca. 14.300 kr., på andet uddannelsesår ca. 15.100 kr. For elever over 25 år er lønnen på ca. 21.600 kr. pr. måned.

Ansøgningsfrist
Den 23. maj 2022 kl. 23.59.

Samtaler
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 8. juni 2022.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Lone Westergaard, tlf. 7253 1465 eller administrationsleder Brian Birkelund Jørgensen, tlf. 7253 1673.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

 

Kontorelev til Team Ydelse i Arbejdsmarked, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 23-05-2022 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Den 1. september 2022 har vi en ledig elevplads i Arbejdsmarked inden for specialet offentlig administration.

Du vil som kontorelev gennem din uddannelse få et indgående kendskab til den kommunale sektor og en bred uddannelse, der giver dig eftertragtede faglige og personlige kompetencer.

Velkommen til Arbejdsmarked
Du bliver en del af Arbejdsmarked, der er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice og Omstilling, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT og Digitalisering.
 
Din uddannelse
Din elevuddannelse i Arbejdsmarked vil have afsæt i Team Ydelse.

I Ydelse har vi ansvar for at beregne og udbetale en lang række ydelser som for eksempel kontanthjælp og sygedagpenge. Du vil indgå i den daglige drift og blive oplært i sagsbehandlingsopgaver i Kontanthjælpsgruppen.
Som elev hos os vil du derudover komme rundt i vores øvrige afdelinger, så du får en bred intro til Arbejdsmarked. Du vil også få mulighed for at komme rundt i de øvrige stabe i kommunen, ligesom du vil skulle indgå i et netværk med andre kontorelever i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vi vil sørge for at supplere din overordnede elevplan med en del af de opgaver, vi varetager i Arbejdsmarked i øvrigt. Du vil møde mange mennesker i din dagligdag og vil derfor få et indblik i og forståelse for de mange arbejdsområder og den konstante udvikling, vi dagligt er en del af.

Du vil få en grundig oplæring, så du kan udføre dine opgaver selvstændigt. Den sidste del af elevplanen vil blive planlagt i tæt samarbejde med dig efter dine ønsker og behov.

Under uddannelsen skal du samlet på 15 ugers skoleophold på Tietgenskolen i Odense. I sidste skoleperiode er der indlagt en studietur til Bruxelles.

Vi tilbyder:
 • En udfordrende, inspirerende og alsidig hverdag
 • Opgaveløsning på et højt fagligt niveau
 • Ansvar for specifikke arbejdsopgaver
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Et uhøjtideligt miljø med gode kolleger
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Om dig
Du skal have gennemført EUX, HG2, HTX, STX, HF (suppleret med et 5 ugers grundforløb på handelsskolen) eller HHX.

Vi forventer, at du er nysgerrig, positiv og serviceminded. Du skal have mod på de udfordringer, der måtte komme og trives med en travl hverdag. Du skal være aktivt deltagende, engageret og tage ansvar for din tid som elev hos os. Endelig er det vigtigt, at du er i besiddelse af modenhed, ordenssans, gåpåmod og godt humør.
 
Løn
Din løn pr. måned det første uddannelsesår er ca. 14.300 kr., på andet uddannelsesår ca. 15.100 kr. For elever over 25 år er lønnen på ca. 21.600 kr. pr. måned.
 
Ansøgningsfrist
Den 23. maj 2022 kl. 23.59.

Samtaler
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 22-23.
 
Vil du vide mere?
Så kontakt afdelingsleder for Borgerservice, Ydelse og Administration David Aarup Laustsen, tlf. 7253 7580.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.
 

Morgenåbner til SFO Slottet

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 23-05-2022 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Ledig fast stilling hos Landsbyordning Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup, SFO Slottet pr. 01.06.22 – eller snarest herefter.

Er du A menneske, stabil og mere morgenfrisk end de fleste? Og er du uddannet pædagog eller pædagogisk assistent, eller har du flere års erhvervserfaring som pædagogmedhjælper?

Så er det måske dig vi leder efter.

Vi søger en fast morgenåbner til vores SFO Slottet, med en ugentlig arbejdstid på ca. 11 timer i tidsrummet kl. 6.00-8.00 alle 5 hverdage. Antallet af børn, som benytter sig af morgenpasning svinger mellem 15-25, så det må forventes, at du er ene voksen det meste af tiden.
I perioden april-juli har vi ud over elever fra 0.-3. klasse også elever fra Forårs SFO i morgenpasning.

Vi tilbyder børnene et let morgenmåltid, giver dem en god start på dagen, og sørger for, at de sendes i skole til rette tid.
Landsbyordning Tre Ege Skolen afdeling Kværndrup ligger i et skønt område mellem by og land, med masser af muligheder for både børn og voksne.

Ansøgningsfristen er den 23.05.22, og vi forventer at holde samtaler den 30.05.22

Løn efter gældende overenskomst, og der vil blive indhentet Børne og straffeattest ved ansættelse.

Vores adresse er Kirkevej 3, 5772 Kværndrup, og indgangen til SFO Slottet er fra skolegården af.

Har du spørgsmål til stillingen, eller har du lyst til at komme på besøg, så er du velkommen til at kontakte skoleleder Morten Ejlsmark på tlf.: 72534033

 

😊 Socialpædagog søges til botilbud for seniorer😊 Socialpædagog med sort bælte i relations arbejde 👍

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 23-05-2022 10:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
På Seniorcenter Egebo har vi den 1. juli eller tidligere en ledig stilling til socialpædagog på 30 timer
Vi tilbyder en unik mulighed for indsigt i en herlig og anderledes verden.
Dine arbejdstider er skiftende - morgen, aften og hver 2. weekend.

Du
 • kan danne relationer
 • har en anerkendende tilgang
 • trives med tværfagligt samarbejde
 • er reflekterende med fokus på ressourcer
Beboerne er ældre og herligt utraditionelle. Alle har betydelig og varig funktionsnedsættelse og kan ikke tage vare på sig selv. Plejeopgaver ifm. bad og toiletbesøg er kendetegnet ved relation og etik. Hertil har beboerne behov for omfattende støtte og vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.

Bofællesskabet ligger centralt på Fyn og der er gode tog- og busforbindelser. Seniorcenter Egebo består af et aktivitetstilbud samt 18 lejligheder hvor der er adgang til dejlige fællesarealer både ude og inde.

Den faglige tilgang er anerkendende og ressourcefokuseret. Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med beboerne hvor der er forståelse for individuelle behov og forudsætninger. Denne indsats dokumenteres i KMD Nexus, som er en platform for samarbejde på tværs af socialfaglige og sundhedsfaglige forløb.


Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv og du skal personligt og fagligt kunne bidrage til
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer

Seniorcenter Egebo er en del BO & AKTIV/VIFTEN som omfatter FMK`s kommunale botilbud, interne dagtilbud og et aflastningstilbud. Organisationen udgør 235 ansatte–socialpædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk og administrativt personale som alle vil være med til at skabe det bedste sted at bo.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
 • Afdelingsleder Kim Søby på tlf.: 72 53 69 05
 • Seniorcenter Egebo på tlf.: 72 53 80 72
Ansøgningsfristen er mandag den 23. maj 2022 kl. 10.00.
Samtaler afvikles onsdag den 25.maj 2022.

Tingager plejehjem søger SSH/SSA til fast aftenvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-05-2022 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Tingager Plejehjem søger til vores hus SSA/SSH pr. 1. juli 2022, eller efter aftale.
Stillingen er en fast aftenvagt i vores demensafdeling, på 28 timer pr. uge.
Der arbejdes hver 2. weekend i lige uger. Der er fast planlægning over 6 uger. 

 Vi ønsker os en kollega, der har gå på mod, og som vil engagere sig i huset.  

Tingager Plejehjem er Faaborg-Midtfyn Kommunes største plejehjem, med 58 lejligheder. Plejehjemmet ligger centralt i Ringe med kun 5 min. gang til tog og bus, samt tæt på Odense/Svendborg motorvejen.

Vi vægter høj faglighed og udvikling
Vi arbejder i beboerens hjem – og vi lægger stor vægt på at yde den pleje og omsorg, der er behov for gennem hele døgnet.
Der er stigende krav til den tværfaglige indsats på plejehjemmet. Beboerne bliver ældre ved indflytningen, og kompleksiteten i plejeopgaverne er stigende og forudsætter et professionelt tværfagligt team for at løse opgaven bedst muligt. Vores helt grundlæggende tilgang til boerne på Tingager er baseret på personcentreret omsorg, med afsæt i Tom Kitwoods teori.

Vi forventer:
 • At du har indsigt i og forståelse for ældre plejehjemsbeboeres liv og livssituation
 • At du er faglig interesseret
 • At du kan være med til at forme en god hverdag omkring beboerne og tænke sundhedsfaglig og socialfaglig indsats sammen.
 • At du er en god kollega og tager medansvar for de samlede opgave
 • Ar du er god til kommunikation
 • At du ser tværfaglighed som en styrke
 • At du har et godt overblik
Vi tilbyder:
 • engagerede kolleger, ledelse, der står sammen om, at beboerne trives
 • højt fagligt og tværfagligt niveau med lyst til udvikling
 • et aktivt hus og mange både pårørende og frivillige, der støtter op
 • god introduktion og mulighed for fagrelevante kurser
 • et selvstændigt og varierende arbejde med mange udfordringer
 • faglig sparring.
Tingager Plejehjem varetager uddannelse af både social-og sundhedshjælper, social-og sundhedsassistenter elever og giver gerne plads til virksomhedspraktik, jobtræning m.m.

For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Dorte Pihl på mobil 7253 5093 eller pr. mail dopim@fmk.dk eller vagtplanlægger Anette Mortensen mobil 7253 6865

Link
https://tingager.fmk.dk/forside

Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst
Faaborg-Midtfyn er en røgfri arbejdsplads.

Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest d. 23. maj 22 kl. 8.00. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler på Tingager Plejehjem.
Du modtager telefonopringning hvis du inviteres til samtale, og der bedes du medbringe
kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på at indhente reference. 

Psykolog til arbejdsmarkedsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 22-05-2022 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
I fagområde Arbejdsmarked har vi gjort os gode erfaringer med ansættelse af intern psykolog, hvorfor vi vælger at opnormere med ansættelse af endnu en beskæftigelsesrettet psykolog.

Som psykolog i Arbejdsmarked vil du få en tværgående funktion i en udviklingsorienteret og nytænkende organisation, der har borger- og virksomhedsperspektivet i højsædet.

Hvad indeholder jobbet?
 • Udarbejdelse af psykologiske undersøgelser
 • Afholdelse af screeningssamtaler for ny-sygemeldte sygedagpengemodtagere og andre borgergrupper
 • Supervisionsopgaver i Jobcentrets faglige teams
 • Faglig sparring til medarbejdere i vores udfører- og myndighedsafdeling
 • Forestå interne faglige udviklingsforløb for de faglige medarbejdere
 • Forestå gruppeforløb for borgere
 • Understøttelse i særligt komplekse borgersager i vores udførerafdeling
 • Afholdelse af oplæg for virksomheder og andre relevante aktører
Vi forventer, at vores kommende psykolog er i besiddelse af:
 • Erfaring fra beskæftigelsesområdet og har kendskab til Jobcentrenes opgaver
 • Erfaring i udarbejdelse af psykologiske undersøgelser til afdækning og vurdering af arbejdsevne
 • Erfaring i supervision af faglige medarbejdere
 • Erfaringer med og lyst til tværfagligt samarbejde – både internt i Jobcentret og i forhold til andre fagområder
 • Fleksibilitet og lyst til også ad hoc-opgaver med oplæg for fagpersoner og virksomheder mv.
Desuden forventes det, at du har en særlig erfaring med og interesse i beskæftigelsesområdet med en ressourceorienteret tilgang og perspektiv - også i forhold til at støtte, coache og motivere borgere længere fra arbejdsmarkedet til hel eller delvis selvforsørgelse.
Vores nye psykolog skal, i tæt samarbejde med vores anden psykolog, kunne arbejde selvstændigt og struktureret samt bevare overblikket i en travl hverdag. Du skal have gode samarbejds- og kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt samt besidde en anerkendende tilgang til borgere, virksomheder, kolleger og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder dig:
 • Et selvstændigt og udviklende job med stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde 
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel og feedback
 • Ledelsesmæssig og kollegial sparring
 • Engagerede og fagligt stærke kolleger
 • Et spændende og udviklende samarbejde med psykologkollega
 • Et godt socialt miljø, hvor samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommune med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT og Digitalisering.

Sammen med vores nuværende psykolog bliver du en del af Team Aktivitetsparate, som består af 15 medarbejdere, herunder sagsbehandlere for kontanthjælpsmodtagere, boligsocial medarbejder, pensionsnævnsmedarbejder og pt. én psykolog.

Hvad kendetegner os som arbejdsplads?
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi har en moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • Kulturblomsten” og Den værdiskabende adfærd er vores fælles værdiafsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden, borgerne og virksomhederne i en konstant foranderlig hverdag
 • Vi har fokus på resultatskabelse og anvender konstruktivt data som understøttelse i vores beskæftigelsesfaglige drøftelser
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Stillingsbetegnelse: Psykolog
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Faaborg-Midtfyn Kommune, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: 37 timer om ugen

Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 15. august 2022 eller snarest herefter.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 1. juni 2022.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte teamleder Lene Holm på tlf. 7253 7278.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne dit uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde senest søndag d. 22. maj 2022, kl. 23.59.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Nærværende og dialogskabende afdelingsleder

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 22-05-2022 23:59
Arbejdssted: Carl Nielsen Skolen
Stillingstype: Fuldtid


Carl Nielsen-skolen
Lumbyvej 64
5792 Årslev
Tlf. 72533780

Nærværende og dialogskabende afdelingsleder 

Vi er på udkig efter en ny afdelingsleder til at lede 0.-6. årgang og Sfo med baggrund i et anerkendende børne- og læringssyn, hvor nysgerrighed, dialog og barnets perspektiv er i centrum. Dine opgaver vil primært være pædagogisk ledelse i skolen på 0.-6. årgang samt Sfo. Derudover er det en fordel, hvis du også ser muligheden og styrken i, at arbejde med de gode overgange fx fra dagtilbud til forårs sfo/skole.
Vi forventer, at du er læreruddannet, gerne suppleret med diplom i ledelse eller har lysten til at starte på lederuddannelse. Erfaring med ledelsesfaget er ikke nødvendigt, men for os er det vigtigste, at du kan, vil og har modet til at lede.
Personlige og faglige kompetencer:
Vi søger en afdelingsleder, der arbejder dedikeret og passioneret omkring at alle børn lykkes. At være stærk på relationer og i mødet med andre mennesker er en klar fordel og noget vi vægter højt. Du skal være anerkendende, refleksiv og kunne samarbejde godt på mange niveauer. Det har stor betydning, at du har humor – for det vil vi sætte pris på. Vores værdier på skolen kan du læse mere om her: Værdier og de skal være nogle du nemt kan spejle dig i ligesom du forventes at være loyal overfor Faaborg-Midtfyns personalepolitiske_værdisæt.
Til gengæld tilbyder vi:
 • En skole i vækst, bevægelse og udvikling.
 • Et godt arbejdsmiljø med højt til loftet.
 • En medarbejderflok, der sætter både den pædagogiske og faglige barre højt.
 • Et spændende og spirende lokalmiljø, som kan komplimentere skolens læringsmiljø.
 • Dygtige og engagerede lærere og pædagoger.
 • Aktive forældre og skønne elever.
 • God trivsel – vi passer på hinanden og de ting, vi omgiver os med.
 • En skole, hvor vi vælger hinanden!
Vi vil på ledelsesniveau være klar på at tilbyde dig sparring, refleksioner og et stærkt ledelsesteam. Carl Nielsen-skolen er en god og udviklende arbejdsplads med dygtige, engagerede og glade kolleger, som vil byde dig velkommen.
Om skolen.
Carl Nielsen-skolen er et udviklende læringsmiljø for 440 elever fordelt på 0.-9. årgang, sfo samt en velfungerende specialrække. Vi er ca. 65 pædagogiske medarbejdere, der hver dag arbejder for at alle vores børn lykkes, bliver mødt og anerkendt. Skolen er smukt beliggende i Nr. Lyndelse med udsigt til marker og nem at komme til fra både Odense, Svendborg mv da der er god infrastruktur. Vi er en skole båret af mange traditioner og lejrskoler/ture ud af huset. Du vil blive den tredje og sidste del af ledelsesteamet som foruden dig, består af en viceskoleleder og en skoleleder. Vi håber, at du har lyst til at besøge os inden du søger. Kontakt skoleleder, Bettina Greve på 72534081 eller viceskoleleder, Irene Larsen på 72534082 for at aftale besøg på skolen. Vi glæder os meget til at høre fra dig!
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.
Forventet tiltrædelse mandag d. 1. august 2022.
Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest 22. maj 2022.
Første samtale afholdes onsdag den 25. maj 2022. Anden samtale afholdes fredag den 3. juni 2022.
Tilbydes du stillingen, indhentes de nødvendige straffeattester. Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Vi har røgfri arbejdstid og du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
Hvis du ønsker at flytte til?
Vi er godt 51.800 indbyggere i kommunen og byder hvert år nye tilflyttere velkomne i fællesskabet. Overalt i kommunen gror et stort udbud af foreningsliv, stærke lokalsamfund med fællesspisninger, årlige kulturbegivenheder og levende iværksættermiljøer frem. Faaborg-Midtfyn Kommune er den geografisk største kommune på Fyn – og den smukkeste, hvis du spørger os.  Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord.
Overvejer du at flytte til Faaborg-Midtfyn Kommune og blive en del af vores mange fællesskaber, vil vi meget gerne hjælpe dig med dine spørgsmål og overvejelser. Tag en snak med vores bosætningskonsulent, Johanne Holten, på tlf. 7253 1065.
 

Carl Nielsen-skolen søger dygtig skolesekretær

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 22-05-2022 23:59
Arbejdssted: Carl Nielsen Skolen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
  •  
Carl Nielsen-skolen
Lumbyvej 64
5792 Årslev
Tlf. 72533780


Carl Nielsen-skolen søger dygtig skolesekretær
Da vores sekretær søger nye udfordringer, søger vi en dygtig og stabil skolesekretær, som har lyst til at blive en del af vores skole.

Faaborg-Midtfyn Kommune
I Faaborg-Midtfyn Kommune engagerer vi os – i vores kolleger, i vores opgaver og i borgere og virksomheder i kommunen. Vores ambition er, at det i Faaborg-Midtfyn skal være muligt at leve – og udleve
– sin egen version af det gode liv. Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret til et liv i stærke fællesskaber, med bæredygtig udvikling, spirende iværksættere og en stolt kulturarv. Et liv, hvor vi både kan udfolde os i fællesskaberne og finde ro i naturen – et liv i balance. Det er grundelementerne i kommunens udviklingsstrategi Sammen skaber vi det bedste sted, som vi hver dag arbejder for at gøre til virkelighed.

Om stillingen
Som skolesekretær på Carl Nielsen-skolen forventes det at du er smilende, venlig og imødekommende, da du får berøring med mange forskellige mennesker hver dag. Hos os har vi 440 glade elever, en god og konstruktiv forældregruppe og ca. 65 dygtige kolleger. Du får et tæt samarbejde med vores kontorassistent, tekniske medarbejdere samt ledelsestemaet, der består af en skoleleder, viceskoleleder og en ny afdelingsleder. Arbejdsopgaverne er alsidige og forskellige. Uanset om der kommer et barn, som har brug for et plaster eller lønnen skal indberettes, forventer vi, at du er nærværende, professionel og dedikeret.

De arbejdsopgaver du skal løse, er blandt andet:
 • Ajourføring af personaleforhold
 • Kontering og økonomistyring
 • Lønindberetning
 • Elevadministration
 • Ad hoc opgaver

Personlige og faglige kompetencer
For os er det vigtigt at du er god til at samarbejde med mange forskellige mennesker. Du skal kunne lide at have travlt og kunne navigere i både forudsigelighed og det spontane. Vi finder det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og har et godt overblik, fx i forbindelse med prøveafvikling. Desuden, skal du kunne arbejde struktureret og have overblik over skolens kalender i forhold til div. møder, arrangementer mv. Vi vægter desuden at du er stabil, rolig, imødekommende og er stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation.

Vi søger derfor dig, der:
 • Kender skoleverdenen indefra
 • Er fagligt velfunderet og kan betjene it systemer som TEA, Prisme, Silkeborg Data, Aula og Rakat
 • Kan arbejde selvstændigt og har et stort overblik
 • Er smilende, venlig og imødekommende
 • Er skarp til at overholde deadlines
 • Humor er bestemt en fordel

Uddannelsesbaggrund
Du skal have en relevant uddannelsesbaggrund inden for kontor/administration.

Om skolen
Carl Nielsen-skolen er en god arbejdsplads for 440 elever fordelt på 0.-9. årgang, sfo samt en velfungerende specialrække. Vi er ca. 65 pædagogiske medarbejdere, der hver dag arbejder for at alle vores børn lykkes, bliver mødt og anerkendt. Skolen er smukt beliggende i Nr. Lyndelse med udsigt til marker og nem at komme til fra både Odense, Svendborg mv da der er god infrastruktur. Vi er en skole båret af mange traditioner og lejrskoler/ture ud af huset.  Vi har en skøn børnegruppe og en utrolig positiv og konstruktiv forældregruppe. Vi tilbyder desuden et sekretærnetværk, hvor du kan få faglig sparring.
Vi håber du har lyst til at besøge os inden du søger. Kontakt skoleleder, Bettina Greve på 72534081 eller viceskoleleder, Irene Larsen på 72534082 for at aftale besøg på skolen. Vi glæder os meget til at høre fra dig!

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.
Forventet tiltrædelse den 1. juni 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på 30 timer og fordeles på 42 uger, hvilket betyder, at du har fri i skoleelevernes ferier.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Bettina Greve på tlf. 72534081 eller viceskoleleder Irene Larsen på 72534082.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest 22. maj 2022.
Første samtale afholdes mandag den 30. maj 2022. Anden samtale afholdes torsdag den 2. juni 2022.
Tilbydes du stillingen, indhentes de nødvendige straffeattester. Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Vi har røgfri arbejdstid og du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Hvis du ønsker at flytte til
Vi er godt 51.800 indbyggere i kommunen og byder hvert år nye tilflyttere velkomne i fællesskabet. Overalt i kommunen gror et stort udbud af foreningsliv, stærke lokalsamfund med fællesspisninger, årlige kulturbegivenheder og levende iværksættermiljøer frem. Faaborg-Midtfyn Kommune er den geografisk største kommune på Fyn – og den smukkeste, hvis du spørger os.  Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord.
Overvejer du at flytte til Faaborg-Midtfyn Kommune og blive en del af vores mange fællesskaber, vil vi meget gerne hjælpe dig med dine spørgsmål og overvejelser. Tag en snak med vores bosætningskonsulent, Johanne Holten, på tlf. 7253 1065.
 

Sundhed og Ældre i Faaborg- Midtfyn Kommune søger 2 sagsbehandlende terapeuter indenfor myndighedsområdet med særlig interesse for siddestillingsområdet.

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 22-05-2022 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Sundhed og Ældre i Faaborg- Midtfyn Kommune søger 2 sagsbehandlende terapeuter indenfor myndighedsområdet med særlig interesse for siddestillingsområdet.

Er du optaget af at understøtte og kvalificere kerneopgaven og har du lyst til at blive en del af et fagligt stærkt fællesskab, hvor vi skaber gode løsninger for vores borgere, så hører vi gerne fra dig. Du vil blive tilknyttet vores velfungerende gruppe af sagsbehandlende terapeuter, som arbejder tæt sammen om løsning af både individuelle samt fælles arbejdsopgaver, her i blandt komplekse siddestillingsopgaver, boligindretning m.m.

Jobbets indhold er:
 • Sagsbehandling af hjælpemidler efter § 112, § 113, § 114 og § 116
 • Rådgivning og vejledning af borgere og pårørende
 • Samarbejde med kolleger, ledere samt interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Dokumentation af administrative processer i dokumentationssystemet NEXUS
 • Videreformidling af indkomne ansøgninger og henvendelser til relevante samarbejdspartnere
Om dig
Vi ønsker, at du:
 • Evner at finde gode, kreative og fleksible løsninger på faglige problemstillinger
 • Har erfaring med at skrive afgørelser og generelt er god til skriftlighed i dit arbejde
 • Har kendskab til forvaltningsretlige- og sagsbehandlingsregler
 • Kan kommunikere åbent, positivt og tydeligt med borgere, pårørende og samarbejdspartnere
 • Har interesser for at specialisere dig indenfor et fagligt område
 • Kan arbejde helhedsorienteret og tværfagligt
 • Kan arbejde struktureret med dine opgaver
 • Er uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut og kan levere rådgivning, udredning samt analyse omkring tryksår og alle former for sidde- og liggestillinger
 • Trives i en omskiftelig hverdag med mange opgaver
 • Har gyldigt kørekort
Vi tilbyder:
 • Fast deltidsstilling, hvor man i ansøgningen angiver ønsket timeantal
 • Dygtige og engagerede kolleger
 • Mulighed for faglig sparring og udvikling
 • Arbejdsplads med en sund kultur
Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse efter aftale.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger, kan fås hos afdelingsleder, Heidi Gohr Jespersen, tlf. 7253 4772.
Ansøgningsfrist er søndag d. 22. maj og vi forventer at afholde samtaler onsdag d. 25. maj.

Dagplejer i Nr. Lyndelse - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger flere dagplejere på fuld tid – hurtigst muligt eller pr. 1. juni 2022.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 22-05-2022 22:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Dagplejer i Nr. Lyndelse - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger flere dagplejere på fuld tid – hurtigst muligt eller pr. 1. juni 2022.

Bor du i eller i nærheden af Nr. Lyndelse?

Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn? Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer?
Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn.

Vi forventer, at du:
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke.
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem.
 • Fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens teamledere.
 • Et tæt samarbejde med netværkskoordinator, administrationen og den daglige leder.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • Kompetenceudviklingsforløb.
Om jobbet
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet kl. 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestue.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med teamlederne, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Ansættelsesvilkår
Den ugentlige arbejdstid er 48 timer.
Vi indhenter straffe- og børneattest ved ansættelse og straffeattest skal vises.
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst (FOA). Grundlønnen udgør i 2022 ca. kr. 288.733 kr. + pension (årligt). Du får som dagplejer et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM- og ATP bidrag til afholdelse af udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet.

Tiltrædelse forventes hurtigst muligt eller pr. 1. juni 2022.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på tlf. 7253 4816 eller teamleder Brian Hartmann Weiergang på tlf. 7253 3275.
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du bedes sende tre dokumenter: ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer/kurser/uddannelse via linket på denne side eller via: https://www.jobifmk.dk/ledige-job/ledige-job/

Sidste frist for ansøgning: søndag d. 22. maj 2022 kl. 22.00.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.